Wijk Oost Bewonersavond Sterrenwijk 5 september 2016

Hieronder volgt een samenvatting van de punten die besproken zijn tijdens het buurtgesprek.

Thematafel Buurthuis/Vooruit

Voorgestelde oplossingen:

 1. Aan Vooruit de vraag om vooral communicatie te verbeteren door meer te praten met mensen zowel binnen als buiten het buurthuis met de buurt te verbeteren door actief bewoners te benaderen, te informeren en verbinding te maken.
 2. De bewoners en gebruikers van het buurthuis beter te betrekken bij het buurthuis. De mogelijkheden van het buurthuis worden dan beter benut. Een voorbeeld is de 'huiskamer' die volgens de bewoners onvoldoende bekend is gemaakt.
 3. Vrijwilligers die een nieuwe activiteit willen opstarten (zoals onlangs de 'Naaigroep' die naaimachines nodig heeft) of het aanbieden van (betaalbare) koffie moet meer aandacht krijgen. Wethouder Diepenveen heeft verteld dat alle 3hoeksoverleggen (overleg tussen gebruikers en beheerders) van de buurtcentra subsidie kunnen aanvragen. Het gaat om maximaal € 2.500 per jaar per 3hoeksoverleg. Deze subsidie is bedoeld als flexibel budget waar de 3hoek over beslist. Van dit budget kunnen een sjoelbak, naaimachine e.d. worden gekocht of kan benut worden om de koffie goedkoper te maken.
 4. Nu zitten in het 3hoeksoverleg met name gebruikers en de beheerders, de buurt heeft aangeven dat ook bewoners betrokken moeten worden bij de 3hoek.
 5. Het digitale reserveringssysteem en aanvraag initiatievenfonds werken soms belemmerend om snel een ruimte te huren of activiteiten te starten. De sociaal beheer en/of de 3hoek kan de mensen hier beter bij helpen.
 6. De buurt wil graag buurtfeest-achtige activiteiten in Sterrenzicht. Het verhuurbeleid  buurthuizen laat wel feesten toe, als dit geen privé en/of besloten feesten zijn. Een buurtreünie kan dan ook plaats vinden in het buurthuis, maar een verjaardagsfeest/bruiloft bijvoorbeeld niet.
 7. De buurt zou meer kinderactiviteiten willen.
 8. Bewoners weten niet goed wat Vooruit zelf doet en willen daar meer van weten en willen ook weten wat er in het  buurthuis gebeurt.
 9. Stel een enquête op met de vraag wat mensen willen en ga vervolgens samen met de mensen die activiteiten organiseren.


Thematafel Speeltuin

Zorgen:

 1. De sfeer in deze groep was gespannen. Doordat een deel van de aanwezigen persoonlijk betrokken is bij de veranderingen in de speeltuin was het lastig een inhoudelijk gesprek te voeren.
 2. Bewoners voelen zich niet gehoord bij de overgang van de speeltuin van Vooruit naar de zelfbeheerders
 3. Er zijn veel vragen over de toekomst van de huidige beheerder.


Thematafel Jongerenwerk

Voorgestelde oplossingen:

 1. Er is meer geld/ budget nodig
 2. Capaciteit van JoU, onderdeel van Oost. Focus op Sterrenwijk, daar waar het nodig is.
 3. De activiteiten zouden op andere tijdstippen aangeboden moeten worden, na het eten
 4. Jongeren moeten ook zelfstandig activiteit kunnen organiseren
 5. Toewerken naar activiteit met de jeugd
 6. Jongerenruimte opknappen


Thematafel 'Verpaupering'

Zorgen:

 1. Groenstroken groeien over het pad. Met name aan de randen van de wijk.
 2. Troep wordt overal in de wijk in de struiken en op straat gegooid.
 3. Tuinen die niet bijgehouden worden en waar buren last van hebben.
 4. Openbare ruimte wordt niet onderhouden.
 5. Ratten, muizen in de wijk. Grond verzakt hierdoor.
 6. Groenvoorzieningen worden überhaupt niet goed onderhouden.
 7. Buurthuis kan niet meer gebruikt worden door bewoners.
 8. Voorzieningen in de wijk zijn weg.
 9. Alles is digitaal, niets meer persoonlijk.
 10. Tegels die ongelijk liggen door boomwortels of verzakking. Hier wordt niets aan gedaan.


Schouw met burgemeester

Burgemeester Jan van Zanen is gelijk een rondje door de wijk gelopen om te zien waar het precies over gaat. Daar zijn de volgende punten uit gekomen.

 1. Rondom Sterrenzicht: beetje zwerfvuil, er wordt wel met regelmaat gemaaid.
 2. Een verwaarloosde voor- en achtertuinen, vuil dat ratten aantrekt
 3. Openbaar groen aan de Siriusstraat: deel van het plantsoen is al jaren niet gesnoeid, zwerfvuil blijft in de struiken hangen. Ander deel van dit plantsoen wordt wel gesnoeid. Hekwerk om het plantsoen schots en scheef.
 4. Mensen willen een speeltuintje voor kinderen. Nu hebben ze het zelf maar wat gemaakt.
 5. In de achterpaden onkruid tussen de tegels en langs de muur.
 6. Speeltuin Poolstertuin bankjes kapot, onkruid, treurige uitstraling.
 7. Veel geluidsoverlast van buren

Voorgestelde oplossingen:

 1. Rondje door de wijk samen met groenvoorziening, om de plekken waar dit speelt in beeld te brengen. Schouw met wijkadviseur en bewoners.
 2. Jumbo blijven aanspreken over winkelwagens, wijkadviseur informeren
 3. Geluidsoverlast in de wijk melden
 4. Activiteiten voor kinderen 2 - 10 jaar
 5. Buurtfeest


Thematafel Bewoners met een psychiatrische achtergrond

Voorgestelde oplossingen:

 1. Kijk bij toewijzingen naar het aanpassingsvermogen van de bewoner. Kijk bijvoorbeeld naar de psychische achtergrond en geschiedenis met misbruik van alcohol of drugs.
 2. Treed op bij overlast. Dat gebeurt nu ook al wel maar er zitten vaak geen vervolgacties aan. Zorg daar in de toekomst voor.
 3. Zorg dat er ruimte is voor kinderen die in de wijk zijn opgegroeid en zich in de wijk willen vestigen (Sterrenwijk voor Sterrenwijkers)
 4. Elkaars verhaal kennen, van veel mensen die nieuw in de wijk komen kennen Sterrenwijkers de achtergrond niet.
 5. Zorg voor elkaar.


Plenaire discussie over wonen/woningtoewijzing

Namens de bewoners voert Simon van Schaik het woord:

De bewoners van Sterrenwijk maken zich zorgen om hun buurt. Doordat er steeds meer mensen van buitenaf komen wonen is Sterrenwijk niet meer de nette, gezellige volksbuurt waar men voor elkaar zorgt. Kinderen die in Sterrenwijk opgegroeid zijn, kunnen geen huis in Sterrenwijk krijgen terwijl ze daar wel graag willen wonen. Hiermee wordt het ook moeilijk in de toekomst om voor je ouders/familie te zorgen. Bewoners van Sterrenwijk hebben het gevoel dat de woningen die vrijkomen eigenlijk nooit echt beschikbaar zijn. De woningen worden verkocht, onderhands toebedeeld of blijven erg lang leeg staan. Er komen in de vrijgekomen woningen alleen maar vluchtelingen, studenten, mensen met psychiatrische problemen en yuppen. De gemeente en de woningbouwverenigingen zouden beter naar de wensen van de bewoners moeten luisteren om ervoor te zorgen dat Sterrenwijk voor de Sterrenwijkers blijft.

Gemaakte afspraken

 1. Portaal gaat apart in gesprek met een van de huurders
 2. De precieze woningtoewijzingen van de laatste 5 jaar tot aan 1 juli van dit jaar in Sterrenwijk wordt toegevoegd aan de commissiebrief. Dit wordt  aangevuld met een actuele en gedetailleerde uitsplitsing naar de precieze doelgroepen. Deze informatie wordt ook in Sterrenwijk verspreid.

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Volg ons

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht