Wijk Noordwest Herinrichting Amsterdamsestraatweg

De gemeente werkt samen met bewoners en ondernemers aan de nieuwe inrichting van de Amsterdamsestraatweg tussen Paardenveld en Marnixlaan.

Maatregelen om de verkeersveiligheid Amsterdamsestraatweg te stimuleren

Op dit moment werkt de gemeente aan het conceptontwerp voor de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg (tussen Paardenveld en Marnixlaan). Voordat we dit ontwerp kunnen afronden, doen we eerst een verkeersstudie. Daardoor schuift de planning op. Wel nemen we nu alvast maatregelen om automobilisten en fietsers te stimuleren veilig aan het verkeer deel te nemen:

  • Er komen twee drempels voor en na het spoorviaduct om de snelheid van autoverkeer af te remmen. 
  • We heffen enkele parkeerplaatsen op om het zicht voor afslaand autoverkeer van en naar zijstraten te verbeteren.
  • Begin 2019 komt er een snelheidsmeter waarop automobilisten kunnen zien of ze zich aan de snelheid houden. 
  • De gemeente vraagt bij het Openbaar Ministerie om meer gezamenlijke inzet op verkeershandhaving op de Amsterdamsestraatweg.

Nieuwe planning

Bewoners en ondernemers werken al lange tijd constructief met de gemeente samen aan een conceptontwerp om van de Amsterdamsestraatweg een 30 kilometerstraat te maken. We willen een straat waar het prettig wonen, werken, winkelen en verblijven is en die veilig is voor verkeer. Dat is een ingewikkelde opgave, waardoor we wat meer tijd nemen voor het conceptontwerp dan gepland. Het gaat om een drukke straat met weinig ruimte en we willen de keuzes zorgvuldig maken. Daarom onderzoeken we in een verkeerstudie of en hoe er minder verkeer over de Amsterdamsestraatweg kan rijden. De studie past bij de keuze van de gemeente voor een gezonde, aantrekkelijke en leefbare stad.

De verkeersstudie is waarschijnlijk klaar in het voorjaar van 2019. Zolang de uitkomsten van de verkeersstudie niet bekend zijn, kunnen we geen conceptontwerp voorleggen aan de bewoners en ondernemers. De gemeente blijft met bewoners en ondernemers in gesprek, ook over de mogelijke gevolgen van de studie voor het conceptontwerp. 

Aanpak

De herinrichting is onderdeel van de aanpak van de Amsterdamsestraatweg. Het college zet deze aanpak voort en maakt hier extra geld voor vrij. Dat staat in het coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’.

Coalitieakkoord

Uitvoeringsprogramma Amsterdamsestraatweg 2018-2020

 

 

Op de hoogte blijven

De Amsterdamsestraatweg maken we samen. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op de nieuwsbrief van de Amsterdamsestraatweg.

Volg ons op social media

Hulp en contact Amsterdamsestraatweg

Telefoon

14 030

E-mail

amsterdamsestraatweg@utrecht.nl