Sportlocaties Nieuw kleedgebouw op sportpark Lunetten

De gemeente bouwt circulair een nieuw kleedgebouw ‘De Nieuwe Lunet’ op sportpark Lunetten. Circulair bouwen gaat uit van het idee dat alle materialen opnieuw te gebruiken zijn. Als groeiende stad wil de gemeente voorop lopen bij duurzaam bouwen. Het bouwen van de nieuwe kleedruimtes is uitgekozen als pilot (proef) om circulair te bouwen. Deze ervaring gebruiken we weer bij volgende bouw- en oogstprojecten.

Wat komt er en waarom?

Hoe ziet 'De Nieuwe Lunet' eruit?

Het nieuwe kleedgebouw komt op het sportpark in Lunetten en vervangt het bestaande kleedgebouw  Het nieuwe gebouw heeft 10 kleedkamers die voldoen aan de KNVB-normen. Het oude kleedgebouw had 6 kleedkamers. Het nieuwe gebouw heeft een vloeroppervlak van ongeveer 590 m2 verdeeld over 2 verdiepingen.

Alles is van waarde

Wij hebben allemaal te maken met de uitputting van de aarde. In 2050 wil Utrecht daarom volledig circulair zijn. Alles is van waarde bij circulair. Dat betekent dat we zoveel mogelijk bestaande materialen gaan hergebruiken of nieuwe materialen gebruiken die we in de toekomst gemakkelijk kunnen hergebruiken.

Isolatie van oude spijkerbroeken

Het kleedgebouw krijgt bijvoorbeeld isolatie van oude spijkerbroeken. We bouwen met Clickbrick in plaats van traditionele stenen die gemetseld worden. Clickbricks zijn gebakken stenen die niet worden gemetseld maar worden vastgeklikt waardoor ze altijd kunnen worden hergebruikt. Ook maken we het kleedgebouw energieneutraal. Dit betekent dat er in een jaar door de installaties van het gebouw net zoveel energie wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt. Hartstikke duurzaam dus.

Waarom een pilot?

Circulair bouwen verloopt anders dan de standaard manier van bouwen. Naast het vervangen van ‘giftige’ materialen, voor schone, herbruikbare materialen, wordt er over veel meer nagedacht. Om materialen te kunnen hergebruiken moeten we eerst weten waar we deze materialen kunnen vinden. Dit noemen we ‘oogsten’. Daarnaast denken we na over welke circulaire doelen we nastreven en hoe we gaan meten of we de doelen ook echt halen. Allemaal zaken die we moeten uitproberen, voordat circulair bouwen standaard onze nieuwe werkwijze wordt.

Doel

Doel is om dit kleedgebouw zo circulair mogelijk te bouwen. En samen met de bouwer te ontdekken en te leren wat er allemaal komt kijken bij deze manier van bouwen. De inzet is een Energie Neutraal Gebouw (ENG). De Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR Gebouw) en de Milieu Prestatie Gebouw (MPG) gebruiken we om thema’s meetbaar te maken zoals de energiezuinigheid, het materiaalgebruik, het binnenmilieu, de circulariteit, de gebruikskwaliteit en de toekomstwaarde.

Planning

  • start bouwwerkzaamheden: maart 2019
  • oplevering kleedruimtes: november 2019

De gemeente Utrecht werkt in dit project samen met bouwbedrijf Van Zoelen, agNOVA architecten, De Groene Jongens en Lomans Totaalinstallateurs Amersfoort.

Hulp en contact Vastgoed

Telefoon

14 030

E-mail

secretariaatUVO@utrecht.nl

Uw mening