Sport- en ontmoetingsplek Bosch en Duinpark

Het aantal jongeren van 12 tot 18 jaar in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is groot en groeit nog steeds. Er zijn nu niet voldoende plekken voor hen om buiten samen te komen. Daarom breiden we de sport- en ontmoetingsplek in het Bosch en Duinpark uit.

Hoe gaat het eruitzien?

Rond en in het park zijn veel jongeren. Daarom maken we een nieuwe plek voor ze. Naast het bestaande voetbalveld komt een picknickbank met overkapping en een afvalbak. Langs de picknickbank komt een pad van klinkers. We maken ook een basket- en pannapleintje met een afvalbak.

Uit onze gesprekken met bewoners bleek dat zij ook behoefte hadden aan een speelplek voor jongere kinderen. Daarom passen we ook de bestaande speelplek in het Bosch en Duinpark (De Vlasakkers) aan.

Ontwerp picknickbank

In Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern komen plekken voor jongeren met een eigen uitstraling. De picknickbank is gemaakt van natuurlijke materialen:

 • dak en zijkanten van cortenstaal
 • tafelblad afgewerkt met hout
 • banken van circulair beton
 • zijkanten van picknickbank lijken op boom

 

Ontwerp basket- en pannapleintje

Het basket- en pannapleintje is een rond pleintje met een basketbalpaal. Rondom zijn betonnen bankjes met een afvalbak.

 

Ontwerp speelplek Bosch en Duinpark (De Vlasakkers)

Speelplek Bosch en Duinpark (De Vlasakkers) richten we opnieuw in. We plaatsen nieuwe speeltoestellen en voegen meer groen toe. Er komt onder andere een klimtoestel, kruipbuis, speelhuisje en een schommel.

Meer informatie over de speelplek Bosch en Duinpark (De Vlasakkers)

Hoe zijn bewoners betrokken?

In februari 2020 presenteerden wij een plan voor de sport- en ontmoetingsplek op een informatiebijeenkomst. We ontvingen toen veel reacties uit de buurt. Daarom plaatsten we in juni 2021 2 verschillende mogelijkheden voor de sport- en ontmoetingsplek op het online platform denkmee.utrecht.nl. Omwonenden konden op deze ontwerpen reageren. Met al deze reacties pasten we het ontwerp aan en maakten we een definitief ontwerp.

Samenvatting van reacties op het eerste ontwerp

Reacties over de locatie

 • De locatie meer verspreiden over het park omdat er al overlast wordt ervaren bij het bruggetje. De locatie bijvoorbeeld meer richting de skatebaan of de scouting verplaatsen.
 • Jonge kinderen gebruiken het voetbalveld veel. Omwonenden denken dat deze kinderen het niet prettig vinden als oudere jongeren vlakbij het voetbalveld rondhangen.
 • Overlast van scooters.
 • Meer rondzwervend afval.
 • Er hangen al veel jongeren rond bij de fietsbrug, wat vaak ‘s avonds overlast geeft. Als de jongeren ook nog een ontmoetingsplek krijgen is de angst voor nog meer geluids- en bijvoorbeeld drugsoverlast.
 • De ontmoetingsplek ligt nabij een kruising van fietspaden, waardoor er veel vluchtroutes zijn als er gehandhaafd moet worden.
 • De ontmoetingsplek is bedacht naast een hondentoilet.
 • Er is zicht op de andere ontmoetingsplek. Hierdoor is kans op mogelijke rivaliteit tussen groepen jongeren. Verplaats daarom de locatie richting de skatebaan.
 • De ontmoetingsplek bevindt zich vlakbij de parkeerplaats. Omwonenden zijn bang dat er meer jongeren met de auto zullen komen. Hierdoor is de kans aanwezig dat de overlast zal toenemen.

Antwoorden over de locatie

 • In heel Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern komen plekken voor jongeren. Dit kunnen sportvoorzieningen en overkappingen zijn, tot een enkel bankje. Veel van deze voorzieningen zijn ook voor andere doelgroepen ontworpen, als ontmoetingsplekken in de wijk. Zo ook in Sandwijck-Bokkeduinen. Bijvoorbeeld gezinnen en senioren kunnen de picknickbanken ook goed gebruiken. Op andere plekken in de wijken komen 'zwaardere' voorzieningen voor jongeren. Zoals grotere overdekte plekken en sportvoorzieningen, bijvoorbeeld bij het nabijgelegen evenemententerrein in het Maximapark. Al deze plekken samen vormen het beweeg- en ontmoetingsnetwerk.
 • De jongeren hebben nu maar weinig vaste plekken in de omgeving. Hierdoor gaan ze hangen bij bruggetjes, op speelplekken of ander soort plekken. Door meer ontmoetingsplekken te maken in het park krijgen de jongeren een duidelijke plek. Bij de ontmoetingsplekken plaatsen we afvalbakken.
 • De bankjes staan in het huidige ontwerp naast elkaar. Er zijn 2 nieuwe ontwerpen gemaakt waarbij de bankjes meer verspreid zijn over het park.

Reacties op invulling/ontwerp

 • De bankjes niet voorzien van een overkapping. De overkapping zorgt ervoor dat de jongeren er tot laat in de avond, en ook bij regen, gaan zitten.
 • Buurtbewoners zien liever een aanvullende sportvoorziening zoals een basketpaal of fitnessapparaat.

Antwoorden en aanpassingen van invulling/ontwerp

 • De locatie is aantrekkelijk voor meerdere doelgroepen/ Door een dakje boven de picknicktafels te maken zijn ze ook te gebruiken als het een klein beetje regent.
 • In de nieuwe ontwerpen is een extra sportvoorziening opgenomen.

Reactie op het proces

 • Er zijn voldoende plekken in Vleuten-De Meern waar jongeren kunnen hangen. De noodzaak is niet duidelijk.

Antwoord op het proces

 • In opdracht van gemeente Utrecht keek onderzoeksbureau OBB naar
  • het aanbod dat er nu is aan ontmoetingsplekken voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern,
  • de groei van het aantal jongeren per woonbuurt
  • en naar geschikte ruimte voor uitbreiding.
   Hun conclusie is dat in de meeste buurten nu onvoldoende speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor deze doelgroep is.

Positieve aanbevelingen

 • Geïnteresseerde personen snappen dat er meer ruimte voor jongeren moet komen in de wijk en dat er verspreid over de wijk jongerenplekken moeten komen. Andere gebruikers gaan de plekken waarschijnlijk ook goed gebruiken.

Overige reacties

 • Verstrekken van beheerafspraken van deze locatie. Aandacht voor gebruik van lachgas, zwerfvuil en drankgebruik onder de jongeren.

Samenvatting van reacties op de 2 ontwerpen via denkmee.utrecht.nl

Reactie over grootte plek

 • Omwonenden stellen voor om een kleinere en eenvoudigere versie te maken van een gemiddelde ontmoetingsplek, zodat het beter past in de omgeving.

Antwoord

 • Een ontmoetingsplek is een overdekte (zit)plek waar jongeren kunnen en mogen zijn. De plek is niet groot. Daarom verwachten we dat kleine groepen de plek gebruiken om elkaar kort te ontmoeten. Als grotere groepen willen samenkomen, verwachten we dat ze naar andere plekken gaan met meer privacy. Het gebruik van een jongerenontmoetingsplek is wisselend. Jongeren vormen verschillende groepjes, groeien eruit, krijgen andere interesses en er komt weer nieuwe jeugd. Belangrijk is dat er plekken in de wijk zijn waar ze samen buiten kunnen zitten en niet worden weggestuurd.

Reacties op de 2 ontwerpen

 • Enkele omwonenden vinden dat het plaatsen van een picknickbank met dakje zorgt voor een onaanvaardbare inbreuk op het woon- en leefklimaat.
 • Andere omwonenden zien de nut en noodzaak, maar willen de plek niet dicht bij hun woning.
 • Sommige omwonenden willen de plekken graag aan de randen van de wijk.
 • Omwonenden zeggen dat jongere kinderen de skatebaan veel gebruiken. Ze zien hier niet graag oudere jongeren tussen.

Antwoorden

 • Wij zijn van mening dat de ontmoetingsplek niet in die mate overlast voor omwonenden geeft. Als wij een overdekte picknickbank plaatsen, sturen we het ontmoeten van jongeren op een natuurlijke wijze. Hierdoor zijn de ontmoetingen op een plek die de minste overlast geeft.
 • We hebben langs de randen van de wijk meerdere jongerenplekken geplaatst. Door er meer te plaatsen, verspreid over de buurten en wijken, kunnen jongeren kiezen waar ze naartoe gaan en wordt mogelijke overlast gespreid.
 • De picknickbank bij de skatebaan halen we uit het ontwerp.

Reacties over overlast

 • Omwonenden geven aan dat zij bang zijn voor overlast. Ze verwijzen naar overlast in het verleden rondom de skatebaan en de jongerenplek bij de Burchtwal.

Antwoorden

 • Omdat op deze plek enkele jaren geleden overlast was, willen we jongeren meer de ruimte geven. Er waren toen geen alternatieve plekken, waardoor er overlast ontstond.
 • In het Bosch en Duinpark ervaarden bewoners overlast omdat veel jongeren hiernaartoe verwezen werden. Ook bij de ontmoetingsplek aan de Bruchtwal werd overlast ervaren. Er waren toen weinig alternatieven voor jongeren. Daarom willen we jongeren meer plekken geven, verspreid in Vleuterweide, om samen te komen. We verwachten dan minder overlast omdat jongeren op verschillende plekken kunnen samenkomen.
 • We hebben ook gekeken of er (meer) overlast is ontstaan bij de nieuwe jongerenplekken in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. Dit is niet het geval.
 • Als u wel overlast ervaart, kunt u een melding doen bij de politie.

 

Ontwerp 1

 • 2 picknickbanken met overkapping: 1 naast de bestaande skateplek en 1 onder in het park
 • basket- en pannapleintje bij bestaand voetbalveld
 • klinkers onder picknickbank
 • pad naar plek

 

Ontwerp 2

 • 2 picknickbanken met overkapping in het park
 • basket- en pannapleintje bij bestaande voetbalveld
 • klinkers onder picknickbanken
 • pad naar plek

 

Waarom doen we dit?

Het aantal jongeren in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is groot en groeit nog steeds. Er zijn hier nu onvoldoende speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jongeren. Daarom maken we verspreid over de wijken plekken voor jongeren.

De locaties en type plek hebben we zorgvuldig en in overleg met jongerenwerk, sociaal makelaars, politie en op basis van onderzoek bepaald. We hebben daarbij rekening gehouden met de afstand tot woningen, de beschikbare ruimte en het groen, de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid voor jongeren.

Lees meer over de ontmoetingsplekken voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

Wanneer?

We verwachten dat alles eind 2022 staat. Voor de picknickbank vragen we een omgevingsvergunning aan. Deze vergunning is tijdelijk en voor maximaal 10 jaar geldig. Als deze goedgekeurd en definitief is, plaatsen we de picknickbank. Voor de speelplek en het basket- en pannapleintje hebben we geen vergunning nodig. Deze plaatsen we als we het materiaal hebben.

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eelco Eerenberg
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Brusselplein 4, 3541 CJ Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag