Wijken Sport- en speelplek Alidahoeve

Het aantal jongeren van 12 tot 18 jaar in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is groot en groeit nog steeds. Er zijn nu niet voldoende plekken voor hen om buiten samen te komen. Daarom vergroten we het sportaanbod op de huidige speel- en sportplek bij de Alidahoeve.

Hoe gaat het eruitzien?

  • In de noordoost-hoek komt een mini-basketbalveldje met 1 basket en een pingpongtafel. Deze pingpongtafel komt van de speelplek aan de Kleine Hof.
  • Met houten palen scheiden we het voetbal- en basketbalveldje af.
  • Om het voetballen aantrekkelijker te maken, maken we het veld glad.
  • We draaien het voetbalveld een kwartslag. Dan ligt het veldje naast het basketbalveld en de pingpongtafel.
  • Achter het basketbalveldje komt een heuveltje zodat de bal minder snel het water in rolt. Het zand voor de heuvel halen we uit de grond naast het voetbalveld. Er ontstaat dan een laagte die water opvangt bij extreme regen.
  • De liggende klimboom over de laagte hebben we uit het ontwerp gehaald omdat jonge kinderen anders te dicht bij het water komen.
  • De 2 banken onder de boom blijven staan. Deze worden erg gewaardeerd door omwonenden.
  • Langs het bestaande pad komen struiken met speelwaarde. Dit zijn stuiken die voor kinderen aantrekkelijk zijn om mee te spelen.

Bekijk hieronder het definitieve ontwerp.

Hoe zijn bewoners betrokken?

Op 16 juni 2021 organiseerden we een online informatieavond voor omwonenden om mee te denken over de invulling van de plek. We ontvingen ook reacties per e-mail. Hieruit kwam de wens voor een basketbalveld en een beter voetbalveldje. Bewoners konden toen ook reageren op verandering van de speelplek aan de Kleine Hof.

Op 28 september 2021 organiseerden we een informatiebijeenkomst in Castellum Hoge Woerd. Tijdens deze avond en per e-mail reageerden omwonenden op het voorlopig ontwerp. Met deze reacties pasten we het ontwerp aan:

  • we verplaatsen het basketbalveldje en de pingpongtafel naar de noordoosthoek en passen de palenrij met zitplekken aan
  • de 2 bankjes en de prullenbak blijven staan

Lees alle reacties van de omgeving op het ontwerp, met onze reactie:

Reactie omgeving

Slechte locatie basketbalveld en pingpongtafel en voorstel om deze voorzieningen in de noordoost-hoek van de speeltuin te plaatsen. Of het basketbalveld toe te voegen aan huidige locatie van de pingpongtafel op de Kleine Hof.

Reactie gemeente

Op verzoek van omwonenden plaatsen we het nieuwe basketbalveldje en de pingpongtafel in de noordoosthoek van de speelplek. Dit is mogelijk door het voetbalveld een kwartslag te draaien. De combinatie van een voetbal- en basketbalveld en een pingpongtafel is voor jongeren aantrekkelijker dan dat dit verschillende plekken zijn.

Reactie omgeving

We ontvingen tegengestelde reacties over de komst van het basketbalveld en de vraag of het extra aanbod wel nodig is. Sommigen zien het basketbalveld zitten, anderen niet.

Reactie gemeente

Ja, het extra aanbod is nodig. Er is een grote behoefte aan sportvoorzieningen. Op verschillende plekken in de wijk voegen we sportvoorzieningen toe. De druk op al deze locaties blijft zo beperkt en verspreid. Op de Hazenhof is op verzoek van omwonenden het basketbalveld omgezet in een voetbalveld. Hier was meer behoefte aan.

Reactie omgeving

De 2 zitbanken die in het ontwerp zijn verdwenen willen we terug.

Reactie gemeente

Door aanpassingen in het ontwerp kunnen de bankjes blijven staan.

Reactie omgeving

Meer prullenbakken, omdat er meer mensen gaan komen.

Reactie gemeente

De bestaande prullenbak blijft. Het aantal is voldoende voor deze speelplek.

Reactie omgeving

We ontvingen positieve reacties over de extra bomen. En voorstellen voor nog meer groen op Alidahoeve.

Reactie gemeente

We zijn blij met de positieve reacties. In 2020 hebben bewoners samen met ons een plan gemaakt voor extra groen (vlinderstruiken) op de speelplek. In het ontwerp van de sport- en speelplek aan de Alidahoeve en Kleine Hof zit ook veel extra groen. We willen nu niet meer budget dat voor uitbreiding jongerenvoorzieningen is in nog meer groen stoppen.

Reactie omgeving

Een palenrij met zitplekken zoals nu in het ontwerp staat wordt gezien als een leuke manier als scheiding tussen basketbal- en trapveld. Alleen niet op deze speelplek.  

Reactie gemeente

Op verzoek van omwonenden passen we de zitrand met palen aan. Er waren zorgen dat de zitrand tot overlast van jongeren leidt. We plaatsen tussen de 2 veldjes verschillende houten palen als scheiding. En 2 zitbanken zonder rugleuning op het gras. Als er overlast komt bij deze banken, die we niet met elkaar kunnen beperken, kunnen we de banken makkelijker weghalen. 

Reactie omgeving

Het verharde oppervlak zal toenemen met de komst van een basketbalveld. Hierdoor neemt de bergingscapaciteit voor regenwater af. Op welke wijze wordt dit gecompenseerd?

Reactie gemeente

We halen verharding weg op de Kleine Hof onder de pingpongtafel en onder de speeltoestellen. Het basketbalveld ligt deels op de halfverharding van de keerlus en voetpad. De laagtes op beide plekken bieden bij extreme regenbuien extra watercapaciteit.

Reactie omgeving

Wat betekent 'struiken met speelwaarde'?

Reactie gemeente

Dit zijn struiken die voor kinderen aantrekkelijk zijn om er bijvoorbeeld aan te ruiken, te voelen en/of bloementjes van te plukken. Op een speelplek mogen we geen planten met hevige stekels of giftige onderdelen plaatsen.

Reactie omgeving

De huidige groenstroken staan nu niet goed in de tekening.

Reactie gemeente

We hebben de groenstroken aangepast in het ontwerp.

Reactie omgeving

We ontvingen positieve reacties over het glad maken van het trapveld.

Reactie gemeente

We zijn blij met de positieve reacties.

Waarom doen we dit?

Het aantal jongeren in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is groot en groeit nog steeds. Er zijn hier nu onvoldoende speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jongeren. Daarom maken we verspreid over de wijken plekken voor jongeren. De locaties en type plek hebben we zorgvuldig en in overleg met jongerenwerk, sociaal makelaars, politie en op basis van onderzoek bepaald. We hebben daarbij rekening gehouden met de afstand tot woningen, de beschikbare ruimte en het groen, de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid voor jongeren.

Lees meer over de ontmoetingsplekken voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

Wanneer?

In het voorjaar van 2022 zijn de meeste aanpassingen op de speelplek gedaan. In het najaar planten we nog het laatste groen en vervangen we ook nog een paar dode bomen.

Waar?

Deze speelplek ligt aan het eind van de straat Alidahoeve en langs de Smalle Themaat in Vleuten.

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eelco Eerenberg
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Brusselplein 4, 3541 CJ Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag