Wijken Arkin verhuist naar Wittevrouwenkade

Jellinek en Inforsa, 2 instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in de binnenstad, zijn in juli 2018 naar de Wittevrouwenkade verhuisd. Stichting Arkin huurt het pand op nummer 6 van de gemeente Utrecht. Samen met bewoners, gemeente en politie wil Arkin overlast in de buurt zo veel mogelijk voorkomen.

Wat komt er precies?

  • De Wittevrouwenkade is het kantoor en voor een deel een behandellocatie voor de zorgteams van Jellinek Verslavingszorg en Inforsa. Deze 2 instellingen leveren onder andere verslavingszorg aan verschillende groepen cliĆ«nten in de stad.
  • De Wittevrouwenkade 6 is het kantoor voor de zorgteams die naar mensen thuis gaan om zorg te verlenen. Daarnaast is het voor een deel een behandellocatie. Op deze locatie worden geen mensen opgenomen: er worden alleen behandelingen gegeven en medicatie verstrekt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.
  • Verspreid over de week komen ongeveer 80 tot 100 personen hun medicatie ophalen op de Wittevrouwenkade. Daarnaast zijn verspreid over de dag ongeveer 50 behandelingen op afspraak.

Overlast voorkomen

Stichting Arkin heeft zelf beveiliging in dienst die erop toeziet dat cliƫnten niet in de buurt blijven hangen.

Beheerplan en beheergroep

Arkin heeft samen met de buurt, de gemeente en de politie een buurtbeheerplan gemaakt. Hierin staan afspraken over bijvoorbeeld toezicht, het voorkomen en bestrijden van mogelijke overlast, onderhoud, hoe om te gaan met klachten en hoe het overleg met de buurt geregeld is.

In de buurtbeheergroep zitten naast buurtbewoners en/of ondernemers en professionals, ook de gemeente en de politie. De beheergroep controleert of iedereen de afspraken uit het plan nakomt.

Bekijk het beheerplan (pdf, 421 kB)

Wilt u bij het volgende overleg zijn? Stuur dan een e-mail naar wittevrouwenkade@arkin.nl.

Stichting Arkin

Stichting Arkin is een groep instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Ze behandelen mensen met psychische problemen of een verslaving, doen onderzoek en geven voorlichting over het gebruik van drank en drugs. De instellingen van Arkin werken nauw samen met de GGD, politie, gemeente en andere instanties. Zo helpen zij mee bij het oplossen van problemen die zich voordoen in een grote stad als Utrecht. De gemeente Utrecht vindt goede zorg voor mensen met verslavingsproblemen belangrijk.

Hulp en contact Wittevrouwenkade

Telefoon

14 030 

E-mail

wittevrouwenkade@utrecht.nl