Wijken Onderzoek naar Ondiep en 2de Daalsebuurt, Pijlsweerd en Zuilen-Oost

We hebben onderzocht hoe het gaat met de buurten Ondiep en 2de Daalsebuurt, Pijlsweerd en Zuilen-Oost. Wat gaat er goed en wat kan er beter?

We deden onderzoek naar 11 buurten in de stad. Bij deze buurten viel namelijk op dat de cijfers over de buurt anders waren dan de cijfers voor de hele stad. Dit hebben we besproken met bewoners en mensen die in de wijk werken, zoals medewerkers van de politie, de zorg, de woningcorporaties en de gemeente. Zodat we beter begrijpen waar de verschillen vandaan komen. De resultaten van het onderzoek en de gesprekken noemen we het buurtprofiel. Hieronder leest u een samenvatting van het buurtprofielen van Ondiep en 2de Daalsebuurt, Pijlsweerd en Zuilen-Oost.

Buurtprofiel Ondiep en 2de Daalsebuurt

Wat gaat er goed

 • Bewoners zijn positief over de sfeer in de buurten.
 • Ze zijn positief over de winkelvoorzieningen op en rond de Amsterdamsestraatweg en de wekelijkse markt op de Plantage.

Wat kan er beter

 • Vooral in Ondiep is armoede een probleem. Armoede en geldstress hebben weer een negatieve invloed op het welzijn en de gezondheid van bewoners.
 • Het aantal jongeren dat een schooldiploma behaalt is relatief laag. Op sommige plekken is een kloof merkbaar: tussen arm en rijk, huur en koop, yuppen en bewoners van de volksbuurt. Bewoners van Ondiep hebben het gevoel dat hun ‘volksbuurt’ verdwijnt.
 • In de 2de Daalsebuurt zorgen studenten en alleenstaande starters voor weinig sociale verbinding.
 • Bewoners in Ondiep vinden dat er veel zwerfvuil op straat ligt.
 • In beide buurten ervaren bewoners de parkeerdruk als hoog.

Buurtprofiel Pijlsweerd

Wat gaat er goed

 • Bewoners in Pijlsweerd zijn tevreden over hun buurt.
 • Bewoners zijn relatief vaak hoog opgeleid, kunnen goed rondkomen, en zijn gezond. Er is weinig werkloosheid, en bijna alle jongeren hebben een diploma.
 • Pijlsweerd Noord is meer een volksbuurt, waar bewoners elkaar ondersteunen. Door plannen van de gemeente verwachten bewoners dat de leefbaarheid verder vergroot.

Wat kan er beter

 • Bewoners en mensen die in de wijk werken zoals zorgmedewerkers, politie, ambtenaren en mensen van de woningcoorporaties zeggen dat er in een aantal buurtjes armoede is. Die armoede blijft achter de voordeur en is niet altijd goed zichtbaar. Deze bewoners zijn moeilijk te bereiken, deels door een wantrouwen in de overheid en instanties.
 • Eenzaamheid is een probleem in Pijlsweerd. Dit geldt voor verschillende groepen mensen, van jonge moeders, hoogopgeleiden zonder sociale contacten tot mensen met taalproblemen. Verschillende groepen bewoners leven niet vanzelfsprekend samen.

Buurtprofiel Zuilen Oost

Wat gaat er goed

 • Geuzenwijk is een van de meest dichtbevolkte buurten van Utrecht.
 • Bewoners voelen zich sterk verbonden met hun omgeving.

Wat kan er beter

 • Armoede komt nog veel voor in Zuilen. Veel bewoners hebben schulden of zitten in de schuldsanering. Het percentage jongeren zonder diploma is ook relatief laag. Het aantal werklozen is hoog.
 • Het aantal meldingen van burenruzies is relatief hoog. De sociale verbinding tussen bewoners is relatief laag.
 • Het percentage jongeren in de wijk is laag, wel is er veel jongerenoverlast in Geuzenwijk. Dit komt vooral door jongeren van buiten de wijk.
 • Er is overlast van zwerfafval.
 • Bewoners vinden dat er te veel drukke wegen zijn in de buurt.
 • Door een aanpassing in de buslijnen is het in een deel van de buurt te druk, en in een ander deel van de buurt is de bus slecht bereikbaar.

Lees het hele buurtprofiel

Wilt u het hele buurtprofiel lezen? U kunt het buurtprofiel per e-mail opvragen via noordwest@utrecht.nl. Geef aan om welke buurt het gaat.

Hulp en contact Wijk Noordwest

Telefoon

14 030

E-mail

noordwest@utrecht.nl

Wijkwethouder

Dennis de Vries
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

De Speler, Thorbeckelaan 18B, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 – 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag