Kunst en cultuur Cultuurnota 2021-2024

De gemeente geeft subsidie aan een aantal culturele instellingen die van Utrecht een aantrekkelijke stad maken. Deze instellingen staan in de cultuurnota. Een commissie van externe deskundigen op het gebied van kunst en cultuur adviseert het college van burgemeester en wethouders. Hier vindt u nieuws en informatie over de totstandkoming van de Cultuurnotaperiode 2021-2024.

Meedenksessie Cultuur

In september 2019 stelt de gemeenteraad de uitgangspuntennotitie vast voor de nieuwe Cultuurnota 2021-2024. Uit de Cultuurnota ontvangen Utrechtse instellingen, makers en culturele ondernemers meerjarige subsidie. De gemeente vindt het belangrijk om de cultuursector actief te betrekken bij het uitwerken van de contouren van de cultuurnota. Daarom vond op 30 januari een 'meedenksessie' plaats.

Tijdens de sessie bespraken ruim 200 betrokkenen uit de Utrechtse culturele sector verschillende actuele thema’s, zoals ruimte voor makers, de fair practice code en cultuur voor iedereen. Tijdens in totaal 48 tafelsessies namen de deelnemers 11 thema’s vanuit hun diverse achtergrond onder de loep. Met elkaar brachten zij do’s, don’ts & dreams in kaart. Dit zijn belangrijke aandachtspunten voor de ontwikkeling van de nieuwe Cultuurnota 2021-2024.

Aan ambitie geen gebrek: “Een toren hoger dan de Dom, maar dan gevuld met kunstenaars en ateliers” was één van de dromen van de avond. Een veel gehoord geluid was dat Utrecht de makers meer ruimte moet geven; zowel fysiek, artistiek als financieel. Dit en andere quotes staan in ‘Recept voor de toekomst’; de aanbevelingen voor de ontwikkeling van de nieuwe cultuurnota 2021-2024. Wilt u dit recept ontvangen? Mail dan naar secretariaatCZ@utrecht.nl

5 pijlers

Het recept voor de toekomst wordt nu verwerkt in de uitgangspuntennotitie voor de cultuurnota. Deze notitie wordt in september 2019 op deze pagina gepubliceerd. De 5 pijlers die centraal staan in de contouren van de nieuwe cultuurnota:

  1. Pluriform aanbod
  2. Kunst en cultuur voor iedereen
  3. Stimuleren van creatief vermogen
  4. Ontwikkeling en internationalisering
  5. Kritische ruimte en koplopers

Eind januari 2020 moeten aanvragen voor meerjarige subsidie voor de periode 2021-2024 zijn ingediend.

Hulp en contact Culturele Zaken

E-mail

secretariaatcz@utrecht.nl

Telefoon

14 030