Wijken Sport- en ontmoetingsplek Passiebloemweg

Op de Passiebloemweg komt een ontmoetingsplek voor jongeren.

Hoe gaat het eruitzien?

Er komen halfronde, betonnen zitjes in 3 lagen boven elkaar. Ze vormen een soort tribune op de helling aan de kant van het fietspad. Er loopt een paadje heen en daarlangs komen fietsnietjes (fietsenhek) en een afvalbak.

Bekijk het definitieve ontwerp (klik op de afbeelding voor een grotere versie):

Aanpassingen ontwerp na reacties

Het eerste schetsontwerp voor een jongerenplek is naar aanleiding van de reacties tijdens de informatieavond en de ingeleverde reactieformulieren iets aangepast. Het zitelement is richting de landschapsbaan verschoven en verder op de helling geplaatst. De helling wordt steiler.
Lees een uitgebreide samenvatting van de reacties en antwoorden voor deze locatie (pdf, 125 kB)

Wanneer?

Het ontwerp is verder uitgewerkt en er is een omgevingsvergunning aangevraagd en verleend. De vergunning is tijdelijk voor maximaal 10 jaar. Bekijk de bekendmaking van de omgevingsvergunning.

De werkzaamheden starten 28 juni 2021 en duren een paar dagen.

Waar?

Aan de kop van de Passiebloemweg, nabij het Bosch- en Duinpark, ligt een keerlus voor auto’s. Tussen die keerlus en de Landschapsbaan ligt een grondwal. In de kop van die wal maken we een halfronde beschutte ontmoetingsplek.

Hoe zijn bewoners betrokken?

Lees hoe we bewoners betrekken

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eelco Eerenberg
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Brusselplein 4, 3541 CJ Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 12.00 uur