Wijken Voorbeeld beheerafspraken speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken

De gemeente Utrecht maakt met de betrokken afdelingen en veiligheidspartners afspraken over het beheren en onderhouden van speel- beweeg- en ontmoetingsplekken. Deze beheerafspraken zijn algemeen van opzet en indien nodig kunnen maatwerkafspraken per locatie worden toegevoegd.

Doel beheerplan

In een beheerplan leggen we afspraken vast over beheer en onderhoud van een speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken. Hiermee willen we ongewenst gebruik van de locatie en ongewenst gedrag voorkomen. Ook kunnen we, als dat nodig is, klachten zo snel mogelijk oppakken en oplossen met betrokken partijen.

Deelnemers beheerafspraken

 • Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU)
 • Politie Utrecht
 • Afdeling Veiligheid (Gemeente Utrecht)
 • Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving (Gemeente Utrecht)
 • Stadsbedrijven (Gemeente Utrecht)

Afspraken per deelnemer


Gemeente Utrecht

 1. We maken de locatie en de directe omgeving regelmatig (afhankelijk van gebruik) schoon. We legen prullenbakken en ruimen zwerfvuil rondom de locatie op.
 2. Indien nodig laten we 2 keer per jaar de locatie grondig reinigen door een extern schoonmaakbedrijf (hogedrukreiniging).
 3. Bij vandalisme doet we als gemeente altijd aangifte.
 4. De gemeente draagt als beheerder de kosten voor herstelwerkzaamheden en verhaalt dit indien mogelijk op de vandaal.
 5. Alle overlastmeldingen die binnenkomen bij de gemeente en politie rondom de locatie registreren we.
 6. Maandelijks besprelen we overlastlocaties in de wijk in het jeugdoverleg (politie, JoU en gemeente). Indien nodig volgen hierop acties.
 7. De inzet van politie, JoU en VTH stemmen we af in het jeugdoverleg. Hierbij kijken we naar de signalen van professionals en meldingen van omwonenden.
 8. Het wijkbureau Vleuten-De Meern onderhoudt contacten met omwonenden/ondernemers bij terugkerende overlast.


JoU (jongerenwerk)

 1. JoU is op straat aanwezig en heeft daarnaast een aantal locaties in de wijk waar ze activiteiten organiseren. De speel- beweeg- en ontmoetingsplekken zijn belangrijk voor het jongerenwerk.
 2. De waarnemingen van JoU delen zij in het jeugdoverleg.


Politie/ wijkagent

 1. De politie zet jeugdwijkagenten in om contact te leggen en te onderhouden met jongeren. Ook bij jeugdoverlast en –criminaliteit speelt een jeugdwijkagent een coördinerende rol en is aanspreekpunt binnen het basisteam van de politie en voor de veiligheidspartners. De jeugdwijkagent is ook het aanspreekpunt vanuit politie voor deze locaties.
 2. Overlast kunt u melden bij de politie via 0900-8844 (1-1-2 als er sprake is van een verdachte situatie). Na inzet van de politie geven zij altijd een terugkoppeling aan de melder.

Wat kunt u als bewoner doen?

 • Meld directe overlast bij de politie via 0900-8844.
 • Meld terugkerende overlast bij de gemeente via de slimmelden app of via Utrecht.nl/melding
 • Neem contact op met het wijkbureau als u niet tevreden bent over het naleven van de beheerafspraken. Dit kan via telefoonnummer 14030 of door een mail te sturen naar leidscherijn@utrecht.nl of vleutendemeern@utrecht.nl

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eelco Eerenberg
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Brusselplein 4, 3541 CJ Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 17.00 uur