Wijken Wat gebeurt er in wijk Binnenstad?

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk.

Asfaltonderzoek Voorstraat en Wittevrouwenstraat

Op 23 en 30 september en 1 en 2 oktober, tussen 19.30 en 23.00 uur, doen we in de Voorstraat en Wittevrouwenstraat asfaltonderzoek. Dit is nodig als voorbereiding op de herinrichting. Er worden op 21 plekken gaten geboord, verspreid over de hele Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Een boring duurt ongeveer 30 minuten. Geluidsoverlast wordt zoveel mogelijk beperkt, maar is niet helemaal te voorkomen. Tijdens het onderzoek is er een omleiding voor gemotoriseerd verkeer. In de omgeving worden hiervoor borden geplaatst.

Lees meer over opnieuw inrichten van Voorstraat en Wittevrouwenstraat


Wijkopgave Binnenstad

In de wijkopgave Binnenstad staat wat bewoners, ondernemers en organisaties belangrijk vinden voor de wijk Binnenstad. Met deze onderwerpen gaan wij zoveel mogelijk rekening houden bij onze plannen en projecten.

Lees meer over de Wijkopgave Binnenstad


Waterdicht maken werfkelders onder Stadhuisbrug

Tussen 26 augustus en 11 oktober maken we de werfkelders onder de Stadhuisbrug (Humprey's Restaurant) waterdicht.

Lees meer over de werkzaamheden bij de Stadhuisbrug


Nieuwe inrichting openbare ruimte Post Utrecht

De gemeente gaat de openbare ruimte rondom Post Utrecht aanpakken. Dit is nodig omdat het oude gebouw na de verbouwing een andere invulling krijgt. Maar ook om het gebouw toegankelijker te maken. De werkzaamheden starten na de zomer 2019 en worden zoveel mogelijk voor de opening van Post Utrecht (voorjaar 2020) afgerond.

Lees meer over de werkzaamheden openbare ruimte Post Utrecht


Betaald parkeren voor elektrische auto’s vanaf 1 oktober 2019

Vanaf 1 oktober 2019 kunnen elektrische auto’s niet meer gratis parkeren op een oplaadplek in een gebied met betaald parkeren. U betaalt dan het normale parkeertarief of parkeert er met een geldige parkeervergunning.

Lees meer over betaald parkeren voor elektrische auto's


Update restauratie Domtoren

In dit wijkbericht laten wij u graag weten hoe het staat met de voorbereidingen van de restauratie van de Domtoren. De bouw van de steiger is het meest zichtbare. Na de zomer verwachten wij een afgerond restauratieplan. De restauratie begint in het najaar van 2019.

Lees meer over de planning van de werkzaamheden


Denk mee over locatieprofielen evenementen

Evenementen zorgen voor werkgelegenheid, vermaak en ontmoeting. Bewoners en bezoekers kunnen daar samen van genieten. Maar evenementen kunnen ook hinder veroorzaken, bijvoorbeeld voor omwonenden. Daarom maken we locatieprofielen samen met organisatoren, bewoners en andere belanghebbenden.

Lees meer over locatieprofielen evenementen


Visie op de binnenstad in 2040

We werken met elkaar aan het toekomstbeeld van de binnenstad: de omgevingsvisie, deelgebied Binnenstad. Wilt u meedenken en meepraten?

Lees meer over de visie op de binnenstad in 2040


Visie Strosteeg

We zijn bezig een visie te maken voor het gebied rondom de parkeergarage Springweg aan de Strosteeg 83. Tijdens een veldexcursie op dinsdag 23 april hebben omwonenden en overige betrokkenen de belangrijkste elementen en kwaliteiten van het gebied rondom de garage besproken. Na deze veldexcursie zal nu worden bekeken welke plannen in het deel ten zuiden van de parkeergarage kunnen doorgaan.

Lees meer over de bouwplannen rondom parkeergarage Springweg, Strosteeg


Proef samenvoegen deelrayons binnenstad

Vanaf 1 april 2019 start een proef in de binnenstad. Hierbij mogen parkeervergunninghouders (bewoners en bedrijven) in de rayons Wijk C, Janskerkhof e.o., Nieuwegracht e.o. of Springweg e.o. in alle 4 deze binnenstadsrayons parkeren.

 Lees meer over de proef samenvoegen deelrayons binnenstad


Meer ruimte voor voetganger en fietser op Ooster- en Westerkade

De Ooster- en Westerkade krijgen een nieuwe inrichting met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De kades krijgen nieuwe bestrating en verlichting en meer bomen. De spooronderdoorgang op de Westerkade gaat dicht voor autoverkeer. Het college heeft ingestemd met het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de kades en de afsluiting. Omwonenden worden binnenkort uitgenodigd voor bijeenkomsten om mee te denken over de uitwerking van het ontwerp.

Lees meer over opnieuw inrichten Ooster- en Westerkade


Meerderheid uitgaanders en horecaondernemers voelt zich veilig

Dat blijkt uit het Veiligheidsbelevingsonderzoek Veilig Uitgaan 2018. Naast het uitgaanspubliek zijn ook horecaondernemers van nachthorecazaken bevraagd.

Bekijk het veiligheidsbelevingsonderzoek Veilig Uitgaan 2018 en enkele uitkomsten


Restauratie van de Domtoren

In de tweede week van januari 2019 start de bouw van de steiger voor de restauratie van de Domtoren. De restauratie van de Domtoren duurt 5 jaar.

Lees meer over de restauratie van de Domtoren


Plannen en doelen voor de wijk

In de wijkopgave Binnenstad staan de wensen en doelen voor de wijk. We vragen elke 4 jaar aan bewoners en de wijkraad wat belangrijke onderwerpen zijn in de wijk.

In de wijkopgave leest u wat de belangrijkste projecten en acties zijn voor het komende jaar. Ook activiteiten van ondernemers en bewoners staan in het programma.

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving.

Hulp en contact Wijkbureau Binnenstad

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Uw mening