Wijk Binnenstad Wat gebeurt er in wijk Binnenstad?

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk. In de wijkopgave Binnenstad leest u de belangrijkste plannen voor het komende jaar. In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving van de wijk.

Noodkap en -snoei bomen Oudegracht

We hebben op donderdag 6 december met spoed 3 bomen op de werven aan de Oudegracht gekapt. De bomen stonden tussen de Zandbrug en Jacobibrug aan de westzijde van de werf. Ook hebben we bomen fors gesnoeid.

Lees verder over de noodkap en -snoei


Onderzoek en bijeenkomst maatregelen hardrijden Maliesingel en Tolsteegsingel

De gemeente onderzoekt wat er gedaan kan worden tegen het overtreden van de maximumsnelheid op de Maliesingel en de Tolsteegsingel. Op 20 november was er al een eerste informatiebijeenkomst voor direct aanwonenden van de Maliesingel en Tolsteegsingel. We zijn eerst met deze groep in gesprek gegaan, omdat zij direct te maken krijgen met eventuele maatregelen voor hun woning.

Het aantal maatregelen tegen snelheidsovertredingen dat effectief en gewenst is lijkt niet zo groot. Zo kan het plaatsen van verkeersplateaus bestuurders wel dwingen langzamer te rijden, maar een ongewenste bijeffecten hebben. Tijdens de bijeenkomst van 20 november bleek dat veel bewoners bij plateaus vrezen voor overlast door trillingen en geluid. Ze vroegen de gemeente te bekijken wat andere mogelijkheden zijn, zoals handhaving met politie en OM.

Bijeenkomst buurt en gebruikers Malie- en Tolsteegsingel

Op dinsdag 11 december praten we over het onderzoek met buurtbewoners en gebruikers van de straten. U bent van harte welkom om uw ervaringen en ideeën met ons te delen.
Wanneer: dinsdag 11 december 2018
Hoe laat: 19.00 – 20.30 uur
Waar: Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29

Wilt u zich vooraf aanmelden via verkeersveiligheid@utrecht.nl.


Meerderheid uitgaanders en horecaondernemers voelt zich veilig

Dat blijkt uit het Veiligheidsbelevingsonderzoek Veilig Uitgaan 2018. Naast het uitgaanspubliek zijn ook horecaondernemers van nachthorecazaken bevraagd.

Bekijk het veiligheidsbelevingsonderzoek Veilig Uitgaan 2018 en enkele uitkomsten


Snoeien bomen aan de Van Asch van Wijckskade

We snoeien tussen 10 en 14 december 13 lindes en platanen aan de Van Asch van Wijckskade. Wij vragen u om hier tijdens de werkzaamheden niet te parkeren tussen 7.00 - 16.00 uur.

Lees waarom wij deze bomen snoeien


Start inrichting bouwplaats bij de Domtoren

Aannemingsbedrijf Nico de Bont start op dinsdag 27 november 2018 met de inrichting van de bouwplaats voor de restauratie van de Domtoren. In de tweede week van januari 2019 start de bouw van de steiger. Informatie over werktijden, verkeersmaatregelen, de bouwschutting en waar u terecht kunt met vragen en opmerkingen leest u in het wijkbericht (pdf, 188 kB). Op de pagina www.utrecht.nl/domtoren leest u meer over het restauratiewerk: wat gebeurde er de afgelopen tijd en wat gaat er de komende jaren gebeuren. De restauratie van de Domtoren duurt vijf jaar.


Gemeentelijke vellijst najaar 2018

De aanvraag van de vergunning voor de vellijst najaar 2018 is bekendgemaakt. Op de vellijst staan bomen die we binnen een jaar willen kappen omdat ze gevaarlijk worden voor de omgeving. U kunt op deze aanvraag reageren.

Bekijk de informatie over de vellijst en de vellijst najaar 2018


Werkzaamheden tramviaduct Vaartsche Rijn

We werken aan het tramviaduct Vaartsche Rijn. Een deel van de spoorconstructie moet aangepast worden. Dat kwam naar voren tijdens het testen van de Uithoflijn. De werkzaamheden duren tot het voorjaar van 2019 en kunnen overlast geven.

Lees meer over de werkzaamheden


Kunstwerk bij oever Centraal Museum

Vanishing Staircase is één van de voorstellen van het bewonersproject Vergroening Singel (www.singel030.nl/vergroening-singel). De bewoners willen de oevers van de Singel aantrekkelijker maken voor planten en dieren. Dit initiatief heeft geleid tot een kunstwerk als verbinding tussen museum en park, tussen park en water, tussen kunst en ecologie. Het is de ‘verdwijnende trap’ van kunstenaar Birthe Leemeijer. Het kunstwerk zorgt voor herstel van de groene oever. Het doet ook denken aan een decoratief ontwerp zoals je ziet in een 19e eeuws landschapspark. Het kunstwerk lijkt een trap, maar is het niet. De treden zijn gekanteld en geven geen toegang tot het gebouw. Het kunstwerk wordt gemaakt in opdracht van de gemeente Utrecht.

De verwachting is dat het kunstwerk in het najaar klaar is.


Renovatie Stadhuis 2018-2019

In juli 2018 start de renovatie van het stadhuis. We maken het gebouw ook duurzamer. De werkzaamheden duren tot en met voorjaar 2019. Tijdens de werkzaamheden is het stadhuis gesloten. 

Lees meer over deze werkzaamheden


Herinrichting nieuwe deel Catharijnesingel

We richten het nieuwe deel van de singel tussen de Marga Klompébrug en de Bartholomeusbrug opnieuw in. De planning is dat het werk klaar is in de zomer van 2020. Lees meer over de plannen en wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

Lees meer in de nieuwsbrief van CU2030


Nieuwe voorziening voor daklozen aan de Nieuwegracht 92

Het Leger des Heils start per 1 december 2018 met een nieuwe voorziening voor daklozen aan de Nieuwegracht 92. Op dit moment is hier nog een 24-uurs daklozenopvang. Deze opvang verhuist.
Lees meer over de nieuwe inloopvoorziening


Herontwikkeling Oosterkade en Westerkade

De gemeente is van plan om de inrichting van de Westerkade en de Oosterkade te vernieuwen. Mensen uit de directe omgeving zien mogelijkheden voor verbetering.

Lees meer over de herontwikkeling Ooster- en Westerkade


Plannen en doelen voor de wijk

In de wijkopgave Binnenstad staan de wensen en doelen voor de wijk. We vragen elke 4 jaar aan bewoners en de wijkraad wat belangrijke onderwerpen zijn in de wijk.

In de wijkopgave leest u wat de belangrijkste projecten en acties zijn voor het komende jaar. Ook activiteiten van ondernemers en bewoners staan in het programma.

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving.

Hulp en contact Wijkbureau Binnenstad

Telefoon

14 030

E-mail

binnenstad@utrecht.nl

 

Wijkwethouder

Anke Klein
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Stadskantoor 5e etage, Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht