Kunst en cultuur Subsidies

Subsidies

Utrecht ondersteunt en stimuleert het culturele leven in de stad met behulp van subsidies. Voor culturele projecten zijn eenmalige subsidies beschikbaar. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden. Daarnaast ondersteunen wij diverse culturele instellingen voor een periode van vier jaar in het kader van de Cultuurnota 2017-2020.

Adviescommissie

Toekenning van eenmalige subsidie vindt altijd plaats op basis van een activiteitenplan en begroting. Deze worden beoordeeld door onafhankelijke adviescommissie van deskundigen. Het college van burgemeester en wethouders laat zich bij haar besluiten adviseren door deze adviescommissie.

Lees het jaarverslag 2015 (pdf, 935 kB) van de adviescommissie sector cultuur.

Andere financieringsvormen

Utrecht biedt naast subsidies twee andere financieringsmogelijkheden aan; de Utrechtse Cultuurlening en het Borgstellingsfonds voor creatieve broedplaatsen.

Borgstellingsfonds voor creatieve broedplaatsen

Met het borgstellingsfonds voor creatieve broedplaatsen wil de gemeente bijdragen aan de realisatie en verbetering van creatieve broedplaatsen. Dit draagt bij aan de werkgelegenheid en productieruimte voor creatieve ondernemingen in de stad en stimuleert en bevordert het cultureel ondernemerschap. Het gaat om een broedplaats in een (tijdelijk) pand in Utrecht waarvoor een investering nodig is.  

Creatieve broedplaatsorganisaties kunnen bij Triodos Bank terecht voor een lening om hun plannen te realiseren. Vanuit het borgstellingsfonds voor creatieve broedplaatsen kan tot maximaal 140.000 euro worden geleend per broedplaats. Meer informatie over het borgstellingsfonds, de procedure en het indienen van de aanvraag vindt u op de website van Triodos Bank.

De Utrechtse Cultuurlening

De Utrechtse cultuurlening is gericht op het stimuleren van tijdelijke en duurzame impulsen op het gebied van ondernemerschap van culturele en creatieve organisaties. Hierbij kan worden gedacht aan projecten op het gebied van marketing en promotie, apparatuur, producties en activiteiten met een terugverdiencapaciteit, voorfinanciering van producten en diensten die bijdragen aan de zichtbaarheid en toegankelijkheid van organisaties.

Professionele kunstenaars, culturele instellingen en creatieve ondernemers kunnen bij het KF Hein Fonds terecht voor de Utrechtse Cultuurlening. In de Utrechtse Cultuurlening kan tegen een gunstige rente een bedrag tot 20.000 euro worden geleend. U kunt de lening aanvragen bij de KF Hein Stichting. Deze stichting zorgt voor de inhoudelijke beoordeling. De financiële beoordeling ligt vervolgens bij Cultuur-Ondernemen.

Hulp en contact Subsidiehulp

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht