Wijken Arkin verhuist naar Wittevrouwenkade

Jellinek en Inforsa, 2 instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in de binnenstad, verhuizen in juli naar de Wittevrouwenkade. Stichting Arkin huurt het pand op nummer 6 van de gemeente Utrecht. Samen met bewoners, gemeente en politie wil Arkin overlast in de buurt zo veel mogelijk voorkomen.

Stichting Arkin

Stichting Arkin is een groep instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Ze behandelen mensen met psychische problemen of een verslaving, doen onderzoek en geven voorlichting over het gebruik van drank en drugs. De instellingen van Arkin werken nauw samen met de GGD, politie, gemeente en andere instanties. Zo helpen zij mee bij het oplossen van problemen die zich voordoen in een grote stad als Utrecht. De gemeente Utrecht vindt goede zorg voor mensen met verslavingsproblemen belangrijk.

Wat komt er precies?

  • De Wittevrouwenkade wordt het kantoor en voor een deel een behandellocatie voor de zorgteams van Jellinek Verslavingszorg en Inforsa. Deze 2 instellingen leveren onder andere verslavingszorg aan verschillende groepen cliënten in de stad.
  • De Wittevrouwenkade 6 wordt het kantoor voor de zorgteams die naar mensen thuis gaan om zorg te verlenen. Daarnaast wordt het voor een deel een behandellocatie. Op deze locatie worden geen mensen opgenomen: er worden alleen behandelingen gegeven en medicatie verstrekt van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 18.00 uur.
  • Verspreid over de week komen ongeveer 80 tot 100 personen hun medicatie ophalen op de Wittevrouwenkade. Daarnaast zijn verspreid over de dag ongeveer 50 behandelingen op afspraak.

Overlast voorkomen

Stichting Arkin heeft zelf beveiliging in dienst die erop toeziet dat cliënten niet in de buurt blijven hangen.

Beheerplan en beheergroep

Arkin heeft samen met de buurt, de gemeente en de politie een buurtbeheerplan gemaakt. Hierin staan afspraken over bijvoorbeeld toezicht, het voorkomen en bestrijden van mogelijke overlast, onderhoud, hoe om te gaan met klachten en hoe het overleg met de buurt geregeld is.
In het beheerplan neemt Arkin onder andere op dat bij de tijd waarop medicijnen worden verstrekt, zij rekening houdt met schooltijden.

In de buurtbeheergroep zitten naast buurtbewoners en/of ondernemers en professionals, ook de gemeente en de politie. De beheergroep controleert of iedereen de afspraken uit het plan nakomt.

Bekijk het beheerplan (pdf, 421 kB)

Wilt u nog reageren op het beheerplan of bij het volgende overleg zijn? Stuur dan een e-mail naar wittevrouwenkade@arkin.nl.

Informatie en vragen

U kunt zich aanmelden voor de buurtbeheergroep op wittevrouwenkade@arkin.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen of suggesties voor het buurtbeheer. Voor vragen aan de gemeente kunt u mailen naar wittevrouwenkade@utrecht.nl of bellen naar 14 030.

Hulp en contact

Telefoon

14 030 

E-mail

wittevrouwenkade@utrecht.nl