Wijken Uitvoeringsprogramma 2018 - 2020

Het college van B en W heeft in maart 2018 een uitvoeringsprogramma voor de komende 3 jaar vastgesteld. Uit onderzoek in de buurt blijkt dat bewoners en ondernemers veiligheid, openbare ruimte, vastgoed en economische ontwikkeling het belangrijkst vinden. Daar zet de gemeente verder op in.

Bekijk het uitvoeringsprogramma 2018-2020

Enkele punten uit het uitvoeringsprogramma:

 • herinrichting deel tussen Paardenveld en Marnixlaan
 • mooiere gevels en betere groenvoorzieningen
 • minder leegstand door omzetting winkelpanden naar woningen
 • nieuw ondernemerschap door verruimde mogelijkheden daghoreca
 • blijven controleren op illegale activiteiten, overtredingen en overlast.

Stand van zaken mei 2019

Het college van B en W heeft in mei 2019 de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken over de Amsterdamsestraatweg.

De belangrijkste punten zijn:

 • Op het gebied van verkeersveiligheid neemt de gemeente meerdere maatregelen, zoals tijdelijke snelheidsdisplays, verkeersdrempels bij het spoorviaduct, parkeerplaatsen opheffen om het zicht vanuit zijstraten te verbeteren en overleg met de politie over snelheidshandhaving. Ongeveer halverwege 2019 zijn de uitkomsten van de verkeersstudie en het verdere proces voor de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg bekend. Lees meer over de verkeersmaatregelen.
 • De gemeente zet in op het versterken van de economische functie (detailhandel en dienstverlening) en op verbetering van de uitstraling van de Straatweg. Dit doen we op een aantal manieren:
  • het voortzetten van de Wijk Ontwikkelings Maatschappij Noordwest (WOM Noordwest)
  • het aanpakken van illegale reclame-uitingen
  • het verminderen van de leegstand
  • het opstellen van een nieuwe economische toekomstvisie

Lees de raadsbrief van 14 mei 2019.