Wijken Wijkopgave Noordwest

Samen met bewoners, ondernemers en organisaties maken we plannen voor de wijk. We bepalen wat we belangrijk vinden en wat we samen gaan doen. We leggen de plannen vast in de wijkopgave. Elk jaar werken we de wijkopgave bij.

Verschil wijkopgave en omgevingsvisie

 • In de omgevingsvisie staat het gemeentelijke beleid over de leefomgeving voor de lange termijn.
 • In de wijkopgave staat welke onderwerpen de komende jaren aandacht krijgen in de wijk en in de buurten. Alle ontwikkelingen in de wijk passen binnen de omgevingsvisie.

  Hoe zijn we te werk gegaan?

  Wat vinden bewoners uit Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd en professionals die in de wijk werken belangrijk om de komende jaren met elkaar aan te werken?

  Om antwoorden te vinden op deze vragen hebben we:

  • een online enquête gehouden op de website onzewijk.nl
  • gesprekken op straat gevoerd
  • verschillende groepen in de wijk bezocht, zoals eetgroepen
  • bestaande documenten geraadpleegd, zoals wijkraadplegingen van de wijkraad en de gezondheidsmonitor van de gemeente
  • met een camper een tour door Zuilen gedaan
  • een bingomiddag in Ondiep georganiseerd
  • een miniconferentie in Pijlsweerd georganiseerd
  • met professionals, zoals het buurtteam, gesproken over alles wat we hebben ontdekt...

  Wat is de wijkopgave voor Noordwest?

  Het wijkbureau heeft met alle informatie 3 ‘wijkopgaven’ voor Noordwest opgesteld.

  1. Ruimte voor een mooie buurt

  Er wonen veel mensen bij elkaar in Noordwest. Dat blijft zo. Het is dus druk, ook op straat. Hoe zorgen we er samen voor dat het leefbaar wordt en blijft?

  2. Ruimte voor iedereen

  Sommige mensen hebben het moeilijker dan anderen, bijvoorbeeld door armoede, ziekte of eenzaamheid. Hoe zorgen we er samen voor dat het met deze mensen beter gaat?

  3. Ruimte voor een gezonde Amsterdamsestraatweg

  De Amsterdamsestraatweg is belangrijk voor de wijk, als winkelstraat en voor het verkeer. Hoe zorgen we er samen voor dat het beter gaat met de Amsterdamsestraatweg?

  Wat doen we met de overige ideeën?

  We hebben veel ideeën opgehaald. Deze ideeën gaan bijvoorbeeld over meer groen in de wijk, aandacht voor mensen die moeilijk rond kunnen komen, parkeren van auto en fiets, verkeersveiligheid, een buurtkroeg en meer. De gemeente onderzoekt samen met professionals en bewoners welke ideeën we verder kunnen uitwerken.

  Bekijk het onderliggende rapport (pdf, 594 kB)

  Hulp en contact Wijk Noordwest

  Telefoon

  14 030

  E-mail

  noordwest@utrecht.nl

  Wijkwethouder

  Klaas Verschuure
  Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

  Postadres

  Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

  Openingstijden

  gesloten