Wijken Even voorstellen in Noordoost

In Noordoost wonen en werken betrokken mensen. Zij zetten zich in voor een leefbare, veilige, groene en schone wijk. Maar wie zijn dit eigenlijk? Lees hier de verhalen van de mensen achter de initiatieven en de ontwikkelingen van de wijk.

Beste bewoners van Noordoost,
 
Het is een bizarre tijd. Het coronavirus heeft invloed op ons leven. Natuurlijk is dit ook merkbaar in onze wijk, Noordoost. De straten zijn leeg en veel Utrechters houden zich aan de maatregelen, waardoor straten leger zijn. Dat is goed om te zien, want lege straten betekent liefde voor u zelf, maar ook voor de ander. U bent wellicht al enige tijd niet dichtbij geweest bij familie, vrienden of buurtgenoten. Dat zal niet makkelijk zijn. Ik wens iedereen veel sterkte de komende tijd.

Tegelijkertijd zie ik in de wijk veel bereidheid om elkaar te helpen. Buren bieden elkaar hulp aan. Bewoners van het woonzorgcomplex Voorveldse Hof krijgen tekeningen van kinderen uit de buurt. En dan jullie niet te onderschatten inzet om binnen te blijven. Dat is natuurlijk prachtig om te zien en maakt mij als wethouder trots op de kracht van deze wijk.

Hebt u de komende tijd hulp nodig? Of wilt u een handje helpen?

Kijk hier welke initiatieven er zijn en meld u aan

Want we staan er niet alleen voor. Samen zijn we sterker tegen corona.
Pas goed op uzelf en let op elkaar.

Wijkwethouder Linda VoortmanInterview met Dennis van Baggem over gladheidbestrijding

Dennis van Baggem is wijkopzichter voor de wijk Noordoost binnen de gemeente Utrecht. Als wijkopzichter is hij ook belast met de gladheidbestrijding. Hij vertelt dat de gladheidbestrijding is verdeeld in 2 fases. “Fase 1 is bestrijden van de gladheid op de hoofdwegen en doorgaande fietsroutes. Het overzicht van al deze routes staat ook op de site van de gemeente. Dit wordt uitgevoerd door onze aannemers en collega’s bestaande uit drie ploegen van twee personen. Het werk is verdeeld in diensten, een week op, twee weken af. Tijdens de dienst zijn ze 24/7 verantwoordelijk. Bij fase 2 gaan we echt de wijken in en strooien we bij bijvoorbeeld basisscholen en gezondheidscentra. Uitvoering van deze fase ligt in handen van de gemeentemedewerkers. Deze fase doe ik in samenwerking met Rene van Heeren, wijkopzichter Oost.
Natuurlijk heeft fase 1 prioriteit boven fase 2.”

Veiligheid voor vuil

De gemeente staat in nauw contact met Meteoconsult. “Als er twijfel is nemen we contact op met een meteoroloog. Verder zijn er vier meetpunten in de stad waar onder andere wordt gemeten wat de temperatuur van het wegdek is. Mede door deze meetpunten weten we of we preventief moeten gaan strooien. Als er sprake is van sneeuwval of ijzel gaan we curatief (op het moment dat het glad is) strooien om per direct de gladheid te bestrijden. In periodes van vorst, sneeuwval en ijzel gaat veiligheid altijd voor vuil.”

“Het kan zo zijn dat al eerder gestrooid zout nog zijn nut houdt als het na een paar dagen weer glad dreigt te worden. Als er nog zout op het wegdek ligt zorgt dit voor verlaging van het vriespunt. Op autowegen wordt het zout meestal goed uitgereden door de auto’s als er een goede doorstroom is. Op fietspaden is dat veel minder, alleen al omdat fietsbanden natuurlijk veel smaller zijn dan autobanden.

Dennis is erg enthousiast over zijn werk. “Het is een enorme verantwoordelijkheid maar je hebt ook echt eer van je werk. Het geeft een goed gevoel als we de gladheid kunnen beheersen.”

Gierzwaluw- en Koolmeesnestkasten maken in de Van Der Hoevenkliniek

In de Lauwerecht hebben we op 22 mei 20 koolmees- en 15 gierzwaluwnestkasten samen met enthousiaste buurtbewoners in de timmerafdeling van de Van Der Hoeven kliniek gemaakt. Patiënten hebben de planken vooraf gezaagd en 22 buurtbewoners hebben ze in elkaar getimmerd. In Lauwerecht hangen nu 6 prachtige gierzwaluwnestkasten, de andere zijn in 3 omliggende buurten terecht gekomen. Het was een gezellige middag waardoor we als buurtbewoners medebewoners op een leuke manier hebben leren kennen.

Het idee van dit project ontstond door deelname van een medewerker van de Van Der Hoevenkliniek bij het bewonersplatform Lauwerecht & Staatsliedenbuurt. De timmerafdeling van de kliniek wilde graag meewerken en zo konden we van start. Als natuur-en dierenliefhebber heb ik na het raadplegen van een vogelaar gekozen voor de Gierzwaluw en de Koolmees. Vervolgens heb ik advies gekregen van de Gierzwaluwbescherming.

Dit vogelnestkasten project is gerealiseerd door financiering van het hout via het Initiatievenfonds en de Van Der Hoevenkliniek. Odin en Jumbo hebben versnaperingen geschonken en Utrecht Natuurlijk de flyer. Daarnaast heeft bewonersplatform Lauwerecht & Staatsliedenbuurt voor de digitale communicatie gezorgd. Tenslotte heeft Jose uit Lauwerecht die zelfstandig ondernemer van Grondig Schilderwerk is, de gierzwaluwnestkasten, die boven de 3 meter moeten hangen, op acrobatische wijze opgehangen. De koolmeesnestkasten hebben de deelnemers zelf meegenomen en zelf opgehangen.

In het voorjaar 2020 willen we Gierzwaluwnestkasten maken en bloembakken maken. We richten ons weer vooral op Lauwerecht & Staatsliedenbuurt.

Interesse? vogelkastenutrecht@gmail.com

Tekst: Kerstin Steinhart, initiatiefneemster


Hulp en contact Wijk Noordoost

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl

 

Wijkwethouder

Linda Voortman
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Uw mening