Wijken Verkoop gevangenis Wolvenplein

luchtfoto van voormalige gevangenis Wolvenplein

De gevangenis Wolvenplein gaat in de verkoop. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is eigenaar van het gebouw en start met de verkoop. De gemeente en het RVB onderzochten samen de gebruiksmogelijkheden van de gevangenis. Deze mogelijkheden staan in een visiedocument. Hier is een klankbordgroep bij betrokken geweest. Deze bestond uit omwonenden, de wijkraad Binnenstad en Centrum Management Utrecht.

Eisen en uitgangspunten nieuwe ontwikkeling

De nieuwe bestemming moet:

  • het verleden eer aan doen
  • de geschiedenis zichtbaar maken
  • iets bijzonders toevoegen aan de stad
  • geen overlast geven in de directe woonomgeving
  • de kenmerkende cellenstructuur, de galerijen en de vleugels van het gebouw herkenbaar blijven
  • niet meer auto’s aantrekken

Verder beoordelen we de koper op de manier waarop hij/zij de buurt betrekt.

Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten die staan in een visiedocument. Marktpartijen kunnen op basis van dit visiedocument een voorstel doen voor een nieuwe ontwikkeling en een bod uitbrengen.
Bekijk het visiedocument

Hoe loopt het verkoopproces?

De gemeenteraad heeft de visie vastgesteld. Wel heeft de gemeenteraad een aantal wijzigingen aangebracht. De visie geeft de randvoorwaarden voor de verkoop. Partijen kunnen vervolgens een plan indienen. Het RVB beoordeelt de plannen samen met de gemeente. Plannen die voldoen, gaan door naar een tweede ronde. De partij die dan met het hoogste bod komt, mag zijn plan verder uitwerken.

Bestemmingsplan wijzigen

Zodra de koper bekend is, stelt de gemeente een Stedenbouwkundig Programma van Eisen op. Hierin staan de eisen waar een plan aan moet voldoen. Daarna volgt de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. Daarbij is inspraak mogelijk. Wij informeren u dan over hoe u een zienswijze kunt indienen. De gemeente neemt het definitieve besluit over de nieuwe bestemming van het gebouw.

Hebt u interesse en bent u beniieuwd naar de planning?

Volg het verkoopproces van het Rijksvastgoedbedrijf

Wat gebeurt er nu in het gebouw?

Sinds de sluiting van de gevangenis in 2014 is het een gewilde plek voor horeca, evenementen en werkplekken. Veel startende en/of creatieve ondernemers huren er een ruimte (vaak een cel). Er worden ook rondleidingen gegeven voor geïnteresseerden. Delen van de gevangenis zijn anti-kraak bewoond.

Geschiedenis van de gevangenis

De gevangenis is in 1856 gebouwd en is ruim 160 jaar oud. Regelmatig zijn er delen van de gevangenis bijgebouwd of verbouwd. Het complex bestaat uit een hoofdgebouw met enkele dienstwoningen. De cellen zijn in 2000 gerenoveerd en kregen toen glas dat tegen uitbraak bestand is. In 2014 is de gevangenis gesloten.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

gevangenis-wolvenplein@utrecht.nl

Uw mening