Sportpark Overvecht Noord: opnieuw inrichten

We passen Sportpark Overvecht Noord (Manitobadreef 8) aan, zodat alle sportvelden weer gebruikt kunnen worden. Sinds 2016 werd er van een groot deel van de sportvelden geen gebruik gemaakt. Na het opnieuw inrichten kunnen veel Utrechters weer sporten en bewegen op het sportpark.

Wat gaan we doen en waarom?

Met de komst van FC Utrecht en de Utrechtse Rashonden Vereniging (URV) wordt het sportpark weer optimaal gebruikt.

 • FC Utrecht gebruikt het sportpark de komende 10 jaar (tot eind 2030) als trainingslocatie voor haar selectie elftallen. Het trainingscomplex is modulair. Dat betekent dat het kan worden afgebroken en opnieuw kan worden opgebouwd.
 • De Utrechtse Rashonden Vereniging (URV) komt van sportpark Zuilen naar Sportpark Overvecht Noord (mei 2022).
 • Het terrein aanpakken:
  • nieuwe markering voor parkeerplaatsen
  • uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen
  • fietsrekken plaatsen
  • verbeteren van de verkeersveiligheid door drempels te plaatsen en een maximale snelheid van 15 km/uur.
  • plaatsen van een nieuw toegangshek en 1 welkomstbord waar alle verenigingen op staan
  • aanpak van beplanting en verbetering van de openbare ruimte

De plannen voor het opnieuw inrichten staan in het plan van aanpak Sportpark Overvecht Noord.

Wie gebruiken Sportpark Overvecht Noord?

 • Voetbalvereniging u.c.s. EDO
 • Utrecht Disaster Inline Skaterhockey
 • Tennis Academy Utrecht
 • FC Utrecht
 • Utrechtse Rashonden Vereniging (URV)

Zo zijn de velden verdeeld:

 • FC Utrecht gebruikt 2 voetbalvelden en daartussen een trainingsstrook voor hun trainingen.
 • De Utrechtse Rashonden Vereniging (URV) gebruikt vanaf mei 2022 veld 12 (gras).
 • Voetbalvereniging u.c.s. EDO speelt op de velden 16 (gras) en 17 (nieuw kunstgras) en heeft een nieuw kunstgras trainingsveld.
 • Tennis Academy Utrecht gebruikt de 2 tennisvelden.
 • De vereniging Utrecht Disaster Inline Skaterhockey gebruikt de hal.

Hoeveel ruimte hebben de verenigingen nodig?

Voor het plan van aanpak hebben we 2 documenten als uitgangspunt genomen:

Indeling Sportpark Overvecht Noord

 • Het sportpark is omringd door bomen en groen.
 • Als u het sportpark opkomt, ligt links veld 12 (gras). Rechts van veld 12 liggen kleedkamers 1 en 2 en de kantine van URV.
 • Naast de kleedkamers en de kantine van URV ligt trainingsveld 18. Dit is een multifunctioneel trainingsveld met kunstgras. Het is ook geschikt voor KNVB 8 tegen 8 (onder 11 en onder 12) en 7 tegen 7 seniorenwedstrijden.
 • Boven trainingsveld 18 ligt het trainingscomplex van FC Utrecht.
 • Rechts van trainingsveld 18 liggen kleedkamers 3 en 4 en de kantine van EDO. Rechts daarnaast ligt hoofdveld 17. Dit is kunstgras.
 • Boven veld 12 ligt veld 13 van FC Utrecht. Rechts daarvan liggen de velden 14 en 15 die FC Utrecht ook gebruikt.
 • Rechts van veld 15 ligt veld 16, waar EDO gebruik van maakt.  
 • De velden 13, 14, 15 en 16 zijn allemaal grasvelden.
 • Als u het sportpark opkomt, ligt rechts de hal van Disaster. Rechts van de hal liggen 2 tennisvelden van Tennis Academy Utrecht.
 • Rechts van de tennisvelden ligt hoofdveld 17 van EDO. Dit is kunstgras.

Voor en na de nieuwe inrichting

Parkeren en bereikbaarheid

Er komen 34 nieuwe parkeerplaatsen. Na het opnieuw inrichten zijn er 154 parkeerplekken voor alle gebruikers van sportpark.

FC Utrecht heeft ongeveer 35 parkeerplaatsen voor eigen gebruik als zij aanwezig zijn op het park. Wanneer FC Utrecht niet aanwezig is, zijn deze plekken beschikbaar voor de andere sportverenigingen. Dit is op doordeweekse dagen na 17.00 uur, op ongeveer 25 zaterdagen per jaar en op alle zondagen.

Net zoals bij andere sportparken in Utrecht is parkeren op de zaterdagen lastig. Daarom vragen we de gebruikers van het sportpark om zoveel mogelijk samen met de auto te komen of op de fiets.

Parkeeronderzoek

We onderzoeken of er genoeg parkeerruimte is op sportpark Overvecht Noord. Daarvoor laten we een parkeertellingenonderzoek doen. Door de coronamaatregelen begin 2022 werden de parkeervakken op en rondom het park minder gebruikt. Daarom doen we het onderzoek als de situatie weer normaal is. In overleg met de verenigingen zoeken we naar een geschikt moment.

Andere mogelijkheden voor plan van aanpak

Niet alle betrokken verenigingen steunen het plan van aanpak. De gemeenteraad vroeg daarom om andere mogelijkheden te onderzoeken (motie 244). Door onderzoek en gesprekken met de betrokkenen hebben we een overzicht van de voor- en nadelen van de andere mogelijkheden. In maart 2022 was het onderzoek af en die lieten we aan de raad zien. In mei 2022 gingen we na het indienen van motie 91 op verzoek van de gemeenteraad door met het onderzoek (motie 123). Eind 2022 beantwoorden we de motie.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Najaar 2022Begin onderzoek parkeerdrukmeting
Najaar 2022Plaatsen fietsenstalling
Eind 2022Vervangen toegangspoort sportpark
Eind 2022Antwoord motie 123

Wat is al gedaan?

 • Mei 2022: URV naar sportpark Overvecht Noord.
 • Voorjaar 2022: resultaten onderzoek naar andere mogelijkheden voor plan van aanpak.
 • Voorjaar 2022: plaatsen lichtmasten veld 17 na het verlenen van de ontheffing.
 • Maart 2022: besluit ontheffing provincie Utrecht.
 • Maart 2022: begin onderzoek parkeerdrukmeting.
 • Februari 2022: aanleggen verkeersdrempels.
 • November - december 2021: begin aanleggen extra parkeerplekken. Bij hal Disaster verbreedden we de parkeerstrook en plaatsten we een vangrail om de hal te beschermen.
 • Oktober 2021: aanvragen ontheffing flora en fauna.
 • Maart - oktober 2021: flora- en faunaonderzoek en maken van het plan om de negatieve gevolgen op de natuur te verminderen en te voorkomen.
 • Zomer 2021: veld 17 en 18 van u.c.s. EDO omgezet van natuurgras naar kunstgras.
 • April 2021: plan van aanpak Sportpark Overvecht Noord gemaakt.

Hulp en contact Sportpark Overvecht Noord