Wijk Binnenstad Verkoop gevangenis Wolvenplein

luchtfoto van voormalige gevangenis Wolvenplein

De gevangenis Wolvenplein gaat in de verkoop. Eigenaar is het Rijksvastgoedbedrijf. De gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf onderzoeken samen de gebruiksmogelijkheden van de gevangenis. Hier is een klankbordgroep bij betrokken. Deze bestaat uit omwonenden, de wijkraad Binnenstad en Centrum Management Utrecht.

Wat gebeurt er nu in het gebouw?

Sinds de sluiting van de gevangenis in 2014  is het een gewilde plek voor horeca, evenementen en werkplekken. Veel startende en/of creatieve ondernemers huren er een ruimte (vaak een cel). Er worden ook rondleidingen gegeven voor geïnteresseerden. Delen van de gevangenis zijn anti-kraak bewoond.

Bestemming

Gemeente en Rijksvastgoedbedrijf werken aan een ‘ruimtelijke visie’. In die visie staat welke bestemmingen wel en niet gewenst zijn. De klankbordgroep is hierbij betrokken.

Hoe loopt het verkoopproces?

Na vaststelling van de visie door de gemeenteraad zet het Rijksvastgoedbedrijf deze visie in het biedboek. Geïnteresseerde kopers weten dan aan welke bestemmingen de gemeente wil meewerken. Kopers kunnen daarna een plan indienen en een bod doen. Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente toetsen of de plannen haalbaar zijn. Het bestemmingsplan moet nog wel worden aangepast. De gemeenteraad neemt een besluit over het nieuwe bestemmingsplan.

Hebt u interesse?

Planning (onder voorbehoud)

zomer/najaar: expertsessies van Rijk en gemeente & bijeenkomsten met klankbordgroep
november: visiedocument klaar
december: vrijgave visiedocument
december/januari: informatiebijeenkomst voor de buurt en andere belangstellenden
eerste kwartaal 2018: gemeenteraad neemt besluit over visiedocument, daarna start verkoop
najaar 2018: verkoop gevangenis is rond

Geschiedenis van de gevangenis

De gevangenis is in 1856 gebouwd en is ruim 160 jaar oud. Regelmatig zijn er delen van de gevangenis bijgebouwd of verbouwd. Het complex bestaat uit een hoofdgebouw met enkele dienstwoningen. De cellen zijn in 2000 gerenoveerd en kregen toen glas dat tegen uitbraak bestand is. In 2014 is de gevangenis gesloten.

Hulp en contact

Telefoon
14 030 

E-mail
gevangenis-wolvenplein@utrecht.nl