Wijken Wat gebeurt er in wijk Binnenstad?

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk.

Vanaf 1 juli: nieuwe locatie wijkbureau

Het team van Wijkbureau Binnenstad zit/staat/fietst vanaf nu op een andere locatie! Ons nieuwe adres is: Stadhuis, Stadhuisbrug 1 te Utrecht. Vanuit deze locatie zijn alle buurten in onze wijk goed te bereiken.


Update restauratie Domtoren

In dit wijkbericht laten wij u graag weten hoe het staat met de voorbereidingen van de restauratie van de Domtoren. De bouw van de steiger is het meest zichtbare. Na de zomer verwachten wij een afgerond restauratieplan. De restauratie begint in het najaar van 2019.

Lees meer over de planning van de werkzaamheden


Denk mee over locatieprofielen evenementen

Evenementen zorgen voor werkgelegenheid, vermaak en ontmoeting. Bewoners en bezoekers kunnen daar samen van genieten. Maar evenementen kunnen ook hinder veroorzaken, bijvoorbeeld voor omwonenden. Daarom maken we locatieprofielen samen met organisatoren, bewoners en andere belanghebbenden.

Lees meer over locatieprofielen evenementen


Hijswerk steigerconstructie Domtoren op 40 meter hoogte

Dinsdag 4 juni begint het voorbereidend werk voor de steiger vanaf 40 meter. Het hijswerk voor de steiger is zeer weersgevoelig. Bij stevige wind bijvoorbeeld wordt de planning aangepast.

Lees meer over de planning van de werkzaamheden


Visie op de binnenstad in 2040

We werken met elkaar aan het toekomstbeeld van de binnenstad: de omgevingsvisie, deelgebied Binnenstad. Wilt u meedenken en meepraten?

Lees meer over de visie op de binnenstad in 2040


Visie Strosteeg

We zijn bezig een visie te maken voor het gebied rondom de parkeergarage Springweg aan de Strosteeg 83. Tijdens een veldexcursie op dinsdag 23 april hebben omwonenden en overige betrokkenen de belangrijkste elementen en kwaliteiten van het gebied rondom de garage besproken. Na deze veldexcursie zal nu worden bekeken welke plannen in het deel ten zuiden van de parkeergarage kunnen doorgaan.

Lees meer over de bouwplannen rondom parkeergarage Springweg, Strosteeg


Proef samenvoegen deelrayons binnenstad

Vanaf 1 april 2019 start een proef in de binnenstad. Hierbij mogen parkeervergunninghouders (bewoners en bedrijven) in de rayons Wijk C, Janskerkhof e.o., Nieuwegracht e.o. of Springweg e.o. in alle 4 deze binnenstadsrayons parkeren.

 Lees meer over de proef samenvoegen deelrayons binnenstad


Voortgang werkzaamheden walmuren Oudegracht

We starten met de herstelwerkzaamheden op het zuidelijk deel van rak 1 west: het stuk gracht tussen de Zandbrug en Jacobibrug. Dit duurt naar verwachting tot en met juli 2019.
De herstelwerkzaamheden op rak 9 oost, het stuk gracht tussen de Maartensbrug en Gaardbrug, zijn bijna klaar. We verwachten nog tot eind maart 2019 bezig te zijn. We planten op beide rakken ook nieuwe, jonge bomen.

Lees meer over de werkzaamheden aan de walmuren op de Oudegracht


Meer ruimte voor voetganger en fietser op Ooster- en Westerkade

De Ooster- en Westerkade krijgen een nieuwe inrichting met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De kades krijgen nieuwe bestrating en verlichting en meer bomen. De spooronderdoorgang op de Westerkade gaat dicht voor autoverkeer. Het college heeft ingestemd met het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de kades en de afsluiting. Omwonenden worden binnenkort uitgenodigd voor bijeenkomsten om mee te denken over de uitwerking van het ontwerp.

Lees meer over opnieuw inrichten Ooster- en Westerkade


Meerderheid uitgaanders en horecaondernemers voelt zich veilig

Dat blijkt uit het Veiligheidsbelevingsonderzoek Veilig Uitgaan 2018. Naast het uitgaanspubliek zijn ook horecaondernemers van nachthorecazaken bevraagd.

Bekijk het veiligheidsbelevingsonderzoek Veilig Uitgaan 2018 en enkele uitkomsten


Restauratie van de Domtoren

In de tweede week van januari 2019 start de bouw van de steiger voor de restauratie van de Domtoren. De restauratie van de Domtoren duurt vijf jaar.

Lees meer over de restauratie van de Domtoren


Herinrichting nieuwe deel Catharijnesingel

We richten het nieuwe deel van de singel tussen de Marga Klompébrug en de Bartholomeusbrug opnieuw in. De planning is dat het werk klaar is in de zomer van 2020.

Lees meer over de Catharijnesingel in de bewonersbrief van CU2030 van 15 maart


Plannen en doelen voor de wijk

In de wijkopgave Binnenstad staan de wensen en doelen voor de wijk. We vragen elke 4 jaar aan bewoners en de wijkraad wat belangrijke onderwerpen zijn in de wijk.

In de wijkopgave leest u wat de belangrijkste projecten en acties zijn voor het komende jaar. Ook activiteiten van ondernemers en bewoners staan in het programma.

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving.

Hulp en contact Wijkbureau Binnenstad

Telefoon

14 030

E-mail

binnenstad@utrecht.nl

 

Wijkwethouder

Anke Klein
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht