Wijken Arthur van Schendelstraat 800

Arkin heeft een kantoor gehuurd aan de Arthur van Schendelstraat 800, om daar haar regiokantoor te vestigen. Ook wil Arkin in dit kantoorpand een aantal ruimten inrichten voor voorlichting, cursussen en (groeps)therapie van mensen die licht tot matig alcohol en/of drugs gebruiken. Dat gebeurt in groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken.

Vergunning aan Arkin verleend

De gemeente heeft een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘afwijken van de bestemming’ verleend aan Arkin, voor het pand aan de Arthur van Schendelstraat 800. Arkin mag op grond van de omgevingsvergunning een deel van het pand gebruiken voor begeleiding en therapie voor mensen die een probleem hebben met licht tot matig middelengebruik. Deze groep cliënten van Arkin heeft een huis, een baan en vaak een gezin. Ze gebruiken alcohol of drugs en krijgen begeleiding om daar vanaf te komen.

Afwijken van bestemmingsplan

Arthur van Schendelstraat 800 is bestemd voor kantoren. De manier waarop Arkin het pand wil gebruiken, wijkt voor een deel af van deze bestemming. Daarom heeft Arkin bij de gemeente een aanvraag gedaan om voor een deel van het pand af te wijken van het bestemmingsplan. Er zijn bij de gemeente 65 reacties binnengekomen op de vergunningsaanvraag van Arkin. Deze reacties zijn beoordeeld. Na alle belangen te hebben afgewogen, heeft de gemeente besloten de omgevingsvergunning, onder strikte voorwaarden, te verlenen.

Voorwaarden

Aan de vergunning zijn strikte voorwaarden verbonden over de te behandelen doelgroep, de gebieden in het pand waar de behandelingen mogen plaatsvinden, het aantal avonden waarvoor de vergunning wordt verleend en wie gebruik mag maken van de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is verleend op basis van de ingediende stukken. Hierin staat dat er dagelijks gemiddeld 100 cliënten zullen komen. Het is niet toegestaan om meer cliënten te ontvangen of buiten de nu aangegeven tijden (tijdens kantoortijden en maximaal 2 avonden tot 21.00 uur). Mocht Arkin in de toekomst de huur opzeggen, dan vervalt de vergunning.

Bezwaar maken

Arkin kan de vergunning direct gebruiken. Dit is op eigen risico van Arkin. De vergunning is namelijk nog niet onherroepelijk. Dit betekent dat het nog mogelijk is om bezwaar te maken en om in beroep te gaan tegen het besluit.

U kunt tegen het besluit van de gemeente bezwaar maken. De verleende vergunning wordt gepubliceerd op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ onder nummer HZ_WABO-18-12742.

U hebt 6 weken de tijd om bezwaar te maken, tot 5 juli. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift kunt u vinden op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt uw bezwaar digitaal indienen via het digitale formulier. Of u kunt uw bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Het adres is: Postbus 16200, 3500 CE, Utrecht.

Afhandelen bezwaren

Bezwaren worden afgehandeld door juridische zaken.

  1. Als de bezwaren gegrond worden verklaard, moet vergunning opnieuw worden beoordeeld door gemeente
  2. Als de bezwaren ongegrond worden verklaard, en na afhandeling van eventueel beroepsprocedures, is de vergunning onherroepelijk.

Hulp en contact

Telefoon

14 030 

E-mail

arthurvanschendelstraat@utrecht.nl