Wijken Uitvoeringsprogramma 2018 - 2020

Aanhoudende aandacht voor de Amsterdamsestraatweg

Het college van B en W heeft een uitvoeringsprogramma voor de komende 3 jaar vastgesteld. Uit onderzoek in de buurt blijkt dat bewoners en ondernemers veiligheid, openbare ruimte, vastgoed en economische ontwikkeling het belangrijkst vinden. Daar zet de gemeente verder op in.

Enkele punten uit het uitvoeringsprogramma:

  • herinrichting deel tussen Paardenveld en Marnixlaan
  • mooiere gevels en betere groenvoorzieningen
  • minder leegstand door omzetting winkelpanden naar woningen
  • nieuw ondernemerschap door verruimde mogelijkheden daghoreca
  • blijven controleren op illegale activiteiten, overtredingen en overlast.

  • Lees de raadsbrief en het Uitvoeringsprogramma