Wijk Oost Buurtaanpak Sterrenwijk

Grafitti tekening op een muur in sterrenwijk. Twee spelende kinderen, een voetbalveld en daarboven een banner met het opschrift "Sterrenwijk".

In Sterrenwijk zijn er bepaalde thema’s die sterk leven onder bewoners. Bijvoorbeeld het gebruik van het buurthuis, het beheer van speeltuin en de toewijzing van huurhuizen. Deze en andere thema’s bespreken we met bewoners tijdens bewonersavonden.

Op 5 september 2016, 25 oktober 2016 en 22 februari 2017 waren er bewonersavonden. Bewoners gaven tijdens deze bijeenkomsten aan welke acties er nodig zijn om de wijk te verbeteren. Een aantal punten is al aangepakt. Voor andere hebben we meer tijd nodig.

Wat is er al gebeurd?

 • er is gesnoeid en extra schoongemaakt in de wijk
 • huurders van Bo-Ex die hun tuin slecht onderhouden, hebben een brief gekregen
 • er is een gesprek geweest met betrokkenen over de speeltuin en het buurthuis
 • er is samen met bewoners gekeken naar de bestrating, het groen en het onderhoud van tuinen. 

Samen met de bewoners van Sterrenwijk en de woningcorporaties blijven we werken aan de wijk. Zodat Sterrenwijk een wijk is waar het goed is om te leven. Een wijk waar we met elkaar trots op kunnen zijn.

Bewonersavond 22 februari

De bewonersavond op 22 februari in Sterrenzicht is redelijk bezocht. Wijkadviseur Sietske van Dijk gaf een korte terugblik op de bewonersavond in oktober 2016. Daarna konden de bewoners verschillende onderwerpen bespreken met burgemeester Jan van Zanen, wethouder Paulus Jansen en wethouder Kees Diepeveen. Van de bewonersavond van 22 februari is een kort verslag gemaakt.  

Spreekuur van het buurtteam

Hebt u vragen over het leven en wonen in Sterrenwijk? Kom dan naar het buurtteam Oost. De wijkagent, de sociaal makelaars van Vooruit en medewerkers van de gemeente zijn hier regelmatig aanwezig.
Het buurtteam beantwoordt alle vragen over bijvoorbeeld woningtoewijzing en woonoverlast.

Buurthuis Sterrenzicht

Hebt u vragen over activiteiten? Wilt u hulp bij een goed idee voor Sterrenwijk? Of wilt u het buurthuis Sterrenzicht gebruiken? Lees dan de informatie op de website www.vooruitutrecht.nl.

Schouw: een rondje door de wijk

Op 19 oktober heeft de gemeente met bewoners en de woningcorporaties een ronde door de wijk gemaakt. Ze hebben gekeken naar de bestrating, het groen en het onderhoud van tuinen.  Enkele plekken waar meer onderhoud nodig is, worden aangepakt. Hebt u klachten over stoeptegels, groen of afval? U kunt dit online melden, of u belt naar de gemeente via 14 030

Sociale huurwoningen Sterrenwijk

klein getekende huizen in rode, blauwe, paarse, gele, groene en lichtblauwe kleur die aangeven hoeveel woningen er per categorie toegewezen wordt

Toewijzing sociale huurwoningen in Sterrenwijk, in aantallen 2012 - 2016

De afgelopen jaren zijn er steeds minder sociale huurhuizen in de stad Utrecht. Ook zien we dat in Sterrenwijk weinig mensen verhuizen, dus dat er weinig sociale huurhuizen vrij komen. Wie krijgen de huizen die wel vrijkomen? Bekijk het hieronder. De volgende cijfers komen van Woningnet.

 • Normale toewijzing (54 woningen) betekent dat deze huizen naar mensen gaan die het langst staan ingeschreven bij Woningnet. Of naar mensen die via woningruil een huis krijgen of die doorschuiven binnen hun complex.
 • Bemiddeling (10 woningen) betekent dat deze huizen bijvoorbeeld naar mensen gaan die:
  - al samen met een ander in een huis wonen, maar nu hoofdbewoner worden
  - een urgentie hebben, maar waarbij het niet gelukt is om binnen 6 maanden een passende woning te vinden.
  - in een rolstoel zitten.
 • Medisch (5 woningen) betekent dat mensen vanwege medische redenen een woning krijgen.
 • Stadsvernieuwing (1 woning): deze huizen gaan naar mensen die in een huurhuis wonen, dat wordt gerenoveerd of gesloopt.
 • Statushouders (1 woning): mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen.
 • Uitstroom Maatschappelijke Opvang (1 woning) betekent dat de nieuwe bewoner uit een opvanginstelling komt.

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Volg ons

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht