Kunst en cultuur Nota's en publicaties

Catharijne Convent

Utrecht ondersteunt diverse culturele instellingen met een subsidie voor de periode 2017-2020. Lees hier meer over in de Nota subsidievoorstellen Cultuurnota 2017-2020.

Kunst in de Openbare Ruimte 2017-2020

In de nota Kunst in de Openbare Ruimte 2017-2020 (pdf, 1,3 MB) staan overzichten van kunstprojecten die de komende jaren plaatsvinden en in de afgelopen jaren geweest zijn. Ook staan in de nota welke kunstwerken aan de gemeente geschonken zijn.

Utrecht vindt kunst in de openbare ruimte belangrijk. Eens in de 4 jaar stellen we de thema’s en locaties vast die het beleid bepalen voor kunst in de openbare ruimte. De komende jaren verbinden we kunstopdrachten steeds vaker aan maatschappelijk thema’s. Bijvoorbeeld veiligheid, diversiteit (het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen) en gezonde groei van de stad. 

Cultuurbeleving, peiling onder het bewonerspanel

Van 8 april tot 22 juni 2015 heeft afdeling Onderzoek een peiling gehouden onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht over cultuur en de tourstart. Lees de resultaten van het onderzoek in het rapport Cultuurbeleving (pdf, 316 kB).

Bidbook culturele hoofdstad van Europa 2018

Eind 2012 stelden gemeente en provincie Utrecht zich kandidaat voor de titel van culturele hoofdstad van Europa 2018. "Trust the future, create your city" (pdf, 7,75Mb) was het motto van het bidbook. Helaas werd 30 november 2012 duidelijk dat de ambitie Culturele Hoofdstad 2018 voor Utrecht voorbij was. We feliciteren Leeuwarden met het behalen van de titel. 

Open ruimte benut - actualisering cultuurvisie

De Cultuurvisie 2012-2022 - Open Ruimte is geactualiseerd met de nota Open ruimte benut (pdf, 940kB). Hierbij houden we vast aan de belangrijkste uitgangspunten van de Cultuurvisie 2012-2022: de stad als podium, de stad als creatieve ruimte en de stad als leeromgeving. Daarbij willen we meer ruimte bieden aan excellentie en talent door middel van de herziene regeling voor eenmalige subsidies en het instellen van een aanmoedigingsprijs voor jong talent, inzetten op een zo breed mogelijke stimulering en facilitering van cultureel ondernemerschap en met enkele aansprekende evenementen en projecten accenten op het cultuurbeleid markeren.

Cultuurvisie 2012-2022: Open Ruimte

De Cultuurvisie 2012-2022: "Open ruimte" (pdf, 752kB) vormde het beleidsinhoudelijke kader voor besluiten over meerjarige subsidiëring in de cultuurnotaperiode 2013-2016. Leidraad is de uitgezette koers van Utrecht als stad van kennis en cultuur en destijds nog de ambitie om in 2018 namens Nederland Culturele Hoofdstad van Europa te zijn. In Open Ruimte worden de uitgangspunten geschetst voor een krachtig geprofileerde en veerkrachtige culturele sector, als belangrijke bouwsteen voor een creatief en verbeeldingsrijk Utrecht. Utrecht wordt benaderd vanuit drie invalshoeken: de stad als podium, de stad als creatieve ruimte en de stad als leeromgeving

Open Ruimte voor e-cultuur

Op verzoek van de gemeenteraad is de cultuurvisie Open Ruimte Benut aangevuld met een annex over e-cultuur (pdf, 20,2kB).

De ontdekking van de Utrechtse musea

De gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsbehandeling 2008 gevraagd om een overzichtsnotitie van de Utrechtse musea om meer inzicht te krijgen in de Utrechtse museale sector. Wat speelt er in de sector en wat zijn ontwikkelingen en kansen? Bovendien: wat is onze rol als gemeente hierin? We hebben als stad immers grootse ambities: de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht in 2013 en Europese Culturele Hoofdstad 2018. Deze meerjarige ambities worden verwoord in ‘De ontdekking van Utrecht – actieplan cultuur 2008 – 2018’. Het stadsbestuur koestert het cultureel en historisch kapitaal van Utrecht, specifiek gericht op twee hoofdlijnen: de stad als podium en wijk en wereld. Naast deze twee hoofdlijnen is het vastgestelde profiel van de stad: kennis en cultuur. Musea zijn hiervan de zichtbare dragers. De museumsector is dan ook een belangrijke partner in de profilering van stad en provincie. In de ontdekking van de Utrechtse musea (pdf, 722kB) besteden wij aandacht aan de veertien Utrechtse musea, Het Utrechts Archief, de Domtoren en Kasteel de Haar.

De ontdekking van Utrecht - actieplan cultuur 2008-2018

Utrecht is een bruisende, aantrekkelijke cultuurstad op weg naar internationale allure. Dankzij het levendige culturele klimaat behoort Utrecht tot de aantrekkelijkste woonsteden van het land. Zo'n 80% van de Utrechters is tevreden over het culturele aanbod. Podia, musea, festivals en historisch erfgoed trekken talloze bezoekers uit stad, regio en (buiten)land. Makers in de podiumkunsten trekken op hun beurt het land in, sommigen gaan ook regelmatig internationaal op reis of presenteren zich juist aan bewoners in de wijk.

De ontdekking van Utrecht - zo luidt het motto. De Utrechtse stedelijke cultuur begint én eindigt bij de stad zelf. Wat telt zijn eigen kracht en kwaliteiten. En die zijn ruimschoots voorhanden, maar voor velen - bezoekers maar ook inwoners - nog onzichtbaar en onontdekt. Wij willen verder schatgraven naar het cultureel en historisch kapitaal van onze stad, dat volop in de schijnwerpers zetten en verder laten opbloeien. En wij willen Utrechters en niet-Utrechters laten genieten van al het moois en interessants dat er te beleven valt. Hoe wij dit gaan doen is te lezen in het volledige actieplan de ontdekking van Utrecht (pdf, 722kB).

Bent u op zoek naar een oudere nota of publicatie? U kunt deze opvragen via een mail naar CZ@utrecht.nl.

Hulp en contact Culturele Zaken

E-mail

secretariaatcz@utrecht.nl

Telefoon

14 030