Wijken Herinrichting Amsterdamsestraatweg

We werken aan het conceptontwerp voor de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg (tussen Paardenveld en Marnixlaan).  We willen een straat waar het prettig wonen, werken, winkelen en verblijven is, en die veilig is voor verkeer.

Maatregelen

Voordat we het conceptontwerp kunnen afronden, doen we eerst een verkeersstudie. Daardoor schuift de planning op. Daarom nemen we vooruitlopend op de herinrichting enkele maatregelen om automobilisten en fietsers te stimuleren veilig aan het verkeer deel te nemen.

Verkeersdrempels bij het viaduct

Het plaatsen van de verkeersdrempels hebben we uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2019. Aan de ene kant op verzoek van de ondernemers om de weg niet af te sluiten in de drukke periode voor kerst. Aan de andere kant omdat we nog met direct omwonenden in gesprek zijn over de aanleg van de drempels.

Parkeerplaatsen

We halen 3 parkeerplaatsen weg ter hoogte van de Anemoonstraat, Violenstraat en Dirkje Mariastraat. Hierdoor verbetert het zicht bij het afslaan vanuit de zijstraten. Op de plek van de opgeheven parkeerplaatsen komen enkele fietsenrekken of groen. Tegelijk maken we weer 2 extra parkeerplaatsen van de laad- en losplaats bij de Dirkje Mariastraat. Er is namelijk voldoende laad- en losruimte aan de overkant van de straat.

Verkeerslicht Ondiep Zuidzijde

De verkeerslichten bij Ondiep Zuidzijde staan nu doordeweeks aan tijdens de spits. Ze staan uit als het rustig is. Dat komt doordat verkeersdeelnemers ze vaak negeerden en dat levert gevaarlijke situaties op. Op verzoek van bewoners en ondernemers onderzochten we of het veiliger is als we deze verkeerslichten doordeweeks langer aanzetten. Dat is niet het geval, omdat vooral het fietsverkeer buiten de spits rustiger is. Als het verkeerslicht op knipperen staat letten fietsers goed op en voelen ze zichzelf verantwoordelijk voor de veiligheid, maar als het verkeerslicht is ingeschakeld is dit beperkter het geval. We verwachten dat als het verkeerslicht langer ingeschakeld wordt, fietsers vaker door rood zullen rijden.

We weten dat er ook drukke tijden in het weekend zijn. Daarom onderzoeken we nu of het helpt om de verkeerslichten ook op die momenten aan te zetten.

Overleg met Openbaar Ministerie

We praten met het Openbaar Ministerie en politie over handhaving op snelheid en ander verkeersonveilig gedrag. Zo bespreken we of onze BOA’s iemand die te hard rijdt mogen bekeuren. Dat mag nu namelijk niet. Als er meer bekend is, laten we dat weten.

Het OM plaatst geen flitspaal op de Amsterdamsestraatweg. Dan doen zij alleen als er zowel overdag als in de avond en nacht te hard wordt gereden. Dat is hier overdag niet het geval.

Plaatsing van tijdelijke snelheidsdisplays

Begin januari 2019 is een snelheidsdisplay geplaatst ter hoogte van de Anjelierstraat. Hierop zien verkeersdeelnemers aan de smiley of ze zich aan de snelheid houden. Het snelheidsdisplay blijft er 5 weken staan. Daarna gebruiken we het snelheidsdisplay op andere plekken in de stad. Later in 2019 komt een tijdelijk snelheidsdisplay op andere plekken op de Amsterdamsestraatweg.

Planning

Bewoners en ondernemers werken al lange tijd met de gemeente samen aan een conceptontwerp. Daarin staat wat we doen om van de Amsterdamsestraatweg een 30-kilometerstraat te maken. We willen een straat waar het prettig wonen, werken, winkelen en verblijven is, en die veilig is voor verkeer. Dat is ingewikkeld. Daarom nemen we wat meer tijd voor het conceptontwerp dan gepland. Het gaat om een drukke straat met weinig ruimte en we willen de keuzes met zorg maken. Daarom onderzoeken we in een verkeersstudie of en hoe er minder verkeer over de Amsterdamsestraatweg kan rijden.
 
De verkeersstudie is waarschijnlijk  rond de zomer van 2019 klaar. Het is nog niet duidelijk of en hoe de uitkomsten van invloed zijn op het conceptontwerp. Tot die tijd kunnen we geen conceptontwerp voorleggen aan de bewoners en ondernemers om officieel op te reageren. De raad heeft gevraagd om achtergrondinformatie over de verkeersstudie en het conceptontwerp. Zodra de uitkomsten van de verkeersstudie bekend zijn informeren we u verder over het vervolg.

Lees de raadsbrief over de verkeersstudie en conceptontwerp Amsterdamsestraatweg

Aanpak

De inrichting is onderdeel van de aanpak van de Amsterdamsestraatweg. Het college gaat met deze aanpak door en maakt hier extra geld voor vrij. Dat staat in het coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’.

Op de hoogte blijven

De Amsterdamsestraatweg maken we samen. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op de nieuwsbrief van de Amsterdamsestraatweg.