Wijk Binnenstad Wat gebeurt er in wijk Binnenstad?

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk. In het wijkactieprogramma leest u de belangrijkste plannen voor het komende jaar. In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving van de wijk.

Inloopavond Hardebollenstraat 25 september

De koper van de voormalige prostitutiepanden in de Hardebollenstraat is bekend. Het is Hardebol B.V. Op dinsdag 25 september presenteert de koper zijn plannen aan de buurt. Bent u benieuwd? Kom dan naar de inloopavond.

Lees meer over de inloopavond en de plannen


De Mariaplaats krijgt een urilift (verzinkbaar urinoir)

Een urilift zit onder de grond en komt omhoog als dat nodig is. We plaatsen de lift vanaf 5 september.
Lees meer over de urilift


Kunstwerk bij oever Centraal Museum

Vanishing Staircase is één van de voorstellen van het bewonersproject Vergroening Singel (www.singel030.nl/vergroening-singel). De bewoners willen de oevers van de Singel aantrekkelijker maken voor planten en dieren. Dit initiatief heeft geleid tot een kunstwerk als verbinding tussen museum en park, tussen park en water, tussen kunst en ecologie. Het is de ‘verdwijnende trap’ van kunstenaar Birthe Leemeijer. Het kunstwerk zorgt voor herstel van de groene oever. Het doet ook denken aan een decoratief ontwerp zoals je ziet in een 19e eeuws landschapspark. Het kunstwerk lijkt een trap, maar is het niet. De treden zijn gekanteld en geven geen toegang tot het gebouw. Het kunstwerk wordt gemaakt in opdracht van de gemeente Utrecht.

De verwachting is dat het kunstwerk in het najaar klaar is.


Renovatie Stadhuis 2018-2019

In juli 2018 start de renovatie van het stadhuis. We maken het gebouw ook duurzamer. De werkzaamheden duren tot en met voorjaar 2019. Tijdens de werkzaamheden is het stadhuis gesloten. 

Lees meer over deze werkzaamheden


Herinrichting nieuwe deel Catharijnesingel

We richten het nieuwe deel van de singel tussen de Marga Klompébrug en de Bartholomeusbrug opnieuw in. De planning is dat het werk klaar is in de zomer van 2020. Lees meer over de plannen en wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

Lees meer in de nieuwsbrief van CU2030


Nieuwe voorziening voor daklozen aan de Nieuwegracht 92

Het Leger des Heils start per 1 december 2018 met een nieuwe voorziening voor daklozen aan de Nieuwegracht 92. Op dit moment is hier nog een 24-uurs daklozenopvang. Deze opvang verhuist.
Lees meer over de nieuwe inloopvoorziening


Herontwikkeling Oosterkade en Westerkade

De gemeente is van plan om de inrichting van de Westerkade en de Oosterkade te vernieuwen. Mensen uit de directe omgeving zien mogelijkheden voor verbetering.

Lees meer over de herontwikkeling Ooster- en Westerkade


Plannen en doelen voor de wijk

In de wijkambities staan de wensen en doelen voor de wijk. We vragen elke 4 jaar aan bewoners en de wijkraad wat belangrijke onderwerpen zijn in de wijk.

In het wijkactieprogramma leest u wat de belangrijkste projecten en acties zijn voor het komende jaar. Ook activiteiten van ondernemers en bewoners staan in het programma.

Bekijk de wijkambities en het wijkactieprogramma

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving.

Hulp en contact Wijkbureau Binnenstad

Telefoon

14 030

E-mail

binnenstad@utrecht.nl

Volg ons

Bezoekadres

Stadskantoor 5e etage, Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht