Wijken Ontmoetingsplek Passiebloemweg

Het aantal jongeren van 12 tot 18 jaar in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is groot en groeit nog steeds. Er zijn nu niet voldoende plekken voor hen om buiten samen te komen. Daarom hebben we aan de Passiebloemweg een ontmoetingsplek voor jongeren geplaatst.

Hoe ziet het eruit?

We maakten een soort tribune op de helling aan de kant van het fietspad. De tribune bestaat uit halfronde, betonnen zitjes in 3 lagen boven elkaar. Er loopt een paadje heen en daarlangs staan fietsnietjes (fietsenhek) en een afvalbak.

Ontwerptekening

Bekijk het definitieve ontwerp hieronder.

Hoe zijn bewoners betrokken?

Het schetsontwerp presenteerden we in februari 2020 aan omwonenden. Met de reacties die we ontvingen, hebben we het ontwerp wat aangepast. Het zitelement is richting de landschapsbaan verschoven en verder op de helling geplaatst. De helling wordt steiler.
Lees een samenvatting van de reacties en antwoorden voor deze locatie (pdf, 125 kB)

Waarom doen we dit?

Het aantal jongeren in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is groot en groeit nog steeds. Er zijn hier nu onvoldoende speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jongeren. Daarom maken we verspreid over de wijken plekken voor jongeren. De locaties en type plek hebben we zorgvuldig en in overleg met jongerenwerk, sociaal makelaars, politie en op basis van onderzoek bepaald. We hebben daarbij rekening gehouden met de afstand tot woningen, de beschikbare ruimte en het groen, de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid voor jongeren.

Lees meer over de ontmoetingsplekken voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

Waar?

Aan de kop van de Passiebloemweg, nabij het Bosch- en Duinpark, ligt een keerlus voor auto’s. Tussen die keerlus en de Landschapsbaan ligt een grondwal. In de kop van die wal maken we een halfronde beschutte ontmoetingsplek.

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eelco Eerenberg
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Brusselplein 4, 3541 CJ Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag