Wijken Uitvoeringsprogramma 2018 - 2020

Het college van B en W heeft in maart 2018 een uitvoeringsprogramma voor 3 jaar vastgesteld. Uit onderzoek in de buurt blijkt dat bewoners en ondernemers veiligheid, openbare ruimte, vastgoed en economische ontwikkeling het belangrijkst vinden. Daar zet de gemeente verder op in.

In 2021 gaan we door met de uitvoering van het programma. Het college kijkt nog naar een mogelijk vervolg in 2022.

Bekijk het uitvoeringsprogramma 2018-2020

Stand van zaken 2020 - 2021

Het college van B en W informeerde op 10 november 2020 de gemeenteraad over de stand van zaken over de Amsterdamsestraatweg.

De belangrijkste punten zijn:

  • De leegstand is sterk afgenomen. Begin 2016 stonden 37 panden leeg. Momenteel zijn er 6 lege panden.
  • De Amsterdamsestraatweg wordt intensief schoongemaakt. De hotspots worden 2 keer per dag en in het weekend opgeruimd.
  • De aanpak van overlast en ondermijnende criminaliteit gaat door.
  • We houden in de gaten of nieuwe gevelreclame voldoet aan de regels. De verdere aanpak van illegale gevelreclame doen we tegelijk met de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg.

Dit zijn de speerpunten voor de aanpak van de Amsterdamsestraatweg in 2021:

  • De economische vitaliteit versterken. Dit doen we aan de hand van de economische visie die we in 2021 vaststellen.
  • We werken aan een nieuw inrichtingsplan voor de Amsterdamsestraatweg. Hiermee versterken we de woon-, leef- en werkomgeving. De uitvoering van de herinrichting volgt in 2023.
  • We gaan ondermijning tegen en versterken hiermee de (sociale) veiligheid.

Lees de raadsbrief Programma Amsterdamsestraatweg van 10 november 2020.