Kunst en cultuur Licentie lokale omroep Utrecht

College stelt voor aan gemeenteraad om advies over te nemen

Het college stelde op 6 februari 2018 aan de gemeenteraad voor om het advies van de externe commissie over de nieuwe lokale omroeplicentie over te nemen. De onderzoekscommissie vindt het logisch dat OUS/RTV de licentie krijgt voor de periode 2018-2023. Het college vond dat de commissie haar taak zorgvuldig heeft uitgevoerd. Voorzitter Piet Bakker (lector crossmedia en journalistiek HU) presenteerde het advies op 1 februari 2018 aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Het college neemt het advies van de commissie ter harte  over behoud van kwaliteit van de lokale omroep. Het college werkt daarom een aantal eisen uit voor de subsidiebeschikking. Ook komt er een onderzoek ofwel ‘visitatie’ halverwege de licentieperiode als extra garantie voor  een solide lokale omroep van goede kwaliteit.

De volgende stappen in de toekenning van de uitzendlicentie

  • De gemeenteraad adviseert het Commissariaat voor de Media (CvdM) over het toekennen van de licentie.
  • Het CdvM kent de licentie toe.

Wie zaten er in de commissie van deskundigen?

 Aan welke extra eisen en voorwaarden moesten de aanvragen voldoen? (pdf, 46 kB)

Hulp en contact Culturele Zaken

E-mail

secretariaatcz@utrecht.nl

Telefoon

14 030