Wijk Noordwest Zuilen

huisgevel in Zuilen

Wijkomschrijving

Zuilen is de grootste deelwijk van Noordwest. Het ligt tussen de Vecht, het spoor tussen Utrecht-Amsterdam en het Amsterdam Rijnkanaal. Aan de zuidkant wordt de wijk begrensd door de Marnixlaan. In het noorden grenst Zuilen aan het pittoreske Oud Zuilen in de gemeente Maarssen.

Oorspronkelijk vormden het oude en nieuwe gedeelte van Zuilen één geheel.  Zuilen als dorp bestaat al vanaf de vroege middeleeuwen. Tot 1954 was Zuilen een zelfstandige gemeente. Het voormalige gemeentehuis is onder de naam De Parel van Zuilen omgevormd tot grand cafe/restaurant.

Zuilen groeide in het begin van de vorige eeuw vooral als arbeiderswijk. Naast veel kleine vooroorlogse woningen werden er na de Tweede Wereldoorlog veel portiekflats neergezet.

Bevolking

Vooral oudere bewoners zijn gehecht aan hun buurt. Velen van hen wonen er al hun hele leven en willen er niet meer weg. Zuilen kent een bloeiend verenigingsleven, tal van bewonersorganisaties en plaatselijke stichtingen. De wijk telt verder tal van gezelligheids- en sportverenigingen. Ook heeft Zuilen zijn eigen museum aan de Amsterdamsestraatweg. Naast de oorspronkelijke bewoners zijn er in de jaren tachtig en negentig veel arbeidskrachten naar Zuilen gekomen, van verschillende nationaliteiten.


Hulp en contact Wijk Noordwest

Telefoon

14 030

E-mail

noordwest@utrecht.nl

Bezoekadres

Amsterdamsestraatweg 283, Utrecht

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht