Wijken Herinrichting Amsterdamsestraatweg

Fase project

In voorbereiding

Planning

Start herinrichting in 2023

We werken aan een andere inrichting van de Amsterdamsestraatweg tussen Paardenveld en de Marnixlaan. We willen een straat waar het prettig wonen, werken, winkelen en verblijven is, en die veilig is voor verkeer.

Wat gaan we doen?

Bewoners en ondernemers werken samen met de gemeente aan een ontwerp voor de nieuwe inrichting. We gaan het volgende doen.

 • We richten de weg in als een 30-kilometerstraat.
 • De indeling van de weg met vrijliggende fietspaden blijft hetzelfde.
 • Tussen de Weerdsingel en het spoorviaduct richten we de weg helemaal opnieuw in. Hiermee zorgen we voor een veilige weg waar fietsers en voetgangers goed kunnen oversteken.
 • Tussen het spoorviaduct en de Marnixlaan richten we de straat anders in op specifieke plekken. Bijvoorbeeld bij de pleinen en oversteekpunten. Zo wordt het ook hier veiliger om over te steken.
 • We verbeteren het zicht op en vanuit de zijstraten van de Amsterdamsestraatweg. Ook zorgen we voor zo min mogelijk obstakels op het fiets- en voetpad.
 • De bomen op de Amsterdamsestraatweg krijgen meer ruimte om te groeien.

Waar draagt dit project aan bij?

De herinrichting is onderdeel van de aanpak van de Amsterdamsestraatweg. We werken aan een prettige en veilige straat, met ruimte voor fiets en voetgangers. Een straat waar bezoekers graag naar toe gaan om te winkelen en hun boodschappen te doen.

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
2021aanpassen integraal programma van eisen en functioneel ontwerp (IPvE en FO)
2022aannemer kiezen voor de uitvoering
2023start werkzaamheden

Reageer en blijf op de hoogte

Zijn de voorlopige plannen klaar? Dan kunt u erop reageren. Blijf op de hoogte en ontvang een paar keer per jaar de nieuwsbrief.
Aanmelden nieuwsbrief Amsterdamsestraatweg

Wat is er al gebeurd?

In 2020 hebben we een verkeersstudie uitgevoerd in het noordwesten van Utrecht. In deze studie hebben we onderzocht welk effect verschillende projecten en maatregelen kunnen hebben op het verkeer in dit deel van de stad. Samen met een klankbordgroep van bewoners en ondernemers heeft het college een aantal principekeuzes vastgesteld voor de nieuwe inrichting van de Amsterdamsestraatweg.

In 2019 hebben we de volgende maatregelen uitgevoerd:

 • Verkeersdrempels geplaatst bij het viaduct.
 • Enkele parkeerplaatsen verwijderd om het zicht te verbeteren bij het afslaan vanuit zijstraten.
 • Instellingen verkeerslichten bij Ondiep Zuidzijde aangepast.
 • Meer en gerichtere handhaving door de politie op snelheid van het verkeer.
 • Tijdelijke snelheidsdisplays geplaatst, om automobilisten te stimuleren zich veilig en verantwoord te gedragen.
 • Overleg gevoerd met het OM over het plaatsen van een flitspaal op de Amsterdamsestraatweg; het OM heeft besloten dit niet te doen.

Om welk deel van de Amsterdamsestraatweg gaat het?

We richten ons op het deel van de Amsterdamsestraatweg tussen de Weerdsingel en de Marnixlaan. Het kruispunt met de Marnixlaan valt onder de herinrichting van de Westelijke stadsboulevard.