Wijken Wijkopgave Leidsche Rijn

Samen met bewoners, ondernemers en organisaties maken we plannen voor de wijk. We bepalen wat we belangrijk vinden en wat we samen gaan doen. We leggen de plannen vast in de wijkopgave. Elk jaar werken we de wijkopgave bij.

Verschil wijkopgave en omgevingsvisie

 • In de omgevingsvisie staat het gemeentelijke beleid over de leefomgeving voor de lange termijn.
 • In de wijkopgave staat welke onderwerpen de komende jaren aandacht krijgen in de wijk en in de buurten. Alle ontwikkelingen in de wijk passen binnen de omgevingsvisie.

  Informatie opgehaald uit de wijk

  Samen met betrokken bewoners en professionals uit de wijk heeft de gemeente veel informatie opgehaald uit de wijk. De informatie hebben we vertaald naar 7 thema's met ambities en projecten en activiteiten. Dit zijn de wijkopgaven van Leidsche Rijn die voor en door de mensen en organisaties in de wijk zijn bepaald. En die we samen uitvoeren. Want Leidsche Rijn maken we samen! 

  Kerngroep ‘Leidsche Rijn maken we samen’

  Om samen tot wijkopgaven voor Leidsche Rijn te komen, is er een kerngroep gestart. Actieve bewoners, medewerkers van de gemeente en professionals uit de wijk vormen de Kerngroep ‘Leidsche Rijn maken we samen’. Leden van de Kerngroep zijn trekker van een thema en zijn zelf ook vaak betrokken bij een of meer projecten.

  Doe mee, denk mee!

  We kunnen het niet alleen. Wensen, dromen en ideeën van de wijk maken we met elkaar waar. Met het netwerk 'Leidsche Rijn maken we samen', betrekken we wijkbewoners op een nieuwe manier om mee te denken en te participeren. Om samen de nieuwe wijkopgaven verder in te vullen.

  Wijkopgave 2018: Leidsche Rijn maken we samen

  De wensen en ideeën voor onze wijk zijn verzameld met behulp van veel gesprekken, sessies en een enquête. Zo zijn 7 thema's in beeld gekomen. Bekijk hieronder per thema wat de wijk belangrijk vindt!

  Gezond en in beweging

  • vergroten veiligheid in de wijk, onder andere door inzicht locaties AED’s
  • meer beweegmogelijkheden voor jong en oud in parken en op straat
  • minder wachtlijsten bij sportverenigingen

  Groet en ontmoet

  • beter onderling contact met bewoners uit eigen buurt
  • groepen bewoners met verschillende achtergronden leren elkaar beter kennen
  • meer ontmoetingsplekken, horeca en uitgaansvoorzieningen

  Jongeren in Leidsche Rijn

  • meer voorzieningen voor jongeren samen met jongeren realiseren
  • ontmoetingsplekken voor jongeren
  • initiatieven van ondernemers faciliteren
  • gerichte aanpak jeugdoverlast en veiligheid

  Duurzaamheid en klimaat

  • de wijk blijft leefbaar bij extreme regenval, hitte en droogte
  • overlast beperken voor mensen, planten en dieren

  Schoon en groen

  • aantrekkelijk openbaar en privé groen
  • geurig en kleurrijk groen
  • schone straten en parken zonder zwerfafval

  Vervoer naar en in de wijk

  • goed bereikbaar met fiets, OV en auto
  • extra aandacht voor verkeersveiligheid rondom scholen
  • aandacht voor parkeren

  Werk en geld

  • de weg naar stages, werk en hulp is beter te vinden
  • begeleiding naar scholing, stage of werk
  • bewoners met armoede ondersteunen en isolement voorkomen

  Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

  Telefoon

  14 030

  E-mail

  leidscherijn@utrecht.nl

   

  Wijkwethouder

  Eelco Eerenberg
  Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

  Bezoekadres

  Brusselplein 4, 3541 CJ Utrecht

  Postadres

  Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

  Openingstijden

  9.00 - 17.00 uur