Wijken Onderzoek naar Parkwijk-Zuid

We hebben onderzocht hoe het gaat met de buurt Parkwijk-Zuid. Wat gaat er goed en wat kan er beter?

We deden onderzoek naar 11 buurten in de stad. Bij deze buurten viel namelijk op dat de cijfers over de buurt anders waren dan de cijfers voor de hele stad. Dit hebben we besproken met bewoners en mensen die in de wijk werken, zoals medewerkers van de politie, de zorg, de woningcorporaties en de gemeente. Zodat we beter begrijpen waar de verschillen vandaan komen. De resultaten van het onderzoek en de gesprekken noemen we het buurtprofiel. Hieronder leest u een samenvatting van het buurtprofiel van Parkwijk-Zuid.

Wat gaat er goed

  • Bewoners zijn over het algemeen positief over hun wijk.
  • Parkwijk-Zuid heeft veel groen en water in de buurt, dat vinden de bewoners fijn. Er is ook veel openbaar groen. - Bewoners voelen zich verbonden met de buurt, iedereen is welkom. Ze ervaren het als fijn dat er mensen met verschillende achtergronden in de wijk wonen.
  • De middelbare school en het gezondheidscentrum zijn een goede toevoeging aan de wijk.

Wat kan er beter

  • Buurtbewoners in het midden van de buurt zien graag vernieuwing en meer groen.
  • De gemeente kan meer groen- en wateronderhoud doen, niet alleen na meldingen.
  • In de wijk ontbreekt onderlinge samenhang soms, bewoners mengen hun activiteiten niet.
  • Vuil in de openbare ruimte is een veelvoorkomend probleem. Jongeren gooien veel afval op de grond op weg naar school. En bewoners voeren de dieren.
  • De meningen over veiligheid zijn verdeeld. Inbraken komen minder voor dan in andere delen van de stad. Maar hangjongeren in de avond zijn een aandachtspunt. Dat geldt ook voor auto- en fietsparkeerplekken.

Lees het hele buurtprofiel

Wilt u het hele buurtprofiel lezen? U kunt het buurtprofiel per e-mail opvragen via leidscherijn@utrecht.nl.

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eelco Eerenberg
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Brusselplein 4, 3541 CJ Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag