Wijk Noordoost Bewonersvereniging

fietsende mensen

In de wijk Noordoost heeft bijna elke buurt een bewonersorganisatie. Deze organisaties houden zich bezig met zaken die in de eigen buurt spelen of daarop van invloed zijn. Ook worden er in Noordoost wijk- of buurtkranten gemaakt waar veel buurtbewoners zich vrijwillig voor inzetten.

Bewonersorganisaties

In Noordoost zijn onder meer de volgende bewonersorganisaties actief:

* Votulast bestaat uit de buurten Vogelenbuurt, Tuinwijk Oost/ West, Lauwerecht en Staatsliedenbuurt.

Wijkmagazine

Het wijkmagazine voor heel Noordoost heet Mens en Wijk.