Wijk Oost Even voorstellen

Verschillende organisaties werken samen met de gemeente aan een leefbare, veilige, groene en schone wijk. Maar wie zijn nu eigenlijk al die medewerkers en organisaties die zich dagelijks hiervoor inzetten? Aan die mensen en hun verhaal besteden we aandacht in de rubriek: 'Even voorstellen’.


Botanische Tuinen zijn rustpunt vol inspiratie

Gerard van Buiten
Roel Vonk

De eerste sneeuwklokjes bloeien al in de Botanische Tuinen Utrecht, maar de ongeduldige bezoeker moet nog even wachten tot de deuren op 1 maart 2018 weer opengaan. Ook dit jaar is er een interessant jaarprogramma samengesteld met leuke activiteiten voor alle leeftijden en voor ervaren en beginnende tuiniers. Hortulanus Gerard van Buiten en Hoofd Kassen Roel Vonk geven tekst en uitleg.

Van de drukke ochtendspits naar de Uithof, met files van fietsers, auto’s en bussen is binnen in de Botanische Tuinen weinig te merken. Hortulanus Gerard van Buiten is onder andere hoofdverantwoordelijk voor alles wat er in de tuin gebeurt en de schakel tussen de tuin en collectiebeheer, educatie en het onderzoek en onderwijs. Voor hem op tafel in de personeelskantine ligt de folder met het jaarprogramma. Uiteraard staat in de hoek een grote kamerplant, maar die valt in het niet bij de indrukwekkende tropische planten die een paar meter verderop in de kassen bloeien.

Het jaarthema is in samenwerking met de andere botanische tuinen van Nederland vastgesteld en luidt: Plant & Eter: Van oerknol tot turbobiet. Dit thema heeft alles te maken met de rol van planten in het wereldvoedselvraagstuk. “Verzilting, het zout worden van de bodem, is een probleem van Zeeland tot de Mekong-delta in Vietnam. Suikerbiet stamt bijvoorbeeld af van de zeebiet, maar is in de loop van de eeuwen zouttolerantie kwijtgeraakt en groeit dus niet meer goed op verzilte grond”, legt Van Buiten uit. “Als we die kwaliteiten kunnen terugbrengen in deze gewassen, kan grond die nu ongeschikt is voor landbouw gebruikt worden voor voedselproductie.”

Alles over eetbare planten valt dus dit jaar te ontdekken in de tuin. Zo is er een expositie rondom het jaarthema, kun je een ‘eetbare route’ lopen en met kinderen een leuke speurtocht doen. Ook zijn er verschillende workshops. Op 10 en 11 maart is bijvoorbeeld het voorjaarsweekend Tuinplezier met allerlei lezingen over kruiden, bijvoorbeeld voor medicinaal gebruik of het zetten van thee.Hoofd Kassen Roel Vonk praat de bezoekers dan bij over specerijen en tropische kruiden. Het enthousiasme van Vonk voor zijn vak is duidelijk te merken. “In de Botanische Tuinen leer ik elke dag weer nieuwe dingen over tropische planten. Dat is erg bijzonder. Ik heb hiervoor lang als hovenier gewerkt. Op een gegeven moment raakte ik uitgekeken op het werken met dezelfde planten in dezelfde soort tuinen. Daarom heb ik er voor gekozen om hier te werken.”

Van Buiten maakte al jong kennis met het vak van tuinier. Zijn vader verzorgde het onderhoud van een buitenplaats van een landgoed aan de Vecht en had zelf een grote tuin. “Ik zag hoe een tuin kan opbloeien als je er veel tijd en energie in steekt en besloot daarom hovenier te worden. Uiteindelijk miste ik in het hoveniersvak ook de uitdaging, die ik in de Botanische tuinen wel heb gevonden.”

De Botanische Tuinen zijn een populaire attractie voor (groot)ouders met kinderen. “10 jaar geleden hebben we een vlindertuin aangelegd en heffen we geen entree meer voor kinderen tot 12 jaar. Dat trekt veel jonge bezoekers“, zegt Vonk. Vanaf juni tot half september zijn er weer volop vlinders te zien in de Vlinderkas. Ook liefhebbers van bijen komen aan hun trekken tijdens de Bijendag op 7 juli. Daar kunnen bezoekers kijken naar honingslingeren en allerlei bijzondere producten kopen.

Tuinliefhebbers kunnen verschillende workshops volgen over het aanleggen van tuinen of planten kopen tijdens de rotsplantendag. “Rotsplanten zijn ideaal voor een kleine tuin of balkon. Ik heb een keer op mijn balkon in bakken tachtig verschillende soorten gekweekt”, zegt van Buiten. “Tijdens de Rotsplantendag zijn er rondleidingen door de rotstuin, die met 3.000 soorten de grootste van Europa is.”

Om de vraag of de ervaren hoveniers thuis ook een indrukwekkende tuin hebben, moet het tweetal hard lachen. “Door mijn ervaring als hovenier heb ik geleerd dat je de natuur ook haar gang moet laten gaan. Meer organisch denken en niet te veel corrigeren. Een tuin moet een plek zijn waar je je fijn voelt”, zegt Vonk. Van Buiten knikt instemmend. “Ik vrees dat het toch een beetje het klassieke verhaal is van de schilder waarbij de verf thuis afbladdert”, zegt Van Buiten. “Een keer per jaar snoei ik flink en verder laat ik mijn tuin verder het werk doen.”

Voor meer informatie over het  jaarprogramma www.uu.nl/botanischetuinen
Bezoekers met een Museumjaarkaart hebben gratis toegang evenals houders van de Vriendenkaart.

Naar boven

Bettina van Santen, adviseur architectuurhistorie bij de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht

Wat houdt je functie in?

“Ik houd me bezig met gebouwen én gebieden uit de periode van ca 1800 tot en met nu. Het gaat vooral om monumenten (gemeentelijk of rijks) en samen met mijn collega’s van Erfgoed beoordeel ik verbouwingsplannen en hoe daarin omgegaan wordt met de monumentale waarden.  Daarnaast adviseer ik vaak bij allerlei stedenbouwkundige en ruimtelijke projecten. Mijn rol is om de geschiedenis en de karakteristiek van zo’n buurt of plek naar voren te brengen. Ik ben natuurlijk maar één van vele betrokkenen in zo’n proces. Er zijn gemeentelijke diensten zoals verkeer, stedenbouw en milieu die allemaal wat in te brengen hebben. Maar natuurlijk ook eigenaren en bewoners, de ontwikkelaar, de politiek, enzovoorts. Maar het is belangrijk om te beseffen dat elke plek al een geschiedenis heeft en het is zaak om daar zorgvuldig een volgend hoofdstuk aan toe te voegen. Niet alles hoeft te blijven zoals het is, maar je moet je wel bewust zijn wáár en waarmee je bezig gaat, vind ik.”

Hoe ben je hier terecht gekomen en wat vind je leuk aan je werk?

“Na een studie Kunstgeschiedenis kreeg ik 1988 een werkervaringstraject bij de toenmalige afdeling Monumenten. Al snel werd het een tijdelijk contract om gebouwen en wijken uit de periode 1850-1940 in kaart te brengen. Sinds 1996 ben ik in vaste dienst en ondertussen houd ik me ook volop bezig met alles wat na 1940 is gebouwd.
Naast het reguliere werk kwam er op een gegeven moment de kans om te schrijven over die geschiedenis van Utrechtse wijken, gebouwen en mensen. En zo ben ik boeken en artikelen gaan schrijven over allerlei Utrechtse historische onderwerpen. Ik schrijf als hobby en náást het werk, niet in plaats van. Maar juist die combinatie maakt dat het werken in deze stad me nog meer plezier geeft, want al die kennis is leuk om te delen.”

Wat doe je zoal in Oost? / Wat speelt er?

“Oost heeft veel monumenten en monumentale gebieden en parken uit de 19e en 20e eeuw. Het is inspannend om die bijzondere gebieden, parken en gebouwen goed te behouden en te beheren. Nieuwe ontwikkelingen hoef je niet per se tegen te houden – als dat al kan – maar hoe zorg je dat het niet ten koste gaat van wat zo bijzonder is. Denk aan de grote druk van de bezoekers en evenementen in het Wilhelminapark of de wens om het verkeer juist wel of juist niet van de Maliebaan af te halen. En de grote druk op de woningmarkt die zich uit in veel verbouwingen. Er zijn veel verschillende belangen en bijkomende emoties. Hoe maak je goede keuzes, waar je ook in de toekomst geen spijt van gaat krijgen?”


Naar boven

Adviseur Evenementenbeleid Anne Arendsen over ‘locatieprofielen’

Anne Arendsen

“Bij het evenementenbeleid gaat het om het profileren van de stad, waarbij we tegelijkertijd een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid bewaken”. Aan het woord is Anne Arendsen, beleidsadviseur Evenementenbeleid. Zij werkt aan het opstellen van zogenoemde’ locatieprofielen’ voor alle ruim 40 evenementenlocaties in Utrecht. Er is gestart met de locatieprofielen voor het Griftpark, park Lepelenburg, Lucas Bolwerk en de Maliebaan (en 4 locaties in Leidsche Rijn).

“Het idee van de locatieprofielen is dat we voor iedere locatie goed in beeld hebben wat de richtlijnen voor passend gebruik zijn. Dan kan een evenementenorganisator vooraf op de website zelf al kijken welke locaties passen bij zijn evenement en weten omwonenden ook wat zij kunnen verwachten”, licht Anne toe.

Een locatieprofiel bestaat uit een combinatie van feitelijke informatie over de locatie (bijvoorbeeld: plein/park, oppervlakte, inrichting) en een beschrijving van passend gebruik, gebaseerd op onder andere ecologisch onderzoek en adviezen van geluidsexperts.
“Als gemeente verzamelen we alle informatie en uitgangspunten voor het passend gebruik van de locatie. Het gaat echt om maatwerk, waarbij we alle informatie zorgvuldig afwegen”.

“Zodra we een concept locatieprofiel hebben opgesteld, met een beeld van passend gebruik van de locatie, gaan we met direct omwonenden, betrokken bewoners/zelfbeheerders van een evenementenlocatie en organisatoren hierover in gesprek. Het is wel belangrijk dat mensen weten hoeveel beïnvloedingsruimte zij nog hebben. We zoeken naar passend gebruik van de locatie voor evenementen, met oog voor alle belangen en een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid".

"Aanscherpingen en aanpassingen zijn zeker mogelijk, maar het is niet zo dat bewoners evenementen kunnen tegenhouden op een locatie waarvan uit (ecologisch/geluids-) onderzoek blijkt dat ze daar heel goed passen. Uiteraard kijken we ook goed naar spreiding van evenementen over de stad en over het kalenderjaar, zodat de lusten en lasten evenredig worden verdeeld”.

De eerste 8 locatieprofielen worden dit kwartaal opgesteld. Naar verwachting worden nog voor de zomer van 2018 de eerste bijeenkomsten over deze evenementenlocaties georganiseerd.

Bekijk informatie over (het opstellen van) locatieprofielen


Naar boven

Buitengewoon opsporingsambtenaar Zahier Kishun

Zahier Kishun

Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) Zahier Kishun vertelt over zijn werk in Oost: “Kortgezegd zorgen wij voor het handhaven van de openbare orde; een veilige en schone leefomgeving. Wij werken daarbij samen met de politie, jongerenwerk, het Buurtteam, Wijkbureau Oost en andere partners. Ook zorgen we voor de afhandeling van meldingen; denk aan parkeeroverlast, zwerf- en grofvuil, jeugdoverlast en dergelijke. Soms is er sprake van strafbare feiten zoals wildplassen, loslopende honden, niet opruimen van hondenpoep en openbaar dronkenschap. Dan maken we een proces-verbaal op.”

Het leuke aan het werk vindt Zahier het contact met bewoners. “Ik help mensen graag en wil wat voor de maatschappij betekenen. Als wijk-boa ben ik een aanspreekpunt voor de bewoners als zij problemen ervaren in de wijk of advies nodig hebben.” Over de wijk Oost is Zahier ook positief: “Ik vind Utrecht-Oost een mooie wijk met een rustige, gezonde sfeer en mooie plekken zoals stadion Galgenwaard en het Wilhelminapark. Ook wonen er veel aardige, behulpzame mensen. Het is mooi om te zien hoe de bewoners in Oost zoveel voor elkaar willen betekenen.”


Naar boven

Buitengewoon opsporingsambtenaar Marc Rompelberg

Foto van Marc Rompelberg

Voormalig Defensie-medewerker Marc Rompelberg is sinds kort Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) in Oost. Zijn nieuwe baan bevalt Marc goed: “interessant, uitdagend werk”. Hij is graag op straat en fietst bewust wat langzamer op zijn mountainbike, waardoor hij goed kan zien hoe het gaat in de wijk. Hij merkt dat hij juist daardoor snel aangesproken wordt door bewoners. Dat hoort bij zijn werk; contacten leggen in de wijk tussen bewoners en wat Marc 'ketenpartners' noemt; politie, wijkbureau, Jellinek, JoU jongerenwerk en vakcollega's. Hij wil er mede voor zorgen dat de neuzen van de ketenpartners en zijn eigen organisatie dezelfde kant op staan, van elkaar weten wie wat doet; ook dat is een onderdeel van zijn werk.
 
Daarnaast hoort het afhandelen van klachten van bewoners bij zijn werk. "Dat zijn er zeker 5 á 6 per dag, bijvoorbeeld over (fout)parkeren. Goed contact met bewoners is daarbij van belang." Het valt Marc op dat bewoners in Oost heel divers zijn maar dat vindt hij ook een van de aantrekkelijke kanten van de wijk. Bij het werken met jongeren in de wijk komt zijn ervaring als vader van drie puberkinderen van pas. Dat heeft er vast aan bijgedragen dat Marc in zijn eerste twee werkweken al contact heeft kunnen leggen met de jongeren in de Tivolituin.
 
Een voor hem nieuw en prettig onderdeel van zijn werk als opsporingsambtenaar is de mogelijkheid om oplossingen aan te dragen voor problemen die hij buiten signaleert. Dit geeft Marc, naast de vele al genoemde voordelen van het werken in Oost, veel voldoening.


Naar boven

Projectleider Anne-Marie Zwanink over ‘Slim wonen’

Anne-Marie Zwanink

“Slim Wonen is gezond en veilig wonen en werken met steeds meer schone energie, en op termijn, zonder aardgas”, vertelt Anne-Marie Zwanink, projectleider Wijkaanpak Slim Wonen. Afgelopen juni was er een bijeenkomst in Oost, en in 2018 volgt een volgende inloopavond. De precieze datum volgt.

“De inloopavonden over ‘Slim wonen’ zijn breder dan energie alleen omdat we toewerken naar een gezond en duurzaam klimaat voor iedereen. De transitie naar slim wonen gaat niet alleen over energie, het heeft ook te maken met wat ‘thuis’ is. Je voelt je thuis in een huis dat comfortabel is - warm in de winter en koel in de zomer -, goede luchtkwaliteit heeft in en rond het huis, een veilige buurt waar bewoners contact met elkaar hebben. Mensen geven aan dat dit belangrijke aspecten zijn aan het thuisgevoel. Als mensen zich thuis voelen in hun huis en hun wijk dan zijn ze eerder bereid te investeren in het verduurzamen van hun huis en bij te dragen aan een leuke en gezonde buurt waar mensen naar elkaar omkijken.”

“We werken bij Slim Wonen sinds twee jaar volgens de Wijkaanpak. Dat houdt in dat we de wijk ingaan en in samenwerking met het wijkbureau actieve bewoners, organisaties en ondernemers in kaart brengen die geïnteresseerd zijn in gezond, leefbaar en duurzaam wonen in de wijk. Met de Wijkaanpak Slim Wonen werken we aan de netwerkopbouw in de wijken. Zo kunnen bewoners, initiatieven, organisaties en ondernemers elkaar vinden en inspireren om aan de slag te gaan met slimmer wonen.”

Wat doet de gemeente Utrecht op het gebied van Slim wonen?

De gemeente werkt samen met inwoners, organisaties en ondernemingen samen aan de ambitie klimaatneutraal te zijn in 2030. Dat wil zeggen dat de stad zoveel mogelijk energie bespaart, energie opwekt met duurzame energiebronnen, bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens, en dat energie afkomstig van niet-duurzaam energiebronnen, zoals aardgas, worden vervangen. Ook wil de gemeente dat er in Utrecht zo min mogelijk opgewekte energie onnodig verloren gaat.

Ook het komend jaar worden er in alle Utrechtse wijken inloopavonden rond Slim Wonen georganiseerd in samenwerking met netwerken uit de wijk. Zo zorgen we ervoor dat het bewoners echt interessant wordt om te komen. We sluiten aan bij bestaande initiatieven en projecten zoals bijvoorbeeld EnergieU, en de bijna tachtig Utrechtse energie-ambassadeurs. Degenen die in de wijk wonen waar op dat moment een Slim Wonen inloopbijeenkomst is zijn op de avonden aanwezig zijn en vertellen over wat zij aan hun huis hebben gedaan om te verduurzamen. Maar ook over Zonnig030, de Bespaarbieb en nog veel meer activiteiten die EnergieU en de energieambassadeurs  ontwikkelen.

Buurtstroom: ook voor mensen zonder eigen geschikt dak is zonne-energie beschikbaar. En Utrecht Natuurlijk: groen en natuur in de wijk is belangrijk voor duurzaam en gezond leven in de Utrechtse wijken. Ook dat is slim wonen. We zetten succesvolle wijkinitiatieven in het zonnetje omdat die onmisbaar zijn voor de leefbaar- en duurzaamheid van de wijk. We kijken altijd uit naar mogelijkheden om elkaar te versterken, we zijn samen slimmer dan alleen.

Slim wonen Oost

Bij de inloopavond Slim Wonen Oost gingen enthousiaste bewoners van het initiatief Energieke Buren in gesprek met bezoekers over de mogelijkheden om samen met buren zonnepanelen en/of vloer- en dakisolatie te kopen. De Energieke Buren doen van tevoren onderzoek en sluiten een gunstige deal met een betrouwbare lokale leverancier tegen een gunstige prijs. Vervolgens houden ze bewonersavonden waarin ze buren in Oost informeren over het aanbod van Energieke Buren. Door hun voorwerk wordt de beslissing om te gaan verduurzamen voor inwoners een stuk makkelijker. De Energieke Buren gaan in 2018 verder met hun project en ze onderzoeken of ze ook een bijdrage kunnen leveren aan buurten in andere delen van Utrecht.

Slim Wonen wordt georganiseerd door de gemeente Utrecht, in samenwerking met lokale netwerken.


Naar boven

Harten voor sport: Wat brengt u in beweging?

voetballende kinderen

‘Het hoofddoel van Harten voor Sport? Zoveel mogelijk kinderen en volwassenen aan het bewegen krijgen, vooral de kwetsbare bewoners.’ Aan het woord is Linda Vermeer, beweegmakelaar jeugd en volwassenen bij Harten voor Sport. Samen met collega Patrick Bruggeman, beweegmakelaar onderwijs en sport, zet zij zich onder meer in voor de wijk Utrecht-Oost. In Oost gaat het eigenlijk best goed, vinden ze allebei. ‘Maar het kan altijd beter.’
 
Regelmatig sporten is goed voor je gezondheid. Maar de stichting Harten voor Sport heeft meer beweegredenen: ‘Het kan een sociaal effect hebben’, zegt Linda, die zelf graag fietst. ‘Wie in beweging komt, leert vaak vanzelf andere mensen kennen. Daarom vinden we dat kopje koffie na een activiteit ook zo belangrijk.’ In Oost sporten mensen al best veel. ‘Maar het kan altijd beter, bijvoorbeeld in buurten als Napoleonplantsoen en Sterrenwijk. ’ Patrick (doet aan voetbal en fitness) merkt dat kinderen tegenwoordig lastiger te motiveren zijn om regelmatig te sporten: ‘Vroeger moesten ouders hun kinderen rond etenstijd zo’n beetje naar binnen trekken. Nu zitten veel kinderen al binnen, achter de Playstation.’

Persoonlijk bewegingsadvies

Om kinderen en volwassenen tot bewegen te stimuleren, speelt Harten voor Sport zoveel mogelijk in op vragen van bewoners zelf, vertelt Linda : ‘We zoeken actief contact met bewoners. Welke signalen zijn er en hoe zorgen we ervoor dat een beweegactiviteit aansluit bij de behoefte uit de wijk? Je kunt ons en onze samenwerkingspartners regelmatig vinden bij wijkactiviteiten.’ Zo kunnen wijkbewoners op 17 oktober aanstaande weer terecht bij Academie Instituut Fysiotherapie Plus voor een gratis fitheidstest. ‘Daar ontdek je hoe je er conditioneel voor staat. Na afloop krijg je van de fysiotherapeut een persoonlijk bewegingsadvies mee. En met mij kun je in gesprek over welke beweegactiviteit je wilt gaan doen. Wij kennen vooral de ‘laagdrempelige’ beweegaanbieders en kunnen zo een passend advies geven.’

Beweegmaatjes

De eerste stap is voor veel mensen de moeilijkste. Dat weet ook Linda: ‘Voor een steuntje in de rug kun je daarom via ons een beweegmaatje zoeken. Dat is een vrijwilliger die het leuk vindt om samen wat te ondernemen, zoals wandelen, fietsen of zwemmen. Onze campagne voor beweegmaatjes leverde onverwacht veel reacties op van studenten. Ontzettend leuk om te merken dat ook die doelgroep gewoon graag iets doet voor een ander.’

Eigen ideeën welkom

Harten voor Sport helpt Utrechters bij het vinden of beoefenen van een sport of beweegactiviteit én bij het organiseren ervan. Wijkbewoners met eigen ideeën - hoe laagdrempelig ook - zijn dus altijd welkom. ‘We denken met je mee en kunnen je op gang helpen met een financiële bijdrage, bijvoorbeeld voor de huur van een gymzaaltje’, vertelt Linda. Doel is dat zo’n initiatief uiteindelijk op eigen benen kan staan. ‘Een aantal bewoners in Oost wilde een wandelgroep oprichten. Ik ben met hen in gesprek gegaan: wat hebben jullie nodig, wat kunnen wij betekenen? Inmiddels is het een flinke wandelclub, die elke week op pad gaat.’

Kinderen

Harten voor Sport richt zich ook op kinderen. Patrick: ‘In Oost organiseert met name onze buurtsportcoach activiteiten voor kinderen, op pleintjes en in speeltuinen, zoals De Bloesem. Daarnaast organiseert sportspeeltuin Abstede sportclinics met verschillende sportaanbieders uit de wijk. Zo proberen we samen kinderen te enthousiasmeren om te gaan sporten.’ Als beweegmakelaar zoekt Patrick ook de verbinding tussen basisscholen en sportverenigingen. ‘Voor gymlessen of sportdagen hebben scholen soms behoefte aan aanbieders van specifieke sporten. Ik kan daarin een verbindende schakel zijn.’ Bekend voorbeeld van samenwerking tussen scholen en sportverenigingen is het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi bij Sporting’70. ‘Dat is echt een happening’, weet Patrick.

Drempels wegnemen

Op weg naar lidmaatschap van een sportvereniging lopen kinderen soms tegen drempels aan, merkt Patrick: ‘Een vereniging kan te duur zijn of buiten hun vertrouwde omgeving, of er is een wachtlijst. Zulke drempels probeer ik naar beneden te krijgen.’ In een aantal wijken zijn daarom buurtsportclubs opgericht. Kinderen kunnen daar voor een klein bedrag wekelijks sporten: ‘Samen met verenigingen zorgen we voor een trainer en locatie.’ Oost heeft nu geen buurtsportclub. Maar wat niet is, kan nog komen: ‘Samen met de buurtsportcoaches zoek ik altijd naar manieren om kinderen aan het sporten te krijgen. Want eigenlijk moet ieder kind regelmatig kunnen sporten.’

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij www.hartenvoorsport.nl.

Sportstad-utrecht.nl

Zoekt u een beweegmaatje of wilt u weten waar Utrecht allemaal beweegt? Kijk dan eens op de nieuwe website www.sportstad-utrecht.nl. Uiteindelijk zal deze een compleet overzicht geven van het sportaanbod van Utrecht en omstreken - van sportverenigingen tot laagdrempelige beweegaanbieders. En wie zelf een sportieve activiteit onder de aandacht wil brengen, kan daar natuurlijk ook terecht.


 

 

Robin Izelaar: “Cultuur is een manier om met elkaar samen te leven”

Robin Izelaar

Wie scherp is heeft ze al gezien, de gekleurde shirts met ‘Lekker divers!’ erop. Onder leiding van sociaal makelaar Robin Izelaar viert Utrecht Oost in oktober de diversiteit. Maar wat houdt dat precies in en hoe divers is Oost eigenlijk? Tijd voor een gesprek met de projectleider over verschillende culturen in de wijk.

Wat is cultuur volgens jou?

Ik ben zelf geboren en getogen in Rotterdam. Daar zat ik op een middelbare school met 36 nationaliteiten. Ik was 1 van de 3 Nederlandse jongeren in de klas. Snel denk je aan nationaliteiten als je het hebt over culturen, maar een cultuur is een manier om met elkaar samen te leven. Het heeft te maken met gedrag en normen en waarden, niet over waar je vandaan komt. Dat heb ik wel geleerd in de klas. Daar creëerden we onze eigen cultuur en dat werkte prima. Je leert van andere culturen en kan er je eigen mee vormen. In de straat, in de klas, op je werk, bij de hobbyclub. In de wijk.

Hoe ben je op het idee gekomen om diversiteit te vieren?

We hebben met Vooruit dit jaar gekozen voor diversiteit als terugkerend thema in ons werk. Al snel merkten we dat we zelf al heel divers zijn en heel divers werken. Het één is niet beter dan het ander en ieder heeft zijn eigen kracht. We vonden ons eigenlijk wel 'lekker divers'. Toen we daarna door de 'lekker divers'-bril naar onze wijken keken bleek dat we al heel veel dingen samen al heel goed doen, en dat mag best gevierd worden. 

In vergelijking met andere wijken lijkt Oost niet zo divers. Hoe gaat het er eigenlijk aan toe qua diversiteit?

Hahaha! Dat lijkt misschien zo, maar diversiteit is niet alleen iets wat je kunt zien. Het is overal. Het gaat erom dat we verder zoeken dan wat we kunnen zien om elkaar te leren kennen en samen te leven. Dat zoeken proberen we met 'lekker divers' gewoon iets makkelijker te maken. Als iemand die nauwelijks Nederlands kan, zich inschrijft voor computerles, en iemand die niet goed weet hoe hij om moet gaan met mensen uit andere culturen, de kans heeft om bij de Arabische les te gaan kijken, dan hebben ze volgens mij al een 'lekker divers' stap gemaakt, al voordat ze daadwerkelijk gegaan zijn. In Oost staan mensen best voor elkaar open hoor, vooral als zij met elkaar in contact worden gebracht.

Wat gaan jullie doen?

We gaan activiteiten en initiatieven die iets met diversiteit (willen) doen in onze wijken eens positieve aandacht geven. Dat is het. Wijkbewoners komen het programma binnenkort tegen in de wijk. Daarin wordt iedereen uitgenodigd om mee te doen, mee te lezen, mee te eten, mee te kijken, mee te praten, enzovoort. Er zit vast iets voor je bij... Gewoon om te zijn wie je bent.  


Naar boven

“We zijn blij met de kritisch betrokken bewoners in Oost”

Bart Mellama

Zelf houdt hij van krentenboompjes en sierkersen, maar Bart Mellema is van alle markten thuis als het om bomen gaat. Als Senior Adviseur Cultuurtechniek gaat hij over het onderhoud en de aanplant van gemeentelijke bomen, waaronder de 16.000 bomen in Oost. Een druk bestaan met de huidige essentakziekte, die ook de Utrechtse bomen treft.

Waar is de afdeling Stedelijk Groen en Bomen verantwoordelijk voor?

Onze afdeling is verantwoordelijk voor het stedelijk bomen -en groenbeheer. In de praktijk voert ons team de boomveiligheidscontroles uit en eventueel nadere onderzoeken als er een vermoeden is dat er iets aan de hand is met de bomen. Verder is het beheer van de landgoederen een onderdeel van ons werk.

Op je visitekaartje staat Senior Adviseur Cultuurtechniek. Wat is cultuurtechniek en hoe ben je hier terecht gekomen?

Cultuurtechniek is het in cultuur brengen van het land en water. Tegenwoordig zijn ook het wegbeheer en rioolbeheer onderdeel van onze groep, dus klopt de naam niet helemaal meer.
Ik heb Tuin- en Landschapsinrichting gestudeerd in Velp, dus de groene basis zit erin, maar net als autorijden leer je het vak pas echt als je er ook echt in werkt. Ik heb veel van mijn collega’s hier geleerd.
In het begin bij de gemeente Utrecht was ik beheerder van het groenbeheersysteem, maar door reorganisaties heb ik de kans gekregen om me nog breder bezig te houden met groen. Nu maak ik het investeringsprogramma voor het verbeteren en vervangen van bomen in groen, en beantwoord ik vragen uit de gemeenteraad en het college van Burgemeesters en Wethouders.

Wat is het bomenbeleid in Utrecht?

Ons doel is om een divers bomenbestand te creëren dat oud kan worden, bestand is tegen ziektes en plagen en de leefbaarheid in de stad vergroot, ook als de klimaatverandering doorzet. Dit geeft wel uitdagingen, omdat de stad steeds dichter bevolkt wordt en de ruimte beperkt is. Door bomen een goede start te geven met voldoende ruimte om te groeien, moet dat lukken. Ook veel diverse soorten bomen aanplanten is belangrijk om bij ziektes niet veel bomen tegelijk kwijt te raken.

Onder welke voorwaarden worden bomen gekapt?
Als bomen onveilig worden of aan het einde van hun levensduur zijn, worden de bomen gekapt, maar ook als bomen niet passen in een nieuw te ontwikkelen gebied, gebeurt het wel eens dat gezonde bomen verdwijnen. In dat laatste geval wordt er eerst gekeken of de boom nog verplant kan worden naar een andere plek. In ieder geval moet je een vergunning aanvragen als je gemeentelijke bomen wilt kappen of verplanten die dikker zijn dan 15 centimeter en binnen de bebouwde kom staan.

Hoe komen bomen aan het einde van hun levensduur?

Bomen kunnen verschillende ziektes hebben. Veel van hen zijn redelijk onschuldig en tasten weinig bomen aan. Anderen zijn wel ernstig. Bijvoorbeeld de essentaksterfte is een ziekte die snel om zich heen grijpt en veel bomen aantast. Dat is best zonde, omdat de es de meest voorkomende boom in Utrecht is. Vijftien procent van de bomen is een es en de verwachting is dat meer dan tachtig procent van de bomen het niet gaat overleven.
Op dit moment zijn we bezig om alle essen te bekijken. Zijn ze ziek en in welke mate? We hopen dat er voor de toekomst nog voldoende essen in de stad blijven staan die wel goed tegen de ziekte bestand zijn.

En hoeveel nieuwe bomen komen erbij?

In Oost zijn er tussen 2011 en 2016 zo’n 1500 bomen bijgekomen (nieuwe aanplant min de gekapte bomen), dus een groei van ongeveer 300 bomen per jaar, maar dat kan per jaar verschillen. In heel Oost staan ongeveer 16.000 gemeentelijke bomen. De meest voorkomende soorten zijn de gewone es (bijna 1900), de zomereik (bijna 1500) en de Hollandse linde (bijna 1400). Oost heeft in totaal meer dan 200 verschillende soorten en variëteiten.

Wat valt je verder op in Oost?

Oost is bijzonder door de oude wijken en de vele oude bomen, zoals langs de singels en in het Wilhelminapark. Dit vraagt extra zorgvuldigheid bij het onderhoud van de bomen. Maar ook het mooie, natuurlijke park Bloeyendael vind ik heel bijzonder.We zijn ook blij dat bewoners in Oost zo betrokken zijn bij de bomen, dan weet je dat je werk kritisch wordt bekeken, maar ook wordt gewaardeerd.

Wat is jouw lievelingsboom?

Mijn lievelingsboom in Oost is, heel afgezaagd, de rode beuk op de Emmalaan. Als er een boom is die mooi natuurlijk heeft kunnen groeien is die het wel. Jammer dat de boom langzaam aan het aftakelen is, maar dat is ook de natuur en het is goed om te zien dat we de boom zo lang mogelijk in leven proberen te houden.
Verder houd ik erg van bloeiende bomen met mooie herfstkleuren, zoals krentenboompjes en sierkersen.Naar boven

Even voorstellen: Andy Wernsen, beheerder Podium Oost

afbeelding van Arne Wernsen

‘Podium Oost is een plek van rust. Veilig, warm en vertrouwd’
In deze serie gaan we in gesprek met iemand die zich inzet voor de wijk. Deze keer een interview met Andy Wernsen, de nieuwe beheerder van Podium Oost. Hij regelt onder andere de verhuur van de ruimtes en ondersteunt de vrijwilligers bij hun werkzaamheden.

Paspoort

  • Naam: Andy Wernsen
  • Afkomstig uit: Haarlem
  • Achtergrond: uit de verfhandel
  • Band met Utrecht: vorig jaar kreeg hij een vriendinnetje in Utrecht. Al snel gingen ze samenwonen.
  • Woont in: Buiten-Wittevrouwen, in een oud huisje wat hij samen met zijn vriendin aan het renoveren is.
  • Werkzaam bij: Podium Oost, sinds 1 april
  • Typisch Andy: ‘Toen ik naar Utrecht verhuisde nam ik alleen wat kleren en een fiets mee. Dat is inmiddels alweer maanden geleden. Het grappige is, ik heb eigenlijk nog niets gemist.’

Activiteiten van Podium Oost

Podium Oost biedt veel verschillende activiteiten: van dans tot yoga en van mindfulness tot klaverjassen. De Muziekfabriek (muzieklessen voor jong en oud) en Andante (opvang voor demente senioren) zijn in het pand gevestigd. Zelf organiseren ze ook van alles zoals: boekbesprekingen, lezingen en theaterproducties. Iedere eerste maandag en donderdag van de maand kun je aanschuiven en samen eten met andere mensen uit de wijk.

Belangrijk in de wijk

‘Ik kom uit de handel. Waar ik werkte moest alles gisteren al af. Ik wilde niet meer zo jagen en besloot dat het tijd werd voor iets anders. Wat ik nu doe heeft zoveel meer inhoud. Het bevalt me hier echt goed. Mensen zijn hier aangenaam, ontspannen en aardig. Een verademing. Podium Oost is een plek van rust. Veilig, warm en vertrouwd.’

‘Jarenlang werkte ik als vrijwilliger bij de Patronaat, zeg maar het Tivoli van Haarlem. Daarnaast heb ik een achtergrond in sociale pedagogiek. Mijn commerciële vaardigheden kan ik toepassen in de verhuur van de ruimtes. Het sociale aspect komt terug in de omgang met de vrijwilligers. Voor hen is het ook een dagbesteding en moet het net zo leuk zijn om hier te werken als voor bezoekers om hier te komen. Iedere dag lopen er zo’n 100 tot 150 mensen naar binnen, waarvan veel mensen dagelijks. Dat laat zien hoe belangrijk we zijn in de wijk.’

Helemaal thuis

‘Dingen die ik leuk vind aan Utrecht? Sowieso Tivoli Vredenburg. Ik ben gek op muziek. De festivalletjes in de parken en de kermis op de Maliebaan vind ik ook erg gezellig. Ik hou van dat kneuterige. Utrecht is echt een studentenstad, heel anders dan Haarlem. Deze stad bruist meer in de avonduren. Hoewel ik Haarlem soms mis voel ik me hier thuis, zeker in Oost.’

Vriend van Podium Oost

‘Ons grootste toekomstplan is dat we willen verbouwen. Het aanbod overstijgt de ruimte op het moment. Ik vind het jammer dat ik steeds vaker nee moet verkopen als iemand hier iets wil organiseren, simpelweg omdat we vol zitten. Niet alleen willen we een verdieping bovenop het pand, ook willen we graag verduurzamen. Uiteraard hebben we hier budget voor nodig. De campagne Vriend van Podium Oost moet hierbij helpen. We stelden mensen de vraag: moet Podium Oost blijven? Vrijwel iedereen die we het vragen vindt van wel. Zo ook een aantal bekende Utrechters. Daarvan hebben we affiches laten drukken en opgehangen in de stad. We krijgen er veel leuke reacties op.’

Door vriend te worden steun je Podium Oost en komt de renovatie steeds een stukje dichterbij. Op die manier creëren we draagvlak in de buurt. Ook vriend worden van Podium Oost? Meld je aan.

Tekst: Laura Stassen


Naar boven

Even voorstellen: Juliska, senior toezichthouder

Juliska senior toezichthouder

Utrecht is in juni uitgeroepen tot de een-na-vriendelijkste stad voor fietsverkeer ter wereld. Ook Utrecht Oost kent veel enthousiaste fietsers, wat bijvoorbeeld blijkt uit het toegenomen fietsenbezit, terwijl het aantal auto’s per inwoner afneemt. De singels worden fietsvriendelijk gemaakt en de gemeente zet in op voldoende fietsparkeerplekken. Maar met al die fietsers in de buurt blijven er nog wel eens fietsen rondslingeren, met name in Oost waar veel studenten wonen. Juliska werkt bij de gemeente als senior toezichthouder, onder meer als fietshandhaver. Ze gaat graag de straat op om te werken. Tijdens de laatste fietsopruimactie haalden zij en haar collega’s maar liefst 829 weesfietsen en fietswrakken weg uit Utrecht Oost.

Hoe gaat een fietsenopruimactie in zijn werk?

‘Elke buurt wordt twee keer per jaar opgeruimd. Onze acties kondigen we aan in de wijkkrant, en daarna komen we langs om alle fietsen te stickeren. Officieel mogen we de fietsen met blauwe stickers na vier weken weghalen, maar vaak wachten we iets langer, zodat iedereen lang genoeg de kans krijgt om de sticker te verwijderen. De fietsen die blijven staan met een sticker, noemen we weesfietsen en nemen we mee naar het fietsendepot op de Kanaalweg. Hier wachten ze nog eens drie weken op hun eigenaar en daarna worden ze opgeknapt en verkocht bij het Fietspunt ernaast. Er zijn ook fietswrakken. Een fietswrak is een kapotte fiets. De wielen zijn bijvoorbeeld krom, de banden zijn lek of alleen het fietsframe staat nog in het rek. Fietswrakken houden stallingsplekken bezet en maken de omgeving rommelig. Deze nemen we na vijf dagen al mee. In de binnenstad verwijdert de gemeente daarnaast ook gevaarlijk geparkeerde fietsen. Deze krijgen een rode sticker en de gemeente verwijdert deze al dezelfde dag. Zo voorkomen we dat blindengeleidestroken of drukke fietspaden verhinderd worden.’

Wat vinden bewoners van jullie werk?

‘Ik krijg ontzettend veel positieve reacties als ik aan het werk ben. In 2000 begon ik bij de gemeente met het opruimen van fietswrakken, totdat er ook vraag van bewoners kwam naar het verwijderen van weesfietsen. Zeker in Oost blijven veel fietsen staan rondom studentenwoningen. Bij de Ina Boudier Bakkerlaan hebben we laatst op één dag vijf vrachten fietsen weggehaald, dat zijn er meer dan honderd. Bewoners zijn echt dankbaar dat we weer ruimte maken in de stallingen. Sommigen reageren kritisch, maar als ik ze uitleg waarom we de fietsen weghalen, begrijpen ze het en zijn ze ook tevreden.’

Je doet dit dus al jaren. Wat maakt het voor jou aantrekkelijk?

‘De positieve reacties maken het werk echt leuk. Verder vind ik het heerlijk om de straat weer lekker op te ruimen. Als ik achterom kijk, zie ik altijd resultaat van mijn werk. En ik ben zelf echt een fietser. Ik ben laatst verhuisd, maar de verhuisauto moest alweer terug terwijl de verhuizing nog niet klaar was. Toen heb ik mijn spullen gewoon aan mijn stuur gehangen en onder de snelbinders gebonden. Ik doe alles op de fiets!’


Naar boven

Even voorstellen: Gerrit Eppink van Buurtteam Oost

Gerrit Eppink

Sinds de start van de Buurtteams in Utrecht ( januari 2015)  werkt Gerrit Eppink voor Buurtteam Oost als buurtondernemer. Het Buurtteam is verantwoordelijk voor de basiszorg in de wijk.

Gerrit: "Wij zitten als Buurtteam tussen het werk van de sociaal makelaar (welzijnswerk) en de aanvullende/meer specialistische zorg. Als u hulp nodig hebt, maar u niet waar u daarvoor terecht kan, dan kunt u bij ons aankloppen. De medewerkers van het Buurtteam kunnen u zelf helpen of  u begeleiden naar de specialistische zorg waarvoor het buurtteam de indicatiestelling doet."

"Het leuke van het Buurtteam is dat je de inwoners staat en dat je samenwerkt met andere partijen  om te zorgen dat de inwoner zo goed mogelijk wordt geholpen. Als Buurtteam werken we veel samen met  de gemeente en met maatschappelijke partners in de wijk, waaronder sociaal makelorganisatie Vooruit."

"Het aansprekende aan de wijk Oost vind ik met name de diversiteit die hier aanwezig is. Je komt verschillende bevolkingsgroepen tegen zoals studenten, ouderen en de buurten binnen Oost zijn heel divers. Dat maakt het werk ook leuk."


Naar boven

Even voorstellen: Jaap Toet

Jaap Toet

Jaap Toet werkt sinds begin 2016 als adviseur gezonde leefomgeving bij Volksgezondheid voor de wijk Noordoost en tijdelijk voor Oost.

"Samen met mijn collega’s adviseer ik over de gezondheid bij ruimtelijke plannen binnen de gemeente Utrecht. Het is belangrijk om gezondheid mee te nemen in de ruimtelijke plannen in Utrecht zodat het voor (toekomstige) bewoners gezonder en prettiger wordt om in Utrecht te wonen.

Ik ben van origine epidemioloog en heb in 2015 de overstap naar de advisering over de gezonde leefomgeving gemaakt. Onder een gezonde leefomgeving verstaan we een omgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is. In de praktijk betekent dit dat we over de volgende thema’s adviseren: schoon en veilig, voldoende groen en water, klimaatverandering, gezonde en duurzame woningen, aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte, voldoende aanbod van voorzieningen, ruimte voor ontmoeting, goede bereikbaarheid, stimuleren van bewegen, spelen en sporten, bewonersparticipatie, luchtkwaliteit, geluidsniveau en straling en geur."

Wie een vraag heeft over een van deze thema’s in de wijken Oost en Noordoost kan daarvoor bij Jaap terecht. Voor vragen en klachten over milieu en gezondheid kunt u ook terecht bij de GGD regio Utrecht.


Naar boven

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Volg ons

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht