Wijken Even voorstellen in Noordoost

In Noordoost wonen en werken betrokken mensen. Zij zetten zich in voor een leefbare, veilige, groene en schone wijk. Maar wie zijn dit eigenlijk? Lees hier de verhalen van de mensen achter de initiatieven en de ontwikkelingen van de wijk.


Gierzwaluw- en Koolmeesnestkasten maken in de Van Der Hoevenkliniek

In de Lauwerecht hebben we op 22 mei 20 koolmees- en 15 gierzwaluwnestkasten samen met enthousiaste buurtbewoners in de timmerafdeling van de Van Der Hoeven kliniek gemaakt. Patiënten hebben de planken vooraf gezaagd en 22 buurtbewoners hebben ze in elkaar getimmerd. In Lauwerecht hangen nu 6 prachtige gierzwaluwnestkasten, de andere zijn in 3 omliggende buurten terecht gekomen. Het was een gezellige middag waardoor we als buurtbewoners medebewoners op een leuke manier hebben leren kennen.

Het idee van dit project ontstond door deelname van een medewerker van de Van Der Hoevenkliniek bij het bewonersplatform Lauwerecht & Staatsliedenbuurt. De timmerafdeling van de kliniek wilde graag meewerken en zo konden we van start. Als natuur-en dierenliefhebber heb ik na het raadplegen van een vogelaar gekozen voor de Gierzwaluw en de Koolmees. Vervolgens heb ik advies gekregen van de Gierzwaluwbescherming.

Dit vogelnestkasten project is gerealiseerd door financiering van het hout via het Initiatievenfonds en de Van Der Hoevenkliniek. Odin en Jumbo hebben versnaperingen geschonken en Utrecht Natuurlijk de flyer. Daarnaast heeft bewonersplatform Lauwerecht & Staatsliedenbuurt voor de digitale communicatie gezorgd. Tenslotte heeft Jose uit Lauwerecht die zelfstandig ondernemer van Grondig Schilderwerk is, de gierzwaluwnestkasten, die boven de 3 meter moeten hangen, op acrobatische wijze opgehangen. De koolmeesnestkasten hebben de deelnemers zelf meegenomen en zelf opgehangen.

In het voorjaar 2020 willen we Gierzwaluwnestkasten maken en bloembakken maken. We richten ons weer vooral op Lauwerecht & Staatsliedenbuurt.

Interesse? vogelkastenutrecht@gmail.com

Tekst: Kerstin Steinhart, initiatiefneemster


Griftpark 20 jaar!

Voor en door bewoners, zo kun je het Griftpark het beste omschrijven. Bij de opzet en het onderhoud en natuurlijk het intensieve gebruik van dit park zijn de bewoners van Votulast en omstreken betrokken. Dit jaar viert het park zijn 20-jarig bestaan.

Het is winderig en koud waardoor het Griftpark ongewoon rustig is. Meestal bruist het hier. Dat is ook logisch want er is voor ieder wat wils. Met dat doel is het 20 jaar geleden ook bedacht en opgezet. Wim, parkbeheerder vanuit de Gemeente Utrecht en Farid, dierenverzorger bij Griftsteede vanuit Utrecht Natuurlijk, beide mannen van het eerste uur, blikken terug op het ontstaan van het park. "Er is met álle groepen bewoners gesproken over hun wensen; sporters, hondenbezitters, natuurliefhebbers, ouders. En dat is vertaald in het ontwerp van het park," vertelt Wim.

Populair en veilig

"Daarin zit de kracht van het park," gaat Wim verder. "Door goed geluisterd te hebben naar de bewoners en dat ook te zijn blijven doen, is het nog steeds populair en veilig." Dit heeft ook te maken met de frequente afstemming die er o.a. over de veiligheid plaatsvindt met de wijkagent, de toezichthouders, de jongerenwerker en bewoners.

Vrijwilligers

Essentieel bij het onderhoud en het voortbestaan van het Griftpark zijn de ruim 80 vrijwilligers die veelal uit de buurt komen. Tussen maart en november wordt bijvoorbeeld elke woensdag getuinierd. Maar er worden ook rondleidingen gegeven. Monique doet dit nu al 6 jaar vrijwillig. "Ik liep regelmatig hard in het park. Zo kwam ik in gesprek met iemand die vroeg of ik wilde helpen in de bloementuin. Dat heb ik eerst gedaan en later ben ik rondleidingen gaan geven. Het is ontzettend leuk en het kost me moeite om ze binnen anderhalf uur af te ronden!"

Jubileum

Op zondag 22 september viert het park zijn 20-jarig bestaan. Jongerenwerker Jerry is al druk met de voorbereidingen. Samen met jongeren die hier veel komen (en in de koudere maanden in Buurtcentrum De Leeuw) is hij bezig met de opzet van een voetbaltoernooitje en open mic. “Maar dit kan ook nog allemaal anders worden hoor," lacht Jerry. "Ik kijk vooral naar de behoeften van de groep, waarbij leren voorop staat." Er zal verder muziek zijn en een feestelijke overhandiging van een cheque aan het goede doel.

Griftpark Solidair

Onder deze titel wordt jaarlijks geld ingezameld met behulp van de activiteiten rondom Griftsteede. Het goede doel in 2019 is het Wilhelmina Kinderziekenhuis. "Om de week gaan er vrijwilligers van de stadsboerderij naar het WKZ met een aantal dieren. De kinderen vinden het prachtig!" vertelt Farid. De donaties maken het mogelijk om dit voort te zetten.

Toekomst

"In de loop der jaren is het aantal georganiseerde activiteiten toegenomen en geprofessionaliseerd. Ik vind dit een mooie ontwikkeling en zal tot aan mijn pensioen en ver daarna betrokken blijven!" besluit Farid met een grote glimlach. "Ik ook," roept Wim enthousiast. "En ik zal me hard maken voor een nog ecologischer park." Jerry en Monique voegen nog ‘schoon, veilig en aantrekkelijk’ toe. Op naar de volgende twintig jaar!

Tekst: Liesbeth Lenselink

Rondleidingen: griftparkrondleidingen@utrecht.nl
Activiteiten in Griftsteede: utrechtnatuurlijk.nl/griftsteede
Voor jongeren: @jougriftpark

Naar boven

Houda Loukili, beweegmakelaar bij SportUtrecht

Houda is beweegmakelaar bij SportUtrecht. Sinds 2014 zet zij zich in voor de bewoners van Utrecht. Nu is zij als beweegmakelaar verantwoordelijk voor de wijken Binnenstad, Oost en Noordoost.
Door haar passie voor sport, zelf Nederlands jeugdkampioen kickboksen, en haar opleiding is Houda in deze baan helemaal op haar plek.

Wat doet een beweegmakelaar?

"Als beweegmakelaar is het mijn doel om zoveel mogelijk mensen die niet vanzelfsprekend sporten en bewegen, samen te brengen met het sport- en beweegaanbod in de wijk. Op onze website kunnen wijkbewoners en professionals hun weg vinden in het beweegaanbod uit hun wijk. Op het moment dat er vraag is naar een sport die nog niet in de wijk is, ondersteun ik samen met partnerorganisaties om dit op te zetten.
Tot slot ga ik met bewoners in gesprek als het gaat om meer complexe vragen betreft het sporten en bewegen in de wijk."

SportUtrecht biedt ook ‘beweegmaatjes’, kan je daar iets over vertellen?

"Samen sporten is veel leuker en is soms ook de motivatie om te gaan sporten. Een beweegmaatje helpt iemand op weg die wat hulp kan gebruiken bij het sporten. Mocht je een beweegmaatje zoeken of je zou het leuk vinden om als vrijwilliger bij SportUtrecht iets te betekenen kijk dan op www.sportstad-utrecht.nl/beweegmaatjes of mail naar beweegmaatjes@sportutrecht.nl."


 

Naar boven

Fred Nuwenhuis, gebiedsmanager Stadsbedrijven

De wijken Oost en Noordoost hebben een nieuwe gebiedsmanager Stadsbedrijven: Fred Nuwenhuis. Veel Utrechters zullen hem al kennen van zijn betrokkenheid bij muurschilderingen, de binnenstad en bij bijzonder straatmeubilair. Ook op Twitter is Fred actief (@FreddyNuw). En ondanks dat hij nieuw is in deze functie, kent hij Oost en Noordoost al behoorlijk goed. Wat doet hij voor uw buurt?

"Ik ben Fred Nuwenhuis en ik werk per 1 december 2018 als gebiedsmanager bij Stadsbedrijven (de opvolger van Richard Smit). Ik ben verantwoordelijk voor de aansturing van het dagelijks onderhoud in Utrecht Oost en Noordoost. Dat dagelijks onderhoud houdt in: het schoonmaken (vegen) en op orde houden van het groen en de bestrating, de gladheidsbestrijding, het verwijderen van onkruid op de verharding, verwijderen van plak en klad (graffiti) en het maaien van gras en sloten. Dat gebeurt onder leiding van onze 1 opzichters, Rene van Heeren (Oost) en Dennis van Baggem (Noordoost), die met hun team de 3 voormannen, 12 schoonmedewerkers, 6 tuinlieden, 3 straatmakers, lappers en de ingehuurde aannemers begeleiden. Tevens ben ik de vooruitgeschoven ambtenaar om namens Stadsbedrijven contact te onderhouden met de ambtenaren die actief zijn in dit gebied, zoals de veiligheidsmanager, de wijkregisseur en de afvaladviseur. Ik heb ook contacten met coöperaties, bewonersgroepen en ondernemers in de wijk."

Je bent een bekend gezicht in de stad. Wat heb je hiervoor zoal gedaan?

"Ik werk al bijna 39 jaar voor Stadsbedrijven of hun voorlopers, ik ben begonnen als (leerling) straatmaker en daarna als opzichter, wegbeheerder en ook al 11 jaar gebiedsmanager in 3 andere gebieden van de stad. De laatste 2 jaar stuurde ik de groep Infrastructuur aan bij het ingenieursbureau van Stadsbedrijven. Daarnaast ben ik de laatste 5 jaar verantwoordelijk voor het straatmeubilair en de laatste 20 jaar zit ik in een gemeentelijke werkgroep die zich inzet voor het terug brengen van een stukje historie in de stad."

Heb je nog goede tips voor liefhebbers van de wijken Oost en Noordoost?

"Ik heb nog vele ideeën, maar het leukste is als het vanuit de bewoners of gebruikers komt, zoals het idee om op het viaduct op de Prins Hendriklaan oude zwart/wit foto’s aan te brengen, of de buurt Lauwerecht te verfraaien met een muurschildering. Met die ideeën hebben we al vele mooi plekken verfraait en nog mooier gemaakt dan dat ze al waren. Denk aan het Wilhelminapark met een gedicht op een kei, de Oosterspoorbaan met borden en een muurschildering, de Abstederdijk met een mooie muurschildering op een school, het Krommerijnpark met beelden en banken, diverse muurschilderingen in Vogelenbuurt en een gedenksteen met bord van de Pellekussenpoort."


Naar boven

Hulp en contact Wijk Noordoost

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl

 

Wijkwethouder

Linda Voortman
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Uw mening