Wijk Binnenstad Wat gebeurt er in wijk Binnenstad?

overzichtsfoto bouwput HC met kraan

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk. In het wijkactieprogramma leest u de belangrijkste plannen voor het komende jaar. In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving van de wijk.

Nieuwe buurtfietsenstalling Jansveld

Op 15 juni opent een nieuwe buurtfietsenstalling op Jansveld 19. Hiermee wil de gemeente de parkeerdruk voor fietsen verlagen. Er is plaats voor 120 fietsen in dubbellaagse fietsenrekken. Daarnaast zijn er vrije plaatsen voor fietsen die niet in de rekken passen. Om gebruik te maken van de buurtstalling kunt u een jaarabonnement nemen. Na de herinrichting van de Voorstraat en Wittenvrouwenstraat (2019) komen er meer fietsparkeervakken in de straten, om ook het kort parkeren beter te faciliteren.

Lees meer over alle Utrechtse buurtstallingen, prijzen en hoe u een abonnement kunt aanvragen


Verbetering afsluiting voetgangersgebied voor voertuigen in de Mariastraat

De gemeente start maandag 4 juni met het vervangen van de automatische paalinstallatie in de Mariastraat.

Werkzaamheden

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, sluiten we de Mariastraat overdag in de week van 5 juni af voor auto's. Fietsers en voetgangers kunnen er gewoon door. De vooraankondigingsborden zijn al geplaatst.


Beurskwartier en Lombokplein

Aan de westkant van het centraal station breidt Utrecht op 2 locaties het centrum uit. Op een deel van het Jaarbeursterrein zijn plannen om het Beurskwartier te ontwikkelen. Op en rond het Westplein zijn plannen voor het Lombokplein.

Lees meer over de nieuwe inrichting van dit gebied


Herinrichting nieuwe deel Catharijnesingel

We richten het nieuwe deel van de singel tussen de Marga Klompébrug en de Bartholomeusbrug opnieuw in. De planning is dat het werk klaar is in de zomer van 2020. Lees meer over de plannen en wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

Lees meer in de nieuwsbrief van CU2030


Verbetering afsluiting voetgangersgebied voor voertuigen

Op maandag 5 maart plaatsen we een camera aan het Oudkerkhof en in de Lange Elisabethstraat. Deze camera maakt gebruik van kentekenherkenning. Hiermee controleren we of langsrijdende voertuigen een ontheffing hebben. Zo zorgen we ervoor dat in het voetgangersgebied zo min mogelijk voertuigen rondrijden die hier niet mogen zijn. Lees meer over de verbeteringen


Herontwikkeling oude postkantoor Neude

Het voormalige postkantoor aan de Neude wordt verbouwd tot Post Utrecht. De bibliotheek komt hier én winkels, een versmarkt, horeca en een fietsenstalling.
Lees meer over de herontwikkeling van het postkantoor


Nieuwe voorziening voor daklozen aan de Nieuwegracht 92

Het Leger des Heils start per 1 december 2018 met een nieuwe voorziening voor daklozen aan de Nieuwegracht 92. Op dit moment is hier nog een 24-uurs daklozenopvang. Deze opvang verhuist.
Lees meer over de nieuwe inloopvoorziening


Binnenstad krijgt 2000 extra fietsparkeerplaatsen

In 2020 moeten de 2.000 extra fietsparkeerplaatsen in de binnenstad er zijn:

  • 1.400 extra plekken in beheerde stallingen aan de randen van het nieuwe voetgangersgebied
  • ongeveer 600 extra plekken in de openbare ruimte verspreid in de binnenstad

Nieuwe maatregelen zijn 2 extra buurtfietsenstallingen en 4 extra pop-up parkings aan het Jacobskerkhof en omgeving Domplein, Buurkerkhof en het pleintje nabij de parkeergarage Springweg. Deze moeten de piekvraag opvangen voor 350 plaatsen. Dit is een proef.

Lees meer over de extra fietsparkeerplekken op Utrecht.nl/fiets


Werkzaamheden verbeteren Herenroute

De gemeente gaat verschillende straten op de fietsroute Herenroute verbeteren. We vervangen op alle straten de bestrating door fietsvriendelijke straatstenen (klinkers). U fietst daardoor fijner en sneller.

Lees meer over het opknappen van straten van de Herenroute


Voetgangersgebied binnenstad breidt uit

Sinds 1 mei is het voetgangersgebied in de binnenstad veranderd. Utrecht groeit en er komen steeds meer bezoekers. Het gebrek aan ruimte in de binnenstad zorgt steeds vaker voor irritaties en frustraties bij voetgangers, fietsers, automobilisten en bevoorradingsverkeer. Daarom is het voetgangersgebied uitgebreid en zijn er nieuwe tijden voor fietsers en bevoorrading.

Lees meer over voetgangersgebied vanaf mei 2018


Herontwikkeling Oosterkade en Westerkade

De gemeente is van plan om de inrichting van de Westerkade en de Oosterkade te vernieuwen. Mensen uit de directe omgeving zien mogelijkheden voor verbetering.

Lees meer over de herontwikkeling Ooster- en Westerkade


Plannen en doelen voor de wijk

In de wijkambities staan de wensen en doelen voor de wijk. We vragen elke 4 jaar aan bewoners en de wijkraad wat belangrijke onderwerpen zijn in de wijk.

In het wijkactieprogramma leest u wat de belangrijkste projecten en acties zijn voor het komende jaar. Ook activiteiten van ondernemers en bewoners staan in het programma.

Bekijk de wijkambities en het wijkactieprogramma

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving.

Hulp en contact Wijkbureau Binnenstad

Telefoon

14 030

E-mail

binnenstad@utrecht.nl

Volg ons

Bezoekadres

Stadskantoor 5e etage, Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht