Vrije tijd Opfrisbeurt speelplek Richard Rodgerstraat (Terwijde)

Kinderen uit de Richard Rodgerstraat vroegen aan de burgemeester of hun speelplek aan de Rodgerstraat aantrekkelijker kon worden en of er speeltoestellen voor hun leeftijd mochten komen. “Er zijn hier alleen plekken voor ukkies”. De gemeente gaf aan dat er in de buurt op basis van haar buitenspeelnorm nog een extra speelplek voor kinderen van 6 tot 11 jaar wenselijk was. De speelplek aan de Rodgerstraat is te klein voor deze speeltoestellen.

Samen met hun ouders leverden ze 2 plannen in bij het Initiatievenfonds van de gemeente; het opfrissen van de Richard Rogerstraat en een nieuwe speelplek bij de voetbalkooi aan de Harry Banninkstraat. Voor beide plekken haalden ze handtekeningen op in de buurt ter ondersteuning van hun plannen.

Samen met de gemeente maakten de kinderen een ontwerp plan voor beide locaties. Deze ontwerpen legden de gemeente voor aan de omwonenden. Op basis van de reacties van de omwonenden is er een definitief plan gemaakt. Het ontwerp voor de andere speelplek vind u op de pagina speelplek Harry Banninkstraat.

Wat verandert er op de speelplek?

tekening Richard Rodgerstraat

De huidige speeltoestellen op de plek worden vervangen door nieuwe speeltoestellen, zie ontwerp hiernaast.

Wanneer?

De datum van uitvoering is nog niet bekend. Houdt u deze pagina in de gaten.

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

 

Wijkwethouder

Victor Everhardt
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Brusselplein 4, 3541 CJ Utrecht

Openingstijden

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht