Wijken Wat gebeurt er in wijk Binnenstad?

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk.

Proef samenvoegen deelrayons binnenstad

Vanaf 1 april 2019 start een proef in de binnenstad. Hierbij mogen parkeervergunninghouders (bewoners en bedrijven) in de rayons Wijk C, Janskerkhof e.o., Nieuwegracht e.o. of Springweg e.o. in alle 4 deze binnenstadsrayons parkeren.

 Lees meer over de proef samenvoegen deelrayons binnenstad


Servetstraat & onderdoorgang Domtoren afgesloten van 6 maart tot en met 21 maart

Tijdens de bouw van de steiger om de Domtoren, komt aan de west- en oostkant van de toren een veiligheidsplatform. Zo’n platform is een soort groot afdak boven de straat op 5 meter hoogte. Voor de bouw van het platform aan de westkant is het nodig de Servetstraat af te sluiten.

Lees meer op Onderzoek en werkzaamheden Domtoren


Voortgang werkzaamheden walmuren Oudegracht

We starten met de herstelwerkzaamheden op het zuidelijk deel van rak 1 west: het stuk gracht tussen de Zandbrug en Jacobibrug. Dit duurt naar verwachting tot en met juli 2019.
De herstelwerkzaamheden op rak 9 oost, het stuk gracht tussen de Maartensbrug en Gaardbrug, zijn bijna klaar. We verwachten nog tot eind maart 2019 bezig te zijn. We planten op beide rakken ook nieuwe, jonge bomen.

Lees meer over de werkzaamheden aan de walmuren op de Oudegracht


Opnieuw bestraten Drieharingstraat

Op 11 maart beginnen wij met het opnieuw bestraten van de Drieharingstraat. Ook vervangen wij de kabels voor de openbare verlichting. De werkzaamheden duren ongeveer 2 weken. De Drieharingstraat blijft tijdens deze werkzaamheden bereikbaar voor bewoners, ondernemers en winkelend publiek.


Meer ruimte voor voetganger en fietser op Ooster- en Westerkade

De Ooster- en Westerkade krijgen een nieuwe inrichting met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De kades krijgen nieuwe bestrating en verlichting en meer bomen. De spooronderdoorgang op de Westerkade gaat dicht voor autoverkeer. Het college heeft ingestemd met het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de kades en de afsluiting. Omwonenden worden binnenkort uitgenodigd voor bijeenkomsten om mee te denken over de uitwerking van het ontwerp.

Lees meer over opnieuw inrichten Ooster- en Westerkade


Meerderheid uitgaanders en horecaondernemers voelt zich veilig

Dat blijkt uit het Veiligheidsbelevingsonderzoek Veilig Uitgaan 2018. Naast het uitgaanspubliek zijn ook horecaondernemers van nachthorecazaken bevraagd.

Bekijk het veiligheidsbelevingsonderzoek Veilig Uitgaan 2018 en enkele uitkomsten


Restauratie van de Domtoren

In de tweede week van januari 2019 start de bouw van de steiger voor de restauratie van de Domtoren. De restauratie van de Domtoren duurt vijf jaar.

Lees meer over de restauratie van de Domtoren


Gemeentelijke vellijst najaar 2018

De aanvraag van de vergunning voor de vellijst najaar 2018 is bekendgemaakt. Op de vellijst staan bomen die we binnen een jaar willen kappen omdat ze gevaarlijk worden voor de omgeving. U kunt op deze aanvraag reageren.

Bekijk de vellijst najaar 2018 en meer informatie over de vellijst


Werkzaamheden tramviaduct Vaartsche Rijn

We werken aan het tramviaduct Vaartsche Rijn. Een deel van de spoorconstructie moet aangepast worden. Dat kwam naar voren tijdens het testen van de Uithoflijn. De werkzaamheden duren tot het voorjaar van 2019 en kunnen overlast geven.

Lees meer over de werkzaamheden aan tramviaduct Vaartsche Rijn


Renovatie stadhuis 2018-2019

In juli 2018 is de renovatie van het stadhuis gestart. We maken het gebouw ook duurzamer. De werkzaamheden duren tot en met voorjaar 2019. Tijdens de werkzaamheden is het stadhuis gesloten. 

Lees meer over de renovatie van het stadhuis


Herinrichting nieuwe deel Catharijnesingel

We richten het nieuwe deel van de singel tussen de Marga Klompébrug en de Bartholomeusbrug opnieuw in. De planning is dat het werk klaar is in de zomer van 2020.

Lees meer over de Catharijnesingel in de bewonersbrief van CU2030 van 15 maart


Plannen en doelen voor de wijk

In de wijkopgave Binnenstad staan de wensen en doelen voor de wijk. We vragen elke 4 jaar aan bewoners en de wijkraad wat belangrijke onderwerpen zijn in de wijk.

In de wijkopgave leest u wat de belangrijkste projecten en acties zijn voor het komende jaar. Ook activiteiten van ondernemers en bewoners staan in het programma.

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving.

Hulp en contact Wijkbureau Binnenstad

Telefoon

14 030

E-mail

binnenstad@utrecht.nl

 

Wijkwethouder

Anke Klein
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Stadskantoor 5e etage, Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht