Wijken Speelplaats De Kameleon en omliggende straten: opnieuw inrichten

Speelplaats De Kameleon en omliggende straten krijgen een nieuwe inrichting. Dit is ook wat bewoners graag willen. We willen onder andere nieuwe speeltoestellen plaatsen en meer groen toevoegen. Ook zorgen we voor betere opvang van regenwater.

Wat komt er?

We werken aan een nieuw ontwerp voor speel- en ontmoetingsplaats De Kameleon en omliggende straten.

  • Nieuwe speeltoestellen in de speelplaats.
  • Meer groen in de speelplaats.
  • Nieuw ontwerp van de omliggende straten.
  • Meer groen in de omliggende straten.
  • Betere opvang regenwater in speelplaats en de omliggende straten.

De gemeenteraad heeft in de voorjaarsnota van 2021 budget vrijgemaakt voor het opknappen, groener maken en klimaatklaar maken van de speelplaats en de omliggende straten.

Op de hoogte blijven en meedenken

De speelplaats moet een plek worden waar kinderen en buurtbewoners graag komen om te spelen en elkaar te ontmoeten. Daarom werken we graag vanaf het begin samen met bewoners aan de plannen.

Nieuwsbrief

In de Nieuwsbrief Utrecht plaatsen we berichten over dit onderwerp. Wilt u het laatste nieuws over het project ontvangen? Meld u zich dan aan voor deze nieuwsbrief.

Planning

We werken eerst aan een zogenaamd startdocument. In het startdocument staat bijvoorbeeld omschreven welke onderzoeksvragen we moeten beantwoorden en welke stappen we gaan zetten. Het college van B en W stelt dit document vast. Hierna gaan we aan de slag met een document met de eisen en voorwaarden voor het opnieuw inrichten van de speelplek en de omliggende straten. Dit heet een Integraal Programma van Eisen (IPvE). Daarna gaan we ontwerpen maken.

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Lente 2022Vaststellen startdocument door college van B en W
Midden 2022Meedenken met de buurt
Eind 2022Reageren op de eisen en voorwaarden
Eind 2022Vaststellen eisen en voorwaarden
2023Uitwerken van het ontwerp

Wat is er al gedaan?

  • 9 maart 2022: bijeenkomst voor bewoners over de nieuwe inrichting van de speelplaats en de omliggende straten. Wilt u het verslag ontvangen van deze bijeenkomst? Stuur een e-mail naar kameleon@utrecht.nl.

Waar ligt het project?

De speelplaats ligt in de wijk Noordwest, in de buurt Pijlsweerd, aan de Balkstraat.

Hulp en contact De Kameleon

Telefoon

14 030

E-mail

kameleon@utrecht.nl