Wijk Noordwest Projecten Noordwest

braakliggend terrein

De Demkapunt

De Demkapunt ligt er al jaren verlaten bij. Daar willen we graag wat aan doen. Het gaat om het gebied binnen de driehoek Amsterdamsestraatweg, Amsterdam-Rijnkanaal en de Demkaweg. Rijkswaterstaat heeft samen met de gemeente een plan gemaakt om de Demkapunt beter, mooier en toegankelijker te maken. Lees meer over de plannen van de Demkapunt


Zuilense Vecht, een vernieuwd sportpark

ingang sportpark Zuilen met toegangsbord

De sportparken Zuilen/Elinkwijk en Daalseweide zijn aan vernieuwing toe. De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht willen samen met de sportverenigingen het gebied van de sportparken verbeteren en aantrekkelijker maken. Vorig jaar kon u hierover meedenken tijdens bijeenkomsten. De gemeenteraden van Utrecht en Stichtse Vecht hebben de gebiedsvisie Zuilense Vecht vastgesteld. Meer weten over deze gebiedsvisie en het vervolgproces? Kijk op www.zuilensevecht.nl.


Verbetering Amsterdamsestraatweg

Amsterdamsestraatweg zicht op watertoren

De toekomst van de Amsterdamsestraatweg verdient aandacht. Daarom zetten winkeliers, pandeigenaren, dienstverleners en bewoners samen met experts en gemeenteambtenaren zich in voor één gezamenlijk doel: de Straatweg leefbaar en aantrekkelijk maken.


Verbetering Niftarlakeplantsoen

Niftarlakeplantsoen

Bewoners van de nieuwbouw aan het Niftarlakeplantsoen willen graag dat de kwaliteit en gebruikswaarde van het groen verbetert. In mei 2015 is met hen afgesproken om samen een plan te maken. De gemeente heeft als wens de waterkwaliteit en routestructuren te verbeteren en zo mogelijk meer natuurlijke oevers aan te leggen.

Wisselspoor, langs 2e Daalsedijk

Wijkschets Wisselspoor

NS heeft als grondeigenaar het initiatief genomen om samen met de gemeente een Ontwikkelvisie 2e Daalsedijk te maken voor het gebied tussen het spoor en de Daalsebuurt/ Amsterdamsestraatweg. De gemeenteraad heeft de visie op 2 april 2015 vastgesteld. Wisselspoor is het eerste deelgebied van het NS-terrein dat wordt uitgewerkt. Hier komen ongeveer 120 woningen, creatieve bedrijvigheid, kleinschalige horeca en een langgerekt park langs de 2e Daalsedijk. Volgens planning is het eind 2015 gereed. Bewoners worden actief bij de ontwikkeling van het gebied betrokken.

Informatie

Voor meer informatie over planuitwerking en het vervolg van de participatie: www.utrechtwisselspoor.nl


Zijdebalenterrein, Pijlsweerd

illustratie huizen

Het voormalige bedrijventerrein Zijdebalen wordt omgevormd tot woongebied met kleinschalige bedrijvigheid en een horecagelegenheid. Afhankelijk van de verkoop en de verhuizing van de huidige bewoners wordt het laatste blok opgeleverd in 2016-2017.


Van Heukelompark - Zuilen

grasveld met flats

Het Van Heukelompark is vernieuwd. In 2014 is de eerste fase van de nieuwe parkinrichting afgerond. In het voorjaar 2015 heeft het park, dat bekend stond als Van Heukelomlob/Springerpark ook een nieuwe naam gekregen. Het park wordt nog uitgebreid met het gedeelte tussen de Burgemeester Norbruislaan en de Vecht. Daarnaast is er op verzoek van bewoners een hondenspeelweide aangelegd naast het hondentoilet op de hoek Burgemeester Norbruislaan/P.C van Nieuwkerkstraat.


Queeckhovenpleinbuurt - Zuilen

huizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 mei het stedenbouwkundig plan (pdf, 15,1 MB) voor de Queeckhovenbuurt in Zuilen vastgesteld. Daarmee gaat het college akkoord met de bouw van 117 woningen en de sloop van 194 huurwoningen. Eigenaar Mitros is in de zomer gestart met de sloop. Naar verwachting worden de nieuwe woningen eind 2016 opgeleverd. Het plan voorziet in een geheel nieuwe stedenbouwkundige opzet van de buurt. De huidige appartementen maken plaats voor eengezinswoningen, die gebouwd worden rond een autovrij plantsoen. 


Projecten Mitros

logo Mitros

Ga naar Mitros voor renovatie- en onderhoudsprojecten.

 

 


Hulp en contact Wijk Noordwest

Telefoon

14 030

E-mail

noordwest@utrecht.nl

Bezoekadres

Amsterdamsestraatweg 283, Utrecht

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht