Wijk Oost Bewonersavond Sterrenwijk 25 oktober 2016

Op 25 oktober 2016 is er door de gemeente een bewonersavond in Sterrenwijk georganiseerd. Deze avond vond plaats in buurtcentrum Sterrenzicht. Ongeveer 60 bewoners kwamen langs. Zij spraken met burgemeester Jan van Zanen over onderwerpen die op de bewonersavond van 5 september aan de orde kwamen. Ook kregen de bewoners de mogelijkheid om bij kraampjes vragen te stellen over kinderen, jongeren, gezondheid, de speeltuin, het buurthuis, wonen, veiligheid (oog voor elkaar), de openbare ruimte, het buurtteam/spreekuur, de klankbordgroep en de Oosterspoorbaan. Hieronder volgt een terugkoppeling van deze avond.

Spreekuur

Burgemeester Jan van Zanen vraagt wie van de aanwezigen het spreekuur heeft bezocht. Het blijkt dat het nieuwe spreekuur van het buurtteam nog niet veel is bezocht. Burgemeester Van Zanen roept op om vooral naar het spreekuur te komen. Hij merkt op dat de bewoners zelf om het spreekuur hebben gevraagd. Als niemand het spreekuur bezoekt, wordt in februari 2017 besproken of het spreekuur blijft bestaan. De burgemeester geeft aan dat als mensen niet op donderdag tussen 14.00-16.00 uur kunnen, zij ook het spreekuur in het oude badhuis aan de Homeruslaan 59A kunnen bezoeken. Daar is een dagelijks spreekuur van 09.00-13.00 uur. Als dit ook niet lukt, is er de mogelijkheid om te bellen met 030-7400509 of te mailen naar oost@buurtteamsutrecht.nl voor een afspraak.

Buurthuis

Een aantal bewoners in de wijk geeft aan het jammer te vinden dat de beheerder uit het buurthuis er niet meer is. Zij waardeerden hem erg. De directeur van Vooruit vertelt dat dit niet anders kan. Burgemeester van Zanen vat samen: “Voor de oude beheerder wordt goed gezorgd.” Vanaf 1 december 2016 komt er een extra sociaal makelaar in de wijk.

Speeltuin

Op 25 oktober sprak wethouder Victor Everhardt met bewoners over de speeltuin. Deze gaat op 1 november open. Er werden drie afspraken over de speeltuin gemaakt:

  • De speeltuin is voor kinderen tot en met 13 jaar
  • Er komt speciale aandacht voor sociale veiligheid
  • Ook zijn er afspraken gemaakt over hoe bewoners kunnen meedenken en meepraten over de speeltuin.

Enkele bewoners zijn boos dat ze geen terugkoppeling hebben gehad van het gesprek met wethouder Victor Everhardt over de speeltuin. Zij vinden het jammer dat de sociaal makelaar van Vooruit niet bij het gesprek aanwezig mocht zijn. Zij willen een ‘Raad van Toezicht’ van bewoners voor de speeltuin. De burgemeester geeft aan dat er goede afspraken gemaakt worden over het betrekken van bewoners bij de speeltuin. Ook komt er een vervolggesprek met wethouder Victor Everhardt en bewoners.

Woningtoewijzing

Wethouder Paulus Jansen roept op met individuele vragen over woningtoewijzing naar het spreekuur te komen. Hij belooft ook zelf te komen. Bewoners van Sterrenwijk maken zich zorgen over de manier waarop de toewijzing van huurhuizen in Utrecht werkt. Als mensen een toewijzing niet eerlijk vinden, kunnen ze dit bij het spreekuur melden. De wethouder is aan het kijken of er andere mogelijkheden zijn. Zo heeft hij bij de corporaties de mogelijkheden van de doorschuifregeling onder de aandacht gebracht. De corporaties denken na over de toepassing hiervan in Sterrenwijk. Verder gaat de wethouder met de regiogemeenten in overleg over de mogelijkheden van wijzigingen in de huisvestingsverordening, waarbij woningzoekenden binnen hun eigen postcodegebied een iets hogere kans op vrijkomende woningen krijgen. Of hij de regio hierin in meekrijgt is echter nu nog niet te zeggen.

Schouw: ronde door de wijk

Enkele bewoners hebben klachten over de normen die de gemeente hanteert over de bestrating, zoals die uitgelegd zijn tijdens de schouw. In hun ogen is er niets gebeurd in de buitenruimte. Burgemeester Jan van Zanen vertelt dat hij zelf ook een rondje door de wijk heeft gemaakt. Hij geeft aan dat hij gezien heeft dat er gesnoeid en extra schoongemaakt is in de wijk. Hij meldt dat Bo-Ex brieven heeft gestuurd naar huurders die hun tuinen niet goed onderhouden. Portaal gaat dit ook doen. De burgemeester roept op naar de informatiekraam te gaan om plekken te melden waar de bestrating beter kan. Deze plekken pakt de gemeente aan.

Toezicht en handhaving

Een bewoner reageert boos op een bekeuring van de toezichthouders van de gemeente voor  hondenpoep langs de spoorlijn. De burgemeester vertelt dat deze medewerkers alles doen in opdracht van hem. De burgemeester belooft koffie met de bewoner te gaan drinken.

Sterrenwijk

Op de vraag van een buurtbewoner of de gemeente de Sterrenwijkers wel serieus neemt, antwoordt de burgemeester dat de gemeente bewoners zeker serieus neemt. Niet alles wat Sterrenwijkers vragen, kunnen we bieden of direct oplossen.

In februari 2017 is er weer een bewonersavond.

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Volg ons

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht