Wijk Noordwest Herinrichting Amsterdamsestraatweg

De gemeente werkt samen met bewoners en ondernemers aan de nieuwe inrichting van de Amsterdamsestraatweg tussen Paardenveld en Marnixlaan.

Nieuw college kiest voor volledige herinrichting eerste deel Amsterdamsestraatweg

Het college kiest voor de volledige herinrichting van de Amsterdamsestraatweg van Paardenveld tot Marnixlaan. Zowel de eerder geplande pleinen als de rest van de straat. Het doel van deze herinrichting is zorgen dat de buitenruimte mooier wordt en de verkeersveiligheid toeneemt. Zo ontstaat een betere balans tussen verkeer en prettig wonen, werken en verblijven.

Puzzel

De Amsterdamsestraatweg is een straat met weinig ruimte. Het is dan ook een flinke puzzel om recht te doen aan alle belangen en om alle wensen, zoals bomen, afvalcontainers, fiets- en autoparkeren, oversteken en verkeersdrempels op een goede manier in te passen. De gemeente maakt momenteel een Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE/FO). Begin juni hebben de omgevingsmanager en projectmanager de stand van zaken toegelicht bij diverse buurtoverleggen.

Proces

Deze zomer wordt het concept van het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp afgerond. In september kunt u het ontwerp bekijken en erop reageren; dit heet consultatie. Bij het IPvE/FO komt een document waarin staat wat we hebben gedaan met de eerder verzamelde reacties. Na de consultatieperiode besluit het college over het IPvE/FO (eind 2018). Vervolgens werken wij het Voorlopig Ontwerp uit (medio 2019). De inbreng van bewoners en ondernemers nemen wij hierin zoveel mogelijk mee. Is het ontwerp definitief, dan volgt de selectie van de aannemer (voorjaar 2020). Daarna start de uitvoering (zomer 2020). Deze planning ziet u ook hieronder in de tekening en uitgeschreven planning.

Coalitieakkoord

Het nieuwe college zet de aanpak van de Amsterdamsestraatweg voort en maakt hier extra geld voor vrij. Dat staat in het coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’.
Coalitieakkoord

Uitvoeringsprogramma Amsterdamsestraatweg 2018-2020
 

Planning Amsterdamsestraatweg

overzicht van planning in tekening
Schema planning Amsterdamsestraatweg
WanneerWat
2016-2017samen werken aan ontwerpen en ideeën
voorjaar 2018keuzes maken in wensen voor het Functioneel Ontwerp
zomer-najaar 2018mensen uit de wijk geven reactie op het Functioneel Ontwerp
najaar 2018het Functioneel Ontwerp (FO) is bijna af
eind 2018het bestuur stelt het Functioneel Ontwerp vast
voorjaar 2019mensen praten mee over de plek van bomen, bankjes, fietsenrekken bij het Voorlopig Ontwerp
voorjaar 2019verwerking van input van bewoners
zomer 2019Voorlopig Ontwerp definitief
najaar 2019de specifieke uitwerking van het ontwerp tot Definitief Ontwerp
eind 2019Definitief Ontwerp is definitief
voorjaar 2020de aanbesteding, de gemeente selecteert de aannemer
zomer 2020werk in uitvoering
eind 2021klaar

 

 

Op de hoogte blijven

De Amsterdamsestraatweg maken we samen. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op de nieuwsbrief van de Amsterdamsestraatweg.

Volg ons op social media

Hulp en contact Amsterdamsestraatweg

Telefoon

14 030

E-mail

amsterdamsestraatweg@utrecht.nl