Wijk Oost Bewonersavond Sterrenwijk 22 februari 2017

De bewonersavond op 22 februari in Sterrenzicht is bezocht door ongeveer 40 personen.

Wijkadviseur Sietske van Dijk gaf eerst een korte terugblik op de bewonersavond die in oktober 2016 is gehouden. Ook stelde zij de nieuwe sociaal makelaars voor, Marlies Bosch, Heleen van der Linden en Robin Izelaar. Daarna werden verschillende onderwerpen besproken met de aanwezige bewoners. Tijdens de avond konden bewoners bij meerdere kraampjes kennis maken met:

  • Sterrenkoor
  • activiteitencoördinator van ‘De Wilg’
  • initiatieven rond de Oosterspoorbaan
  • Stichting jongerenwerk Utrecht ‘Jou’,
  • initiatiefnemers voor het ‘Hans Slinkersplein’ bij de dierenweide,
  • medewerkers van het wijkbureau Oost/Noordoost,
  • Repair café en
  • feestcomité Sterrenwijk (die onder meer bingo, jongeren koken voor ouderen organiseren)

Woningtoewijzing

Na de bijeenkomst in oktober 2016 besprak wethouder Paulus Jansen de mogelijkheden van wijzigingen in de huisvestingsverordening met de regiogemeenten. Hierbij zouden woningzoekenden binnen hun eigen postcodegebied een iets hogere kans krijgen op vrijkomende woningen. Helaas bleek hiervoor bij de andere gemeenten niet voldoende draagvlak te zijn. Dat betekent dat er geen voorrang kan worden gegeven aan bewoners die uit Sterrenwijk komen. De wethouder blijft met de andere gemeenten in gesprek. Misschien is het in de toekomst wel mogelijk.
Tijdens de bewonersavond wordt duidelijk dat enkele bewoners zich nog steeds zorgen maken over de woonruimteverdeling. Wethouder Paulus Jansen deed nogmaals de oproep om vragen of klachten over woningtoewijzing door te geven. Hij gaf aan dat de woningtoewijzing eerlijk plaatsvindt en binnen de wettelijke regels. Hij vertelde dat het toewijzen van woningen in Sterrenwijk niet anders verloopt dan in andere wijken. Ook woningcorporatie Portaal gaf aan dat zij zich aan de wettelijke regels moeten houden. Bij toewijzing van een woning kijken zij naar hoe lang iemand op de wachtlijst staat, wat de inkomsten zijn en hoe groot het huishouden is. De burgemeester vertelde dat uit cijfers blijkt dat Sterrenwijk bovengemiddeld goed zit. Mocht het anders gevoeld worden, dan is het volgens de burgemeester belangrijk dit aan te geven. Zijn oproep was dan ook: klachten, meld het dan! De burgemeester gaf aan dat als dit niet wordt gedaan, de gemeente het dan ook niet weet. Uit de signalen concludeerde hij dat het zinvol is voor de zomer nog eens met elkaar hierover te praten. Dit gesprek vindt plaats in de klankbordgroep over Sterrenwijk. Wellicht dat er dan afspraken gemaakt kunnen maken over praktische zaken, met de wetgeving en schaarste van de sociale huurwoningen hebben we wel rekening te houden.

Buurthuis

Enkele bewoners gaven complimenten aan het wijkbureau en deelden bloemen uit. Wethouder Kees Diepeveen vertelde over een nog te besteden geldpotje. Het gaat om € 3.500 voor 2016 en € 2.500 voor 2017 en verder. Voordat het gebruikersoverleg op 9 maart plaatsvindt, wil men graag van de bewoners ideeën ontvangen waar het geld aan besteed kan worden. Het gaat hierbij om voorzieningen in het buurthuis waar een brede groep mensen profijt van heeft. De wethouder deed dan ook een oproep om met goede ideeën te komen. Zij kunnen dit aangeven bij de sociaal makelaars. Ook de aanschaf van een nieuwe loopband staat dan op de agenda.

Speeltuin

Geert Robroek van de gemeente Utrecht deed de oproep om aan te sluiten bij de klankbordgroep als je wil meedenken over de speeltuin.
Terry Slinkers is de nieuwe beheerder van de speeltuin. Hij gaf aan dat het lekker druk is in de speeltuin en dat er veel nieuwe dingen zijn ontwikkeld. Tijdens de bewonersavond bleek dat enkele bewoners zich zorgen maken over het voorstel om een vaste bijdrage te vragen voor kinderfeestjes. De beheerder gaf aan dat de klankbordgroep zich heeft ingezet voor het voortbestaan van de kinderfeestjes nadat de gemeente had aangegeven dat dit niet meer kon, maar dat een vrijwillige bijdrage wel erg wenselijk is omdat de privéfeestjes anders ten koste gaan van het budget voor de speeltuin. In eerste instantie werd een vrijwillige bijdrage gevraagd, vanwege de weinige inleg wordt nu gedacht aan een vaste bijdrage. In het overleg van de klankbordgroep 6 maart wordt dit onderwerp verder besproken. De burgemeester gaf aan dat hierover dan ook verder gepraat kan worden.

Beheer Openbare ruimte

Leonie Zwiers, Woonconsulent Bo-ex, gaf aan dat mensen die hun tuin niet op orde hebben een brief van de woningbouwvereniging hebben gekregen. Het kan zijn dat Bo-Ex andere normen stelt dan de bewoners, waardoor de indruk kan ontstaan dat niet alle woningen een brief hebben ontvangen.

 

 

 

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Volg ons

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht