Wijken Herinrichting Amsterdamsestraatweg

We richten de Amsterdamsestraatweg anders in tussen Paardenveld en de Marnixlaan. We willen een straat waar het prettig wonen, werken, winkelen en verblijven is, en die veilig is voor verkeer.

Wat doen we en waarom?

De herinrichting is onderdeel van de aanpak van de Amsterdamsestraatweg.

Bewoners en ondernemers werken al lange tijd met de gemeente samen aan een conceptontwerp. Daarin staat wat we doen om van de Amsterdamsestraatweg een 30-kilometerstraat te maken. Het gaat om een drukke straat met weinig ruimte en we willen de keuzes met zorg maken. Daarom onderzoeken we in een verkeersstudie of en hoe er minder verkeer over de Amsterdamsestraatweg kan rijden. Daardoor schuift de planning op. We nemen vooruitlopend op de herinrichting alvast enkele maatregelen om automobilisten en fietsers te stimuleren veilig aan het verkeer deel te nemen.

Voorlopige maatregelen

Aanleggen verkeersdrempels bij het viaduct

De drempels zijn geplaatst bij het viaduct. De drempels hebben de helling en hoogte die past bij 50 kilometer per uur. Ze zijn ook wat langer, zodat bussen en brandweer er ook goed overheen kunnen. De gemeente voert na de zomer een snelheidsmeting uit om te kijken wat de gevolgen zijn van de drempels.

Opheffen parkeerplaatsen

Wij halen 3 parkeerplaatsen weg ter hoogte van de Anemoonstraat, Violenstraat en Dirkje Mariastraat. Hierdoor verbetert het zicht bij het afslaan vanuit de zijstraten. Op de plek van de opgeheven parkeerplaatsen komen enkele fietsenrekken of groen. Het weghalen van deze parkeerplaatsen is uitgesteld, omdat de aannemer nog niet alle materialen beschikbaar heeft. We zijn nu in gesprek wanneer het wel lukt om de plekken weg te halen. Als we meer weten, informeren wij u hierover. Lees het verkeersbesluit.

Tegelijk maken we weer 2 extra parkeerplaatsen van de laad- en losplaats bij de Dirkje Mariastraat. Er is namelijk voldoende laad- en losruimte aan de overkant van de straat. Voor het omzetten van de laad- en losplek naar gewone parkeerplaatsen hebben wij een verkeersbesluit genomen. Hebt u hier bezwaar tegen? Neem dan contact op via amsterdamsestraatweg@utrecht.nl.

Verkeerslicht Ondiep Zuidzijde

De verkeerslichten bij Ondiep Zuidzijde staan nu doordeweeks aan tijdens de spits. Ze staan uit als het rustig is. Dat doen we omdat verkeersdeelnemers ze vaak negeerden en dat levert gevaarlijke situaties op.
Op verzoek van bewoners en ondernemers hebben wij laten onderzoeken of het veiliger is als we deze verkeerslichten op meer momenten in de week aanzetten.

Uit dit onderzoek blijkt dat fietsers beter opletten en zich meer verantwoordelijk voelen voor de veiligheid als de verkeerslichten uit staan. Daarom laten we de verkeerslichten nog steeds uit staan als het rustig is.

Handhaven op snelheid

De politie handhaaft momenteel vaker en gerichter op snelheid van het verkeer.

We bespreken met het Openbaar Ministerie of onze BOA’s iemand die te hard rijdt mogen bekeuren. Dat mag nu namelijk niet. Als er meer bekend is, laten we dat weten.

Het OM plaatst geen flitspaal op de Amsterdamsestraatweg. Dan doen zij alleen als er zowel overdag als in de avond en nacht te hard wordt gereden. Dat is hier overdag niet het geval.

Plaatsing van tijdelijke snelheidsdisplays

Begin 2019 stond 6 weken een snelheidsdisplay langs de Amsterdamsestraatweg, ter hoogte van de Anjelierstraat. Doel is om automobilisten te stimuleren zich veilig en verantwoord te gedragen. Later dit jaar komt er nog 2 keer een periode een snelheidsdisplay.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
wanneerwat
juni 2019aanleggen verkeersdrempels en opheffen enkele parkeerplaatsen
zomer 2019verkeersstudie klaar

Het is nog niet duidelijk of en hoe de uitkomsten van de verkeersstudie van invloed zijn op het conceptontwerp en de verdere planning. Zodra de uitkomsten bekend zijn informeren we u verder over het vervolg.

Op de hoogte blijven

De Amsterdamsestraatweg maken we samen. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op de nieuwsbrief van de Amsterdamsestraatweg.


Uw mening