Sportlocaties Uitleg nieuwe prijzen sportlocaties

Utrechtse sportlocaties kregen per 1 augustus 2017 nieuwe prijzen voor gebruik.

Wat verandert er?

Binnensport:

  • daling huur binnensportlocaties in daluren tot 27.5% (daluren: maandag tot en met vrijdag vóór 18.00 uur, gymzalen het hele weekend)
  • goedkopere prijs sportzalen
  • gelijke prijzen voor alle sporthallen

Veldsport:

  • hogere prijs voor buitensportvelden
  • wedstrijdtarief voor voetbal en hockey blijft ongeveer gelijk
  • betaling per trainingsuur (maandag tot en met vrijdag) met aftopping op 25 trainingsuren per veld per week
  • gesplitst tarief voor verenigingen die voor wedstrijden samen gebruikmaken van dezelfde sportvelden naar aandeel van gebruik
  • iedere vereniging betaalt bij het gebruik van de sportvelden dezelfde prijs bij het doen van dezelfde sport

Algemeen:

  • de prijzen staan vast voor 4 jaar, uitgezonderd van de jaarlijkse indexering
  • commerciële prijs voor commerciële sportactiviteiten (een op winst gerichte deelnemers-bijdrage)

Waarom nieuwe prijzen?

De verhoudingen waren scheef. In verhouding betalen de gebruikers voor veldsport nu een stuk minder dan de gebruikers voor de binnensportlocaties. Het systeem is in de loop van de jaren scheefgegroeid. Tussen verschillende sporten, maar ook tussen de prijzen voor dezelfde sport. Dat is niet rechtvaardig. In het nieuwe systeem stijgen de prijzen voor veldsport en dalen ze voor de andere sportlocaties in de meeste gevallen. Hiermee komen de kosten voor het gebruiken van sportlocaties meer in evenwicht.
Daarnaast heeft de gemeente ook te maken met landelijke en lokale ontwikkelingen die om een nieuw prijzenbeleid sportlocaties vragen. Deze zijn:

Evaluatie

We gaan in de gaten houden of en welke effecten er optreden door de invoering van het nieuwe beleid en de nieuwe prijzen. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan sport doen en dat de sportlocaties goed bezet zijn.

Hulp en contact Sport

Telefoon

14 030

Huren sportlocatie

vastgoed@utrecht.nl

Subsidies, evenementen en beleid

sport@utrecht.nl

Uw mening