Wijk Noordwest Herinrichting Amsterdamsestraatweg

De gemeente werkt samen met bewoners en ondernemers aan de nieuwe inrichting van de Amsterdamsestraatweg tussen Paardenveld en Marnixlaan.

Nieuwe inrichting Amsterdamsestraatweg

Het college besloot op 4 juli 2017 om de Amsterdamsestraatweg als een 30-kilometergebied in te richten. Hierdoor wordt de Amsterdamsestraatweg een prettigere plek om te zijn.

Er komen: 

 • 3 pleinen met goede oversteekplaatsen voor voetgangers:
  • Boorstraat/Bethlehemweg
  • Plantage
  • Watertoren
 • aparte fietspaden, zoals nu, maar breder
 • bredere stoepen
 • plekken om makkelijk over te steken
 • verhoogde zebra’s
 • verhoogde parkeervakken
 • verschillende soorten bestrating

lees hoe u kunt bijdragen aan het ontwerp

Ontwerp

Het voorstel voor een nieuwe inrichting is ontstaan na gesprekken met bewoners, ondernemers en andere gebruikers van de Amsterdamsestraatweg.

Wij werken nu  het voorstel verder uit in een Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE/FO). In het  IPvE/FO staan zowel de eisen van de gemeente aan de inrichting als van de functies die er moeten komen. Denk hierbij aan:

 • bomen
 • laad- en losplekken
 • ondergrondse afvalcontainers
 • fiets- en autoparkeerplekken
 • bushaltes

Daarbij kijken wij ook wat haalbaar is, bijvoorbeeld of er geen kabels en leidingen of riolering in de weg liggen en of de bodem geschikt is.

Hoe kunt u bijdragen aan de ontwikkeling van het ontwerp?

Tot de zomer werken wij aan het IPvE/FO. Wij gebruiken hierbij alle eerdere reacties op het voorstel. Op sommige onderwerpen hebben wij nog geen of onvoldoende informatie kunnen ophalen bij betrokkenen. Daarom zoeken we de komende maanden contact met bewoners en ondernemers.
Als  het IPvE/FO klaar is, kunt u  het ontwerp bekijken en erop reageren. Wij houden u op de hoogte via de nieuwsbrief en de facebookpagina).

Vervolg

Na de inspraakperiode stelt het college het IPvE/FO vast. Daarna werken wij het voorlopig ontwerp uit. De inbreng van bewoners nemen wij zo veel mogelijk hierin mee. Is het ontwerp definitief, dan start de uitvoering.

Op de hoogte blijven

Herinrichting Amsterdamsestraatweg

Hulp en contact Amsterdamsestraatweg

Telefoon

14 030

E-mail

amsterdamsestraatweg@utrecht.nl