Wijken Ontmoetingsplek Dominee Abernathylaan

Het aantal jongeren van 12 tot 18 jaar in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is groot en groeit nog steeds. Er zijn nu niet voldoende plekken voor hen om buiten samen te komen. Daarom plaatsten we aan de Dominee Abernathylaan een ontmoetingsplek voor jongeren.

Hoe ziet het eruit?

We plaatsten een aantal betonnen bankjes, verspreid in het gras. Langs de banken loopt een half verhard pad. In het midden van de helling staat een huisje van cortenstaal met betonnen bankjes. Er komen nog nieuwe bomen en langs het fietspad extra groen.

Ontwerptekening

Bekijk het ontwerp hieronder.

Hoe zijn de bewoners betrokken?

Het schetsontwerp presenteerden we in februari 2020 aan omwonenden. Vanwege de locatie van deze plek waren er enkele vragen. De plek ligt naast een bedrijf met medewerkers in wisselende diensten (’s nachts en in het weekend). En de plek kijkt uit op de portiersloge van het bedrijf. Het eerste schetsontwerp voor de jongerenplek hebben we naar aanleiding van deze reactie aangepast. We planten extra groen langs het fietspad en er is een dichte zijde aangebracht in de overkapping. Omdat het fietspad onderdeel is van een belangrijke hoofdfietsroute tussen Utrecht en Woerden, maken we de bocht richting de Groenewoudsedijk/Rijksstraatweg vloeiender zodat de doorstroming zo optimaal mogelijk is voor fietsers.

Lees de samenvatting van de reacties en antwoorden voor deze locatie (pdf, 120 kB)

Waarom doen we dit?

Het aantal jongeren in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is groot en groeit nog steeds. Er zijn hier nu onvoldoende speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jongeren. Daarom maken we verspreid over de wijken plekken voor jongeren. De locaties en type plek hebben we zorgvuldig en in overleg met jongerenwerk, sociaal makelaars, politie en op basis van onderzoek bepaald. We hebben daarbij rekening gehouden met de afstand tot woningen, de beschikbare ruimte en het groen, de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid voor jongeren.

Lees meer over de ontmoetingsplekken voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

Wanneer?

De aangevraagde omgevingsvergunning is verleend. Het terrein is ingericht en de overdekte ontmoetingsplek is geplaatst. Een pad naar de ontmoetingsplek en het groen volgt nog.

Waar?

De Dominee Abernathylaan is een fietspad dat vanaf de Meernbrug richting de Groenewoudsedijk loopt. In de hoek van het fietspad met de Groenewoudsedijk komt de ontmoetingsplek. Ook medewerkers van Nedal kunnen deze plek gebruiken tijdens de lunch.

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eelco Eerenberg
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Brusselplein 4, 3541 CJ Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag