Wijken Tijdelijke invulling Catharijnesteeg 7

De gemeente wil in het pand aan de Catharijnesteeg 7 tijdelijk drie gezinnen opvangen. Het gaat om Nederlandse gezinnen die in het buitenland hebben gewoond en bij terugkeer in Nederland geen woonruimte hebben.

Informatiebijeenkomst 12 november

Hebt u vragen hierover? U bent van harte welkom op de informatiebijeenkomst. U kunt uw vragen stellen aan de gemeente en aan Sociaal Vastgoedbeheer. Bijvoorbeeld over het beheer van de locatie. Ook kunt u het pand bekijken.

Wanneer: dinsdag 12 november
Hoe laat: vrije inloop tussen 19.30 - 21.00 uur
Waar: Catharijnesteeg 7

Graag aanmelden

In verband met de organisatie willen we graag weten hoeveel mensen er komen. Daarom vragen we u zich aant te melden door een e-mail te sturen te sturen naar binnenstad@utrecht.nl. Zet in de e-mail uw naam en het aantal bezoekers.

Tijdelijk verblijf gezinnen

Het gebeurt steeds vaker dat gezinnen die terugkeren naar Nederland geen woonruimte hebben en ook niet bij familie of vrienden terecht kunnen. De gemeente Utrecht wil voorkomen dat gezinnen met kinderen op straat moeten slapen. De gemeente biedt daarom in uitzonderlijke gevallen tijdelijk onderdak aan dit soort gezinnen. Zij krijgen een overeenkomst van 3 maanden voor tijdelijk verblijf. De locatie is bedoeld als overbrugging tot deze gezinnen zelf een woning gevonden hebben. In deze periode kunnen de gezinnen ook andere belangrijke zaken regelen, zoals de school van de kinderen, de financiën en het vinden van een definitieve woonplek.

Beheer door Sociaal Vastgoedbeheer

Het pand wordt beheerd door Sociaal Vastgoedbeheer Utrecht. Samen met de gezinnen zorgt Sociaal Vastgoedbeheer voor een goed leefklimaat en is ook aanspreekpunt voor de buurt. Qua grootte en locatie is het pand goed in te richten en te gebruiken als tijdelijke verblijfsruimte voor drie gezinnen.

Beheergroep van omwonenden is positief

Het pand heeft een maatschappelijke bestemming. Het gebouw aan de Catharijnesteeg 7 was tot december 2018 in gebruik voor dagopvang van dak– en thuislozen. Tijdens dit gebruik is een beheergroep van omwonenden opgericht.

Op 4 juni 2019 is overleg gevoerd met deze beheergroep over de nieuwe invulling van het pand. Zij zijn positief, omdat het uitgangspunt is geen mensen die overlast geven te plaatsen in Catharijnesteeg 7. De beheergroep denkt dat het risico daarop met deze invulling beperkt is. Daarnaast hebben zij vragen gesteld over de manier waarop overleg met Sociaal Vastgoedbeheer zal plaatsvinden en ook over de verbouwing van het pand. Met de leden van de beheergroep zijn evaluatiemomenten afgesproken.

Hulp en contact Wijkbureau Binnenstad

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Uw mening