Wijk Noordwest Verbetering Niftarlakeplantsoen

Niftarlakeplantsoen

Op initiatief van bewoners uit de buurt hebben we ideeën en wensen verzameld voor het opknappen van het Niftarlake-, het Muiderslot- en het Nijenrodeplantsoen. In 3 bijeenkomsten is samen met bewoners een ontwerp gemaakt voor verbeteringen.

We hebben samen met de bewoners gekozen om de naam te veranderen in ‘Niftarlakepark’. Door van de 3 plantsoenen meer een eenheid te maken wordt het echt een park waar je kunt wandelen, spelen en verblijven in een mooie groene omgeving.

Omgevingsvergunning kappen van bomen

Voor de aanleg van een nieuwe fietsbrug, het verleggen van het fietspad en de aanleg van een speelbos in het bosje aan de Fortlaan moeten 73 bomen gekapt worden. Hiervoor is een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen ingediend. Bekijk de aanvraag op overheid.nl

Werken aan het bloemenlint Niftarlakepark

Bloemenlint

Het bloemenlint is opgeknipt in een aantal vakken. De vakken C1 en C2 (figuur 1) langs de Huis te Zuylenlaan,  zijn begin juni aangelegd. Deze vakken zijn ingezaaid  met een kleurrijk kruiden- en bloemenmengsel. In vak C2 hebben we in het midden lage vierkante kisten voor een moes- en kruidentuin geplaatst (zie foto). De bewoners gaan vak C2 beheren.

Planten bloembollen

De gemeente heeft gezocht naar een goede invulling van het bloemenlint die ook aansluit bij de mogelijkheden vanuit beheer. Vrijdag 24 november zetten we in vak C1 bloembollen. Vanaf januari tot juni moeten die gaan zorgen voor een kleurig bloemenlint.

Planning overig deel van bloemenlint

Het deel rond de kerk pakken we pas aan na het maken van de voetpaden. Dat staat voor 2018 gepland.

De aanleg van de natuurvriendelijke oever met oeverplanten als kattenstaart en gele lis, wordt dit najaar uitgevoerd.

Figuur 1, plattegrond bloemenlint

plattegrond figuur 1

Figuur 2, plattegrond bloemenlint totaalplaatje

plattegrond met overzicht van beplantbare delen

Het plan: van plantsoenen naar Niftarlakepark

In de Inrichtingsvisie staat hoe we de plantsoenen willen veranderen in een park door:

  • het verbeteren van fiets- en wandelpaden zodat meer loopjes door het park mogelijk zijn.
  • het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het versterken van natuur in het bos.
  • het verbreden van de sloot naar de Vecht om de waterkwaliteit te verbeteren.
  • het verbeteren van speelmogelijkheden door natuurlijke speelaanleidingen en een speelbos toe te voegen.
  • het verplaatsen en verbeteren van honden toiletten en speelweiden.
  • het verbeteren van plekken voor verblijf (o.a. een vlonderbank aan de vijver).
  • meer kleur en verbinding aanbrengen met een bloemenlint.

Planning en uitvoering

In hoofdstuk 4 van de Inrichtingsvisie staan de maatregelen die bewoners voor het beschikbare budget graag willen uitvoeren. Ook zijn aanvullende ambities voor de toekomst benoemd. De bewoners werken momenteel aan de uitwerking van het natuurlijk spelen in het park en in het speelbos aan de Fortlaan.

  • Najaar 2017: maken natuurvriendelijke oever
  • 2018: overige maatregelen

De gemeente voert overleg met de klankbordgroep van bewoners. Onder andere over de uitwerking van de plannen en over het beheer van het park.

houten vlonders Niftarlakepark
houten vlonders Niftarlakepark
Klimboom met kinderen erin
Klimboom
langs het wandelpad een strook met witte bloemen
Strook met bloemen
vierkanten plantenbak
houten plantenbak

Meer informatie

Vragen? Neem contact op met projectassistent Christine Schneider via telefoonnummer 14 030, of stuur een e-mail naar milieu@utrecht.nl

De initiatiefnemers uit de buurt hebben een Facebookpagina Niftarlakeplantsoen ingericht.

Documenten 3 bijeenkomsten

Hulp en contact

E-mail

milieu@utrecht.nl

Telefoon

14 030