Speelplek de Kleine Hof aanpassen

Omwonenden willen de speelplek aan de Kleine Hof graag houden en vinden de ligging aan het water mooi. Maar de meeste speeltoestellen zijn versleten. Daarom gaan we deze speeltoestellen nu weghalen. We maken er een kleine natuurlijke speelplek van.

Hoe gaat het eruitzien?

  • De schommel blijft nog een paar jaar staan. De andere speeltoestellen halen we weg omdat ze versleten zijn.
  • Tegenover het bankje maken we een heuveltje om op te spelen. Volwassenen kunnen eroverheen kijken als ze op het bankje zitten.
  • Tegen de heuvel komt een laag halfrond muurtje met een grote kei en een houten totempaal.
  • Er komt ook een kleine verhoging aan het water en 2 kleine laagtes. Bij extreme regen wordt in de laagtes water opgevangen.
  • Over een laagte komt een speelse brug van een boomstam.
  • We planten ook 2 bomen en langs het water komen bloemen.
  • Het voetpad knappen we op.

Bekijk hieronder het definitieve ontwerp.

Hoe zijn bewoners betrokken?

Op 16 juni 2021 organiseerden we een online informatieavond voor omwonenden om mee te denken over de invulling van de plek. We ontvingen ook reacties per mail. Hieruit kwam de wens voor extra bloemen en de speelheuvel met een kei. Bewoners konden toen ook reageren op verandering van de sport- en speelplek aan de Alidahoeve.

Op 28 september 2021 organiseerden we een informatiebijeenkomst in Castellum Hoge Woerd. Tijdens deze avond en per e-mail reageerden omwonenden op het voorlopig ontwerp. Met deze reacties hoeven we het ontwerp niet aan te passen. Wel ontvingen we de wens om het voetpad op te knappen omdat het vaak erg nat is. Het pad gaan we opknappen nadat de speelplek is aangepast. 

Lees alle reacties van de omgeving op het definitieve ontwerp, met onze reactie:

Reactie omgeving

Het is lastig in te schatten, maar we denken dat er niet genoeg te spelen/beleven valt.

Reactie gemeente

Ons uitgangspunt is dat er hier geen speelplek voor 0–6 jaar meer nodig is. Dat komt door de bevolkingssamenstelling en het andere aanbod van speelplekken in deze buurt. Op de naastgelegen Alidahoeve kan deze doelgroep ook terecht. We maken aan de Kleine Hof een informele speelplek met natuurlijke speelelementen/speelaanleidingen. Dat sluit ook goed aan op de landelijke uitstraling van deze locatie. Kinderen spelen maar een beperkt deel van hun speeltijd op de speeltoestellen. Kinderen hebben voor hun ontwikkeling een veilige ruimte nodig die hun speelgedrag prikkelt. Dat doen een heuveltje, een halfrond muurtje, bloemenweides, takkenrillen en een laagte met daarover een boom op dezelfde manier als de formele speeltoestellen.

Reactie omgeving

Aandacht voor de toegankelijkheid en drassigheid.

Reactie gemeente

De drassigheid hoort bij dit gebied. Omdat we hier geen formele speelplek maken, gaan we dit gebied niet helemaal ophogen. We passen wel het voetpad aan, nadat de speelplek is aangepast.

Reactie omgeving

Aandacht voor zwanenoverlast.

Reactie gemeente

We begrijpen dat de aanwezigheid van zwanen het spelen hier minder aantrekkelijk kan maken. Deze plek is in het gebied dat ook het territorium is van deze dieren. We kunnen het de zwanen niet onmogelijk maken om hier te komen of te verleiden naar een andere plek te gaan. Daarvoor zijn geen oplossingen die passen binnen het karakter van dit gebied. De praktijk laat zien dat de zwanen een eind lopen om te komen waar ze willen zijn om te eten en te rusten. Omdat we een natuurlijke speelplek gaan maken, spoelen de uitwerpselen wel sneller weg met de regen, dan met de bestaande ondergrond.

Reactie omgeving

We ontvingen positieve reacties over het natuurlijke karakter van de speelplek.

Reactie gemeente

Het ontwerp is getoetst aan alle gemeentelijke en landelijke eisen en is zo akkoord. We verwachten dat we in het voorjaar van 2022 de speelplek kunnen aanpassen.

Wanneer?

In het voorjaar van 2022 zijn de meeste aanpassingen op de speelplek gedaan. In het najaar komen nog de nieuwe bomen en de takkenrillen.

Waar?

De speelplek ligt in het noorden van de straat De Kleine Hof en langs de Smalle Themaat in Vleuten.

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eelco Eerenberg
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Brusselplein 4, 3541 CJ Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag