Wijk Noordwest Eerste ontwerpen inrichting Amsterdamsestraatweg

De Amsterdamsestraatweg krijgt een nieuwe inrichting om de snelheid terug te brengen naar 30 kilometer. Het gaat om het deel tussen het Paardenveld en de Marnixlaan/St. Josephlaan. Wij hebben hiervoor in het najaar 2016 3 eerste ontwerpen gemaakt. Hieronder treft u deze ontwerpen. U kunt hier niet meer op reageren.

Inmiddels zijn er nieuwe ontwerpen gemaakt.

Bekijk de nieuwe ontwerpen

Eerste ontwerp A

 • Een aantal pleinen (watertoren, Plantage en gebied rondom Tiendstraat) inrichten als verblijfsruimte. Er komen terugkerende herkenningspunten in de inrichting.
 • Meer ruimte voor de voetganger door een beter doorlopende stoep. Fietsparkeren of afvalcontainers niet op de stoep, maar hiervoor enkele parkeerplekken laten vervallen (1 parkeerplek = 10 fietsparkeerplekken).
 • Door de opvallende strook in het midden van de weg, gaan auto’s minder hard rijden en is het makkelijker om over te steken.
 • Doorstroming, met een groene golf van +/- 30 km/h.
 • 75 cm strook voor winkels waar winkeliers mogen uitstallen.

Ontwerp A inrichting Amsterdamsestraatweg

Eerste ontwerp B

 • Een aantal pleinen (watertoren, Plantage en gebied rondom Tiendstraat) inrichten als verblijfsruimte. Er komen terugkerende herkenningspunten in de  inrichting. Meer ruimte voor de voetganger door een bredere stoep. En fietsparkeren of afvalcontainers niet op de stoep, maar hiervoor enkele parkeerplekken laten vervallen (1 parkeerplek = 10 fietsparkeerplekken).
 • Meer ruimte voor de fietser door een bredere fietsstrook. Door de fietsen op de rijbaan meer inhaalmogelijkheden voor de fietser.
 • Doorstroming, met een groene golf van +/- 30 km/h.
 • De bredere stoep biedt mogelijkheden voor meer ruimte voor de uitstalling voor winkels.
Ontwerp B inrichting Amsterdamsestraatweg

Eerste ontwerp C

 • Een aantal pleinen op de Amsterdamsestraatweg (watertoren, Plantage en gebied rondom Tiendstraat) inrichten als verblijfsruimte. Er komen terugkerende herkenningspunten in de inrichting. Meer ruimte voor de voetganger door een bredere stoep. en de mogelijkheid om bijvoorbeeld lantaarnpalen op de middenberm te plaatsen. Fietsen parkeren wel op de stoep.
 • Door de brede middenberm met parkeerplaatsen is het makkelijker om over te steken.
 • Meer ruimte voor de fietser door een breder, apart fietspad.
 • Auto´s die willen parkeren kruisen de fietsers niet.
 • Meer overzicht vanaf de zijstraten door het parkeren op de middenberm.
 • Doorstroming, met een groene golf van +/- 30 km/h.
 • De bredere stoep biedt mogelijkheden voor meer ruimte voor de uitstalling voor winkels.

Ontwerp C inrichting Amsterdamsestraatweg

Hulp en contact Amsterdamsestraatweg

Telefoon

14 030

E-mail

amsterdamsestraatweg@utrecht.nl