Sportlocaties Uitbreiden Sportpark Vechtzoom

Het sportpark Vechtzoom wordt groter. Er komen 2 hockeyvelden op de plek van een voetbalveld.

Wat komt er en waarom?

We breiden het sportpark uit omdat er 8 tot 10 extra hockeyvelden in de stad nodig zijn.

Dit gaat er gebeuren:

  • er komen 2 hockeyvelden voor de kantine
  • natuurgrasveld voor de kantine verschuift richting het Antoniuskwartier
  • 2 groenstroken verdwijnen
  • er komt nieuw groen op verschillende plekken op het terrein
  • de sloot aan de noordkant van het terrein wordt verlegd, verbreed en krijgt een vlakke oever aan de kant van het stadspark (gunstig voor de aanwezige planten en dieren)

Bereikbaarheid

Het sportpark blijft zoveel mogelijk toegankelijk voor de gebruikers.

Planning
WanneerWat
Februari 2021Begin werkzaamheden sportpark
Eind augustus 2021Einde werkzaamheden sportpark

Hulp en contact Sportpark Vechtzoom

Telefoon

14 030

E-mail

vechtzoom@utrecht.nl

Bezoekadres

Wijkbureau Overvecht
Zamenhofdreef 17, Utrecht