Wijken Verkoop gevangenis Wolvenplein

luchtfoto van voormalige gevangenis Wolvenplein

De gevangenis Wolvenplein gaat in de verkoop. Eigenaar is het Rijksvastgoedbedrijf. De gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf hebben samen de gebruiksmogelijkheden van de gevangenis onderzocht. Hier is een klankbordgroep bij betrokken. Deze bestaat uit omwonenden, de wijkraad Binnenstad en Centrum Management Utrecht.

Eisen en uitgangspunten herontwikkeling

De nieuwe bestemming moet:

  • het verleden eer aan doen
  • de geschiedenis zichtbaar maken
  • iets bijzonders toevoegen aan de stad
  • geen overlast geven in de directe woonomgeving
  • de kenmerkende cellenstructuur, de galerijen en de vleugels van het complex herkenbaar blijven
  • de nieuwe invulling geen extra aantrekkende werking hebben voor auto’s

Verder beoordelen we de koper op de manier waarop hij/zij de buurt betrekt.

Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten die eigenaar Rijksvastgoedbedrijf en het college beschrijven in een visiedocument. Dat document is 17 april aan de gemeenteraad voorgelegd. Marktpartijen kunnen op basis van het visiedocument een voorstel doen voor herontwikkeling en een bod uitbrengen. Het visiedocument is gemaakt met inbreng van omwonenden, ondernemers en de wijkraad Binnenstad.
Bekijk het visiedocument

Hoe loopt het verkoopproces?

Na vaststelling van de visie door de gemeenteraad voegt het Rijksvastgoedbedrijf deze bij het biedboek. Partijen kunnen vervolgens een plan indienen voor een nieuwe bestemming. Het RVB beoordeelt de plannen in samenspraak met de gemeente. Plannen die voldoen, gaan door naar een tweede ronde. De partij die dan met het hoogste bod komt, mag zijn plan realiseren.

Bestemmingsplan wijzigen

Zodra de toekomstige koper bekend is, stelt de gemeente een Stedenbouwkundig Programma van Eisen op. Daarna volgt de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. Daarbij is inspraak mogelijk. Wij informeren u dan over hoe u een zienswijze kunt indienen. De gemeenteraad neemt het definitieve besluit over de nieuwe bestemming van het complex.

Hebt u interesse?

Volg het verkoopproces van het Rijksvastgoedbedrijf.

Planning verkoop gevangenis Wolvenplein (onder voorbehoud)
WanneerWat
Zomer en najaar 2017
  • expertsessies van Rijk en gemeente & bijeenkomsten met klankbordgroep
  • werken aan visiedocument
Juni 2018conceptvisie, bedoeld om reacties op te halen
9 juli 2018inloopbijeenkomst voor buurt en andere belangstellenden
t/m 14 september 2018reactieperiode, deze verwerken we daarna in een reactienota
Najaar 2018collegebesluit over conceptvisie en reactienota, eventueel aanpassen visie en voorleggen uiteindelijke visie en reactie nota aan de gemeenteraad;  na vaststelling visie door gemeenteraad start verkoopproces.
April 2019Visiedocument voorgelegd aan gemeenteraad.

Wat gebeurt er nu in het gebouw?

Sinds de sluiting van de gevangenis in 2014 is het een gewilde plek voor horeca, evenementen en werkplekken. Veel startende en/of creatieve ondernemers huren er een ruimte (vaak een cel). Er worden ook rondleidingen gegeven voor geïnteresseerden. Delen van de gevangenis zijn anti-kraak bewoond.

Geschiedenis van de gevangenis

De gevangenis is in 1856 gebouwd en is ruim 160 jaar oud. Regelmatig zijn er delen van de gevangenis bijgebouwd of verbouwd. Het complex bestaat uit een hoofdgebouw met enkele dienstwoningen. De cellen zijn in 2000 gerenoveerd en kregen toen glas dat tegen uitbraak bestand is. In 2014 is de gevangenis gesloten.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

gevangenis-wolvenplein@utrecht.nl

Uw mening