Wijk Noordoost Projecten Noordoost

Nieuwbouw speciaal onderwijs Fier op Winklerlaan 79

Aan de Winklerlaan 79 komt een nieuw schoolgebouw. De school is bedoeld voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van gedrag. Het bestaande gebouw is te klein en voldoet niet aan de huidige eisen.

Lees meer over de nieuwbouw

Overvecht - Utrecht Science Park: verbeteren fietsroute

De gemeente gaat de fietsroute tussen Overvecht en Utrecht Science Park (USP) verbeteren. De fietsroute wordt comfortabeler, sneller en veiliger voor fietsers.

Lees meer over het verbeteren van deze fietsroute

Eykmanlaan: nieuwe inrichting

De gemeente gaat de Eykmanlaan opnieuw inrichten. De Eykmanlaan moet een veilige, gemakkelijk oversteekbare en aantrekkelijke weg worden. Dit zorgt voor een betere verbinding tussen de twee woongebieden aan beide kanten van de weg.
Laat weten waar het oversteken beter kan

Maliesingel - Wittevrouwensingel: herinrichting

De Maliesingel (na de kruising met de Maliebaan), Wittevrouwensingel, tot aan de Kleine Singel, wordt mooier en veiliger voor fietsers en voetgangers.

Lees meer over de werkzaamheden

F.C. Dondersstraat 65: herontwikkeling

Tekening F.C. Dondersstraat 65

De Hogeschool Utrecht heeft het Ooglijdersgasthuis aan de F.C. Dondersstraat 65 in 2015 verlaten. Het plan is om dit rijksmonument te verbouwen en het gebouw aan de Cornelis Evertsenstraat te slopen. Er komen eengezinswoningen en appartementen. Daaronder komt een parkeergarage. In januari 2017 heeft het college de bouwenvelop vastgesteld.
Lees meer over de herontwikkeling F.C. Dondersstraat 65

Cohenlaan: herontwikkeling

cohenlaan

Het terrein aan de Cohenlaan is een braakliggend terrein in gemeentelijk eigendom. Hier stond vroeger een school. De locatie is niet langer in beeld voor een onderwijsbestemming. De gemeente heeft daarom besloten de locatie te verkopen en te bestemmen voor een andere functie.
Lees meer over de herontwikkeling Cohenlaan

Van Lieflandlaan: woningbouw

Van Lieflandlaan kaart

De gemeente heeft een marktpartij gevonden die een woningbouwplan voor de Van Lieflandlaan wil ontwikkelen. 3 Partijen hebben een schetsplan gemaakt en omwonenden mochten stemmen. De start van de woningbouw is naar verwachting eind 2017.
Lees meer over de woningbouw Van Lieflandlaan

Groene Kop Tuindorp-Oost: herinrichting

In 2016 is de structuur in het park aangebracht. In het voorjaar van 2017 worden de paden en bruggen aangelegd. Ook worden de beplantingen aangebracht en het meubilair geplaatst.

Lees meer over de herinrichting Groene Kop Tuindorp Oost

Herontwikkeling zorgcentrum Tuindorp-Oost

Het zorgcentrum Tuindorp-Oost komt uit 1967 en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De eigenaar is Careyn. Het verzorgingshuis wordt gesloopt en vervangen door ongeveer 170 ruime levensloopbestendige appartementen. Er komt ook een apart complex van 35 zorgappartementen.
Lees meer over de herontwikkeling zorgcentrum Tuindorp-Oost

Winkelcentrum De Gaard: herontwikkeling

winkelcentrum De Gaard

De gemeenteraad heeft het uitbreidingsplan voor winkelcentrum De Gaard goedgekeurd. De plannen zijn wel aangepast. Het winkelcentrum wordt iets kleiner dan gepland. Daarnaast komt er meer ruimte voor groen. Er komt geen betaald parkeren.
Lees meer over de herontwikkeling winkelcentrum de Gaard

Masterplan Talmalaan - Ontwikkelingen Lauwerecht-Noord

overzichtsfoto Talmalaan

Het Masterplan Talmalaan staat voor de sloop en nieuwbouw van de complexen Lauwerecht 2, 4, 7 van Mitros en de locatie Schermerhornstraat van de gemeente. Projectontwikkelaars, maar ook zelfbouwgroepen, bouwen hier in totaal ruim nieuwe 800 woningen. Ook de openbare ruime in het gebied krijgt een nieuwe inrichting.
Lees meer over het masterplan Talmalaan - Ontwikkelingen Lauwerecht-Noord

Wonen in Veemarkt

bouwproject Veemarkt

Op het voormalige veemarktterrein is een toonaangevend duurzame woonwijk in aanbouw met ongeveer 600 woningen. Een wijk met mogelijkheden voor bijzondere woonvormen, op fietsafstand van het centrum, en met sportvoorzieningen (de sportclubs Hercules en Sporting '70) binnen handbereik. Veel woningen zijn al opgeleverd.
Lees meer over het woningaanbod en de bouwwerkzaamheden

Woningbouwontwikkeling naast nieuwe Rietveldcollege

Op de locatie van de oude school komt woningbouw onder de projectnaam Tuinhof Blaucapel. Het gaat om ongeveer 57 grondgebonden marktwoningen en 22 sociale huurwoningen in gestapelde vorm. Het was de bedoeling dat Mitros deze woningbouw zou realiseren, als onderdeel van de overeenkomst tussen gemeente, Mitros en stichting Willibrord (schoolbestuur) over de herontwikkeling van het Gerrit Rietveldcollege.
Lees meer over de woningbouwontwikkeling

Voormalig belastingkantoor: nieuwe bestemming

gebouw belastingkantoor

Het voormalig belastingkantoor aan de Gerbrandystraat 20 wordt gesloopt. Er komen 487 huurappartementen in 3 gebouwen.
Lees meer over de herontwikkeling van de Gerbrandystraat 20

Hulp en contact Wijk Noordoost

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl

Volg ons

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht