Sportlocaties Uitbreiden Sportpark Vechtzoom

Het sportpark Vechtzoom wordt groter. Er komen 2 hockeyvelden op de plek van een voetbalveld. De werkzaamheden voor de uitbreiding starten in 2019.

Wat komt er en waarom?

We breiden het sportpark uit, omdat er 8 tot 10 extra hockeyvelden in de stad nodig zijn. Voor 6 velden zijn locaties gevonden. Deze 6 velden komen op 3 locaties. Sportpark Vechtzoom is 1 van die locaties.

Op 4 december heeft het college van burgemeester en wethouders gekozen voor variant 2, de compacte variant. Hierbij blijft zoveel mogelijk groen bewaard aan de noordzijde (Antoniuskwartier) en de zuidzijde (Vechtdijk). Het sportpark schuift op richting het Antoniuskwartier. De groenstrook op het sportpark verdwijnt wel om ruimte te maken voor de velden. De hockeyvelden komen aan de kant van de kantine. Zie de plattegrond van de situatie bij variant 2.

Bekijk de raadsbrief en de onderzoeken naar de verschillende varianten

Planning en vervolg

Na het besluit van het College op 4 december 2018 gaat het projectteam verder met de volgende fase van het project. We streven ernaar om augustus 2020 de hockeyvelden klaar te hebben.

Hulp en contact Sportpark Vechtzoom

Bezoekadres

Wijkbureau Overvecht
Zamenhofdreef 17, Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

vechtzoom@utrecht.nl