Wijken Verkoop gevangenis Wolvenplein

luchtfoto van voormalige gevangenis Wolvenplein

De gevangenis Wolvenplein gaat in de verkoop. Eigenaar is het Rijksvastgoedbedrijf. De gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf hebben samen de gebruiksmogelijkheden van de gevangenis onderzocht. Hier is een klankbordgroep bij betrokken. Deze bestaat uit omwonenden, de wijkraad Binnenstad en Centrum Management Utrecht.

Reactieperiode gesloten, reacties worden verwerkt

De reactieperiode is gesloten. Alle reacties verwerken we nu in een reactienota. Deze reactienota willen we eind oktober aan het college van burgemeester en wethouders voorleggen, samen met de eventuele voorstellen voor aanpassing van het visiedocument. Het college besluit vervolgens of het Visiedocument en de reactienota aan de raad kan worden voorgelegd ter vaststelling.

Tijdens de inloopavond op maandag 9 juli in de voormalige Wolvenpleingevangenis hebben gemeente en Rijksvastgoedbedrijf de conceptversie laten zien aan aanwezige bewoners. Ook zijn er veel vragen beantwoord. Reageren kon daarna nog via e-mail tot en met 14 september 2018.

Benieuwd naar de conceptvisie?

Er ligt nu een conceptversie van het visiedocument Wolvenplein. Deze is bedoeld om reacties op te halen. Het college gebruikt de reacties graag om een besluit te nemen over de visie.
Bekijk de conceptvisie Wolvenplein  (pdf, 9 MB) 

Bekijk de getoonde panelen van 9 juli 2018  (pdf, 18 MB)

Lees de raadsbrief van 22 juni 2018

Inloopavond 9 juli; verschil tussen visietekst en panelen

Tijdens de inloopavond van 9 juli wezen enkele bewoners ons op een verschil tussen de informatie op de panelen en het concept visiedocument.

  • Op het paneel over de uitgangspunten van het programma gaat het over ‘wonen’, als enige toekomstige functie van nieuwbouw.
  • In het concept visiedocument wordt opengehouden welke nieuwbouw er komt.

Dit verschil kon helaas ontstaan doordat de informatie op de panelen is gebaseerd op een eerdere concepttekst van het visiedocument. Dit is later niet meer aangepast op het paneel. Inhoudelijke reacties op dit punt worden meegenomen in de reactienota.

Wat gebeurt er nu in het gebouw?

Sinds de sluiting van de gevangenis in 2014 is het een gewilde plek voor horeca, evenementen en werkplekken. Veel startende en/of creatieve ondernemers huren er een ruimte (vaak een cel). Er worden ook rondleidingen gegeven voor geïnteresseerden. Delen van de gevangenis zijn anti-kraak bewoond.

Bestemming

Gemeente en Rijksvastgoedbedrijf hebben gewerkt aan een ‘ruimtelijke visie’. In die visie staat welke bestemmingen wel en niet gewenst zijn. De klankbordgroep was hierbij betrokken. Een belangrijk uitgangspunt is dat de voormalige gevangenis (deels) toegankelijk blijft voor publiek en meerdere functies krijgt. Deze functies moeten passen bij het monumentale karakter van het complex en in een stedelijke woonomgeving.

Planning verkoop gevangenis Wolvenplein (onder voorbehoud)
WanneerWat
Zomer en najaar 2017expertsessies van Rijk en gemeente & bijeenkomsten met klankbordgroep
Najaar 2017werken aan visiedocument
Juni 2018conceptvisie, bedoeld om reacties op te halen
9 juli 2018inloopbijeenkomst voor buurt en andere belangstellenden
t/m 14 septemberreactieperiode, deze verwerken we daarna in een reactienota
Najaar 2018collegebesluit over conceptvisie en reactienota, eventueel aanpassen visie en voorleggen uiteindelijke visie en reactie nota aan de gemeenteraad;  na vaststelling visie door gemeenteraad start verkoopproces.

Hoe loopt het verkoopproces?

Na vaststelling van de visie door de gemeenteraad voegt het Rijksvastgoedbedrijf deze bij het biedboek. Partijen kunnen vervolgens een plan indienen voor een nieuwe bestemming. Het RVB beoordeelt de plannen in samenspraak met de gemeente. Plannen die voldoen, gaan door naar een tweede ronde. De partij die dan met het hoogste bod komt, mag zijn plan realiseren.

Bestemmingsplan wijzigen

Zodra de toekomstige koper bekend is, stelt de gemeente een Stedenbouwkundig Programma van Eisen op. Daarna volgt de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. Daarbij is inspraak mogelijk. Wij informeren u dan over hoe u een zienswijze kunt indienen. De gemeenteraad neemt het definitieve besluit over de nieuwe bestemming van het complex.

Hebt u interesse?

Geschiedenis van de gevangenis

De gevangenis is in 1856 gebouwd en is ruim 160 jaar oud. Regelmatig zijn er delen van de gevangenis bijgebouwd of verbouwd. Het complex bestaat uit een hoofdgebouw met enkele dienstwoningen. De cellen zijn in 2000 gerenoveerd en kregen toen glas dat tegen uitbraak bestand is. In 2014 is de gevangenis gesloten.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

gevangenis-wolvenplein@utrecht.nl