Vrije tijd Meer speel- en beweegmogelijkheden Park Hoge Weide (Leidsche Rijn)

Rondom Park Hoge Weide (Parkwijk, Leidsche Rijn) zijn veel nieuwe mensen komen wonen. Meer mensen maken nu gebruik van dit park. Mensen uit de buurt hebben aangegeven dat ze daarom graag extra voorzieningen voor spelen en bewegen willen. Er is ruimte genoeg in het park, dus we gaan met dit idee aan de slag.

Hoe gaat het eruitzien?

In Park Hoge Weide willen we allereerst een nieuwe jongerenzitplek plaatsen. De zeecontainer gaat dan weg en de nieuwe zitplaats komt op een andere plek. Het ontwerp voor deze jongerenplek ziet u hieronder. Er komt een overdekte zitplek met aan de achterkant een wal van aarde en extra bomen en groen. Er komt een pad met daarlangs ook een afvalbak en fietsnietjes.

Bekijk het definitieve ontwerp (klik op de afbeelding voor een grotere versie):

Aanpassingen ontwerp na reacties

Tijdens de presentatie van het ontwerp in februari 2020 was er kritiek op de locatie van de jongerenplek. Centraal in het park of in een andere hoek vinden sommige omwonenden een betere plek. De nieuwe locatie is gekozen op basis van bereikbaarheid, gemiddelde afstand tot woningen en ook zo dat het een locatie is waar jongeren een eigen plek kunnen creëren. Andere hoeken liggen dichterbij woningen. De centrale ruimte van het park is ontworpen voor andere doelgroepen en een ander gebruik.

Ook was er kritiek op het ontwerp van de jongerenplek. Dit leek gebaseerd te zijn op de uitstraling van de huidige zeecontainer, die echter niet terugkomt in de nieuwe situatie. Er komt een eenvoudiger jongerenplek; een overkapping met zitjes, beter passend in het park. Een begroeide aarden wal vermindert geluid en zicht naar de woningen.

Lees een uitgebreide samenvatting van de reacties en antwoorden voor deze locatie (pdf, 126 kB)

Hoe zijn bewoners betrokken?

Lees hoe we bewoners betrekken

Wanneer

Voor de jongerenplek is een omgevingsvergunning verleend. We bereiden de aanleg nu voor. Is de planning gemaakt? Dan laten we dit weten aan bewoners via een wijkbericht. We verwachten dat dit in de 1e helft van 2021 is.

Schetsontwerp

Naast het plan voor een nieuwe jongerenplek is er een schetsontwerp voor meer veranderingen in het park. Hierin staan de volgende voorstellen:

 • een slingerpad omhoog op de ene heuvel en een trap omhoog op de andere heuvel
 • een hangmat op de heuvel (chillplek) (tijdens de bewonersavond in februari 2020 is besloten om dit idee niet uit te voeren)
 • een atletiekbaan rond de heuvel met de schommels (we markeren het huidige pad hier)
 • 2 pumptracks voor fietsers
 • een draaimolen die ook geschikt is voor een rolstoel
 • een liggende klimboom en een bomendoolhof
 • we verplaatsen diverse bankjes
 • een rand van bloemen in het gras door het hele park langs de betonnen ronde banden
 • een hek om de hondenspeelweide

Alle ideeën zijn nog voorlopig. Het gaat om wensen van omwonenden en jongeren. We werken de ideeën verder uit en bekijken daarna of ze financieel en technisch haalbaar zijn.

Bekijk het schetsontwerp (klik op de afbeelding voor een grotere versie):

Wanneer?

Definitief plan en uitvoering zijn nog niet bekend. Dit hangt af van de uitwerkingen van de trap en het slingerpad. Is er meer duidelijk? Dan laten we dit weten aan bewoners via deze website en een wijkbericht.
Bewoners worden hierover geïnformeerd via de website en middels een Wijkbericht wanneer hier meer duidelijkheid over is.

Waar?

Het park ligt tussen de buurten Hoge Weide, Langerak en Parkwijk. Langs de Groenedijk en Rijnkennemerlaan. Mensen herkennen het park aan de 3 heuvels en de schommels boven op 1 heuvel.

Hoe zijn bewoners betrokken?

Op de volgende manieren zijn omwonenden betrokken:

 • Leerlingen (15-16 jaar) van het Niftarlake college hebben ontwerpen gemaakt voor de plek die als inspiratie zijn meegenomen voor het ontwerp.
 • Er is een initiatiefgroep betrokken bij de ideeën voor de nieuwe inrichting van het park.
 • In 2 bijeenkomsten heeft een klankbordgroep met vertegenwoordigers vanuit de 3 kanten van het park meegedacht over het ontwerp van de ideeën.

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eelco Eerenberg
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Brusselplein 4, 3541 CJ Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 12.00 uur