Vrije tijd Verbeteren speelplekken in Het Zand (Leidsche Rijn)


Nieuwe speelplek Belcampostraat

Samen met omwonenden en basisschool maakt de gemeente een inrichtingsplan om te spelen, bewegen en ontmoeten. Deze nu nog lege kavel is een plek voor vooral kinderen vanaf 8 jaar, aangevuld met een sport- en ontmoetingsplek ook geschikt voor jongeren.

Hoe gaat het eruit zien?

De speelplek sluit aan op de aangrenzende Ateliers Kersenboomgaard. Een boerenerf idee met natuurlijk spelen, extra fruitbomen, een buurttuin, free run, voetbal en een rustig plekje voor jonge kinderen en hun ouders/verzorgers.

Wanneer?

Uitvoering najaar 2019/voorjaar 2020.

Waar?

Hoek Nel Schuttevaerstraat-Belcampostraat-Vleutensebaan.

Naar boven


Verbeteren spelen, bewegen en ontmoeten in Park Groot Zandveld

Samen met bewoners en organisaties gelegen aan het park maken we Park Groot Zandveld aantrekkelijker om te spelen, bewegen en ontmoeten. Voor jong en oud. Ook komen er extra bomen, struiken en planten.

Hoe gaat het eruit zien?

Het inrichtingsplan is opgesplitst in 2 fases. Fase 1 is het oostelijk deel van het park. Dit is uitgevoerd. Er zijn extra bomen, struiken en planten gepland. De sloot is vergroot met een aflopende oever. Het voetbalveld van gras is nu een kunstgrasveld. De schapenweide is gebleven met extra bomen.

Fase 2 is het gebied rondom Brede School Het Zand. Het inrichtingsplan moet nog gemaakt worden.

Wanneer?

De voorbereiding van de 2e fase start in september 2019. De uitvoering is afhankelijk van de planning van de nieuwbouw van het appartementencomplex La Sabbia en de renovatie en uitbreiding van Brede School Het Zand.

Waar?

Park Groot Zandveld ligt tussen de Pauwoogvlinder, Vogelvlinderweg, Vuurvlindersingel en Hermelijnvlinderdijk.

Naar boven


Nieuwe speelplek Mies Bouhuysstraat

In de groenstrook aan de Mies Bouhuysstraat komt een speelplek voor kinderen tot ongeveer 6 jaar.

Hoe gaat het eruit zien?

De speelplek blijft zo groen mogelijk, met behoud van de bomen. Op de kop, bij de Verlengde Utrechtseweg, komt een plek voor jonge kinderen met wipkip, zandspeelboot en zwerfkeien. De haag aan de Verlengde Utrechtse weg doorgetrokken.

Wanneer?

De aanleg is gepland najaar 2019.

Waar?

In de groenstrook met bomen op de hoek Mies Bouhuysstraat, Verlengde Utrechtseweg.

Naar boven


Nieuwe speel-, beweeg-, ontmoetingsplek Kandinskystraat

In de Kandinskystraat en omgeving is een speelplek voor kinderen tot 6 jaar en een tijdelijke speelplek voor kinderen tot 12 jaar. Op de locatie van de tijdelijke speelplek komt nieuwbouw. Daarom zoeken we naar een nieuwe vaste locatie waar kinderen en jongeren kunnen spelen, bewegen en ontmoeten.

Hoe gaat het eruit zien?

Dat is nog niet bekend. In 2019 nodigt de gemeente bewoners uit om mee te denken over de inrichting. Het wordt een plek voor spelen, bewegen en ontmoeten voor kinderen vanaf 8 jaar en voor jongeren.

Wanneer?

Het plan is om in september 2020 te starten met de aanleg van de nieuwe speel- beweeg- en ontmoetingsplek.

Waar?

Op de hoek van de Vleutensebaan en Utrechtseweg.

Naar bovenSpeelstoepen Kandinskystraat en Marc Chagallstraat

Op de stoepen van de Kandinskystraat en Marc Chagallstraat zijn pleinplakkers met speelfiguren gemaakt.

Hoe gaat het eruit zien?

Er komen een hinkelpad, twister, boter-kaas-en-eieren, vrije Kandinsky-vormen en knikkerpuntjes.

Wanneer?

Dit is in het voorjaar 2019 uitgevoerd.

Waar?

Kandinskystraat en Marc Chagallstraat.

Zelf een idee?

Hebt u ook ideeën over een speelplek in uw buurt? Wilt u meepraten, meedenken of meer informatie? Neem contact op met het wijkbureau.

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

 

Wijkwethouder

Eelco Eerenberg
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Brusselplein 4, 3541 CJ Utrecht

Openingstijden

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Uw mening