Wijk Oost Even voorstellen in Oost

In Oost wonen en werken betrokken mensen. Zij zetten zich in voor een leefbare, veilige, groene en schone wijk. Maar wie zijn dit eigenlijk? Lees hier de verhalen van de mensen achter de initiatieven en de ontwikkelingen van de wijk.


Jan Henk van der Velden van Stichting Utrecht Science Park

Jan-Henk van der Velden
Fotograaf: Dick Boetekees

Jan Henk van der Velden is in augustus 1 jaar de directeur-bestuurder van Stichting Utrecht Science Park. Hiervoor was hij ruim 25 jaar advocaat bij Wijn en Stael advocaten (aan de Maliesingel) en vervulde hij daarnaast diverse bestuurs- en toezichthoudende functies. Tijd om van Jan Henk zelf te horen hoe hij Utrecht Oost ziet en hoe zijn eerste jaar is bevallen.

Kende je Utrecht Oost al voordat je hier kwam werken?

Vanaf mijn studietijd voel ik mij verbonden met de stad en regio Utrecht en zeker met Utrecht Oost. Ik woonde onder meer in een studentenhuis op de J.M Kemperstraat en later in een flat aan de Rubenslaan. Na mijn verhuizing naar Zeist, ben ik nog lange tijd blijven voetballen bij Kampong. Mijn moeder woont nog steeds op de Prins Hendriklaan. Ook vanuit mijn werk als advocaat en in mijn nevenfuncties heb ik de stad heel goed leren kennen. Dat maakt het nog leuker om nu de functie van directeur bij het Utrecht Science Park te vervullen. 

Wat heb je het afgelopen jaar gedaan als directeur?

Natuurlijk heb ik veel kennismakingsgesprekken gevoerd, waarbij wel het voordeel was dat ik een aantal mensen bij instellingen en bedrijven maar ook bij de gemeente en de provincie al kende. Naast de kennismakingen moest ik wel meteen aan de slag, gelukkig samen met een ervaren team. Onze activiteiten zijn heel divers, zoals het behartigen van de gezamenlijke belangen van het gebied en de gebruikers, het stimuleren van samenwerking binnen de community, marketing- en communicatie, business development en accountmanagement voor bedrijven en dergelijke. Ook verwelkomen we jaarlijks veel gasten, van ambassadeurs, politici tot bedrijven, die we samen met onze partners graag laten zien wat het Utrecht Science Park te bieden heeft. Ik wilde graag een veelzijdige functie in een dynamische omgeving. In die ambitie ben ik dus zeker geslaagd.

Welke verborgen geheimen kent het Utrecht Science Park?

Echt te veel om op te noemen. Ik dacht dat ik al behoorlijk op de hoogte was wat er op het Utrecht Science Park allemaal gebeurt, maar bijna elke dag zie ik weer nieuwe dingen. Het mooie is dat dit ook bewijst dat het concept van ons science park werkt: een kennisconcentratie van instellingen en Research & Development bedrijven die daadwerkelijk bijdraagt aan een gezonder en duurzamer leven. En natuurlijk zijn we met meer dan honderd bedrijven en instellingen en 27.000 werknemers voor stad en regio een belangrijke economische motor. Per september 2018 studeren er bij de Hoge School en Universiteit meer dan 57.000 studenten. Dat zijn indrukwekkende cijfers, waarvan veel mensen zich niet bewust zullen zijn.

Wat zijn de toekomstplannen voor het gebied?

Onder meer is van belang dat nog meer hoogwaardige Research & Development bedrijven zich op het Science Park vestigen om alle kennis en onderzoeksresultaten optimaal te benutten, en ook te vertalen in innovatieve producten die op de markt worden gebracht zodat iedereen daarvan kan profiteren.
Hoewel er als een behoorlijke slag is gemaakt, moet het Utrecht Science Park nationaal maar ook internationaal nog meer op de kaart worden gezet. Daarvoor is het belangrijk dat de naam Utrecht Science Park consequenter wordt gebruikt, ook op de verkeersborden en bij het openbaar vervoer.
Voor het voorzieningenniveau, de leefbaarheid en de uitstraling van het gebied moeten er de komende jaren nog belangrijke stappen worden gezet. Daarbij moet ook de verdere groei worden gefaciliteerd. Dat geldt zeker ook voor de bereikbaarheid, niet alleen voor de werknemers en studenten maar ook voor bezoekers. Denk bijvoorbeeld aan de vele patiënten en hun bezoekers van het UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en sinds kort het Prinses Maxima.
Kortom, nog genoeg uitdagingen voor de komende jaren niet alleen voor mij maar voor alle partijen die bij het Utrecht Science Park betrokken zijn!


Onthulling muurschildering Wilhelminapark-buurt

06-06-2018 | Op initiatief van bewoners werd eind mei een gedicht als muurschildering aangebracht en feestelijk onthuld bij Koningslaan 2 (Wilhelminapark e.o.). Stadsdichter Els van Stalborch aan het woord…

Waarom is dit initiatief genomen?

Het is een gezamenlijk initiatief van de bewoners van Koningslaan 2, de studentenvereniging UVSV en van mij. Omdat ik stadsdichter van Utrecht ben en mijn hele studententijd in dit studentenhuis heb gewoond, leek het ons leuk dat ik voor de blinde muur van dat pand een gedicht zou schrijven, waarin deze bijzondere periode zou worden verbeeld. Schilder Dirk Gentenaar heeft het gedicht op een bijzonder fraaie manier op de muur geschilderd. Als lid van het Utrechts Stadsdichtersgilde was dit tevens een mooie manier om Utrecht als studentenstad in het zonnetje te zetten.

Hoelang heb je er gewoond?

Ik heb er vijf jaar gewoond en ben daarna verhuisd naar de Prins Hendriklaan, een zijstraat van de Koningslaan. Daar woonde ik samen en kreeg mijn eerste kind. Zijn eerste stapjes waren in het Wilhelminapark.

Woon je nog steeds in Oost?

Nee ik woon nu in De Bilt. Wel woont mijn zoon aan het Wilhelminapark en heb ik er vrienden wonen, zodat ik heel regelmatig in of rond het park te vinden ben. Het is en blijft voor mij een heel dierbare plek.

Koningslaan

Hier liggen mijn voetstappen te drogen
in de zon, hechten herinneringen
nog aan muren van het huis dat eens
mijn thuis was, toen ik nieuw begon.

Nog kaatst de echo op de gevel van
zoveel pas ontdekte vrijheid en zoveel
vriendschap op weg naar morgen
en de overvolle, oeverloze tijd.

Nog fluisteren de bomen in het park
over het broze van de lente en het
ongeduld van later en het klateren
van stemmen vroeger en vandaag.


Slim wonen in Oudwijk

Jouw-huis-slimmer.nl

29-05-2018 | Verduurzamen leeft in Oost, zo blijkt uit de hoge opkomst bij de informatiebijeenkomst ‘Slim wonen in Oost’ eind mei. Tijdens de bijeenkomst vertelt Janneke Mobron, bewoner van Oudwijk, over haar ervaring met het verduurzamen van haar woning.

"Vorig jaar heb ik een woning in Oudwijk gekocht en ben ik verhuisd van Noordoost naar Oost. Mijn nieuwe woning heb ik flink verbouwd; eigenlijk is alleen de voorgevel volledig blijven staan", vertelt Janneke. "Gezien alle ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid leek het mij vanzelfsprekend om tijdens het verbouwen ook mijn huis te verduurzamen." Tijdens de voorbereiding van de verbouwing bleek het nog niet zo gemakkelijk om uit te zoeken welke duurzame energiemogelijkheden bij elkaar en bij je woning passen. Gelukkig is Janneke daar met de hulp van een deskundige adviseur uiteindelijk goed in geslaagd.

Na een jaar slopen en weer opbouwen is het huis van Janneke nu (zo goed als) klaar. Het kostte een flinke duit, maar ze kreeg er ook veel voor terug: een goed geïsoleerd en geventileerd huis en op het dak een warmtepomp, zonnepanelen voor groene stroom en ‘heatpipes’ voor duurzaam verwarmd kraanwater. Janneke maakte ook gebruik van de subsidieregelingen: "Utrecht heeft een gunstige duurzaamheidslening waar je als bewoner gebruik van kan maken en je kan subsidie krijgen op bijvoorbeeld zonnepanelen." Janneke gaf zelf zo’n € 20.000 uit aan het verduurzamen van haar woning, maar ze heeft er wel vertrouwen in dat zij die investering in de komende jaren grotendeels terugverdient. "Ik heb nu nog een hoge energierekening, die zal binnenkort fors lager zijn." Janneke is in ieder geval klaar voor een duurzame toekomst.

Wilt u ook weten hoe u uw woning kunt verduurzamen?

Kijk dan op https://jouwhuisslimmer.nl/gemeente/utrecht/ voor informatie en advies


Interview Jeroen Kreijkamp: afscheid als wijkwethouder

Wethouder Jeroen Kreijkamp (Onderwijs & EZ)
Fotograaf: Babet Hogervorst

30-04-2018 | Na acht jaar (wijk)wethouderschap neemt Jeroen Kreijkamp afscheid van Oost – zodra er tenminste een nieuw stadsbestuur is gevormd. Hoe kijkt hij terug op de ontwikkeling van Oost en op zijn rol als wijkwethouder? En wat hoopt hij voor de toekomst?

Typisch Oost

Al voor zijn installatie als (wijk)wethouder, in 2010, was Jeroen Kreijkamp goed bekend met de wijk Oost. Hij had er tenslotte gewoond. “Mensen vragen me weleens waarom ik nu meer niet in Oost woon. Een burgemeester woont toch ook in zijn eigen stad? Maar in Utrecht is het een ongeschreven regel dat je niet woont in de wijk waarvan je wethouder bent. Dat helpt voorkomen dat belangen, hoe klein ook, door elkaar kunnen gaan lopen.” Ook de afgelopen acht jaar kwam Kreijkamp vanzelfsprekend regelmatig in de wijk: “Ik heb Oost leren kennen als een heel diverse wijk, mede dankzij de vele karakteristieke buurten. Het mooie van Oost is ook dat wijkbewoners vaak zelf het initiatief nemen om iets te doen voor hun straat of buurt. Dat actieve is echt typisch Oost. De ambities in het wijkactieprogramma zijn niet voor niets vanuit de wijk zelf tot stand gekomen: versterken van de leefomgeving, van het groen, behoud van de aloude karakteristieken van de wijk. Met zulke uitdagingen zijn bewoners én ondernemers hier druk bezig. Van het Krommerijnpark heeft een aantal bewoners samen écht een park met beleving gerealiseerd.” Kreijkamp had als wijkwethouder intensief contact met Stichting Wilhelminapark. “Die wordt gerund door betrokken bewoners. Vanuit hun hart voor een van de mooiste stadsparken van Nederland, verzorgen zij deels zelf het onderhoud en zijn ze voor de gemeente een gesprekspartner als het gaat over de omgang met en toekomst van het park.”

Vooral verbinder

De ‘aangeboren’ ondernemingszin van de bewoners, maakte dat Kreijkamp zich als wijkwethouder vooral verbinder voelde, tussen gemeente en bewoners. “Als bewoners initiatieven nemen en projecten opzetten, moet je er als wijkwethouder vooral voor zorgen dat de juiste personen binnen de gemeente meewerken aan die initiatieven, dat ze op een goede plek landen en mogelijk kunnen worden gemaakt.” Budget is vaak geen probleem, vertelt Kreijkamp: “Bewoners weten het initiatievenfonds steeds beter te vinden. De vraag is meer hoe we de visie en ideeën van de gemeente optimaal kunnen laten samenwerken met de ideeën en activiteiten van bewoners.”

Een topvraagstuk

Kreijkamp weet dat het relatief goed gaat met de mensen in Oost. “Maar ook hier spelen serieuze vraagstukken, zoals rond huisvesting voor ouderen, goede zorg voor iedereen, schone lucht.” Een belangrijk dossier was voor Kreijkamp de vernieuwing van het beleid rond het omzetten en splitsen van eengezinswoningen. “Dat was een topvraagstuk. Als er opeens tien studenten wonen in een huis waar voorheen een enkel gezin woonde, maakt dat een buurt gewoon drukker. Denk alleen al aan de fietsen voor de deur. Daarom hebben we als college het beleid versterkt, met onder meer een aangescherpte leefbaarheidstoets bij aanvragen voor woningsplitsing.” Het samenspel tussen rust en levendigheid is al jaren kenmerkend voor Oost, ziet Kreijkamp: “Oost ligt enerzijds vlakbij het drukke centrum met alle voorzieningen en is aan de andere kant nog steeds die rustige woonwijk waar je gewoon met je kinderen doorheen kunt fietsen. Ik hoop dat die tegenstelling behouden blijft. Niet voor niets spelen onderwerpen als leefbaarheid en verkeersdruk hier zo’n rol. De herinrichting van de Maliebaan, bijvoorbeeld, is een ingewikkeld project, ook omdat die wordt doorkruist door een van de drukste fietsroutes van Nederland. Het zal voor mijn opvolger een flinke opdracht zijn om te komen tot een voorstel dat breed draagvlak vindt.”

Studenten in de wijkraad?

Kreijkamp kent Oost óók als een studentenwijk, al was het maar vanwege De Uithof, ofwel het Utrecht Science Park. Wel was het een uitdaging om studenten te betrekken bij de wijk, bijvoorbeeld door lid te worden van de wijkraad: “Studenten zijn vaak duidelijk aanwezig maar aan de andere kant minder actief voor hun eigen buurt. Bijvoorbeeld omdat ze er meestal relatief kort wonen. Daarom was ik zo onder de indruk van het initiatief rond het nieuwe studentencomplex De Sterren, in het voormalige provinciehuis in Rijnsweerd. Om de leefomgeving daar te verbeteren, heeft een aantal studenten het initiatief genomen om van een onbegaanbare groenstrook een parkje maken. We hebben daar vanuit het Initiatievenfonds financieel aan bijgedragen. Studenten hebben daar nu dus naast een kamer, ook buiten een mooie plek.”

Mooie gesprekken, waardevolle initiatieven

Terugblikkend op zijn ervaringen als wijkwethouder, denkt Kreijkamp vooral aan de mooie gesprekken en activiteiten met wijkbewoners en de samenwerking met het wijkbureau: “De mensen die daar werken, verzetten met toch bescheiden middelen echt heel veel werk voor de buurt. Het contact met hen zal ik wel gaan missen.” Kreijkamp is er ook trots op dat de gemeente de afgelopen jaren vele kleine initiatieven heeft kunnen ondersteunen die soms grote waarde voor hun buurt hebben: “De dierenweide in Abstede, bijvoorbeeld. Die ontvangt jaarlijks een heel bescheiden bedrag en bestaat vooral dankzij de mensen die zich vrijwillig inspannen voor het behoud. Dat je midden in een drukke, Utrechtse woonwijk, vlakbij het centrum, zoiets vindt, dat vind ik ontzettend mooi.”


Ik vind de buurt waar ik woon belangrijk

21-03-2018 | Remmelt Veen woont sinds 2006 in Utrecht-Oost aan de Willem de Zwijgerstraat. Als orthopedisch chirurg in het Sint Antoniusziekenhuis heeft hij een druk bestaan met een volle agenda. Sinds een half jaar is hij ook voorzitter van de Wijkraad. Een vraaggesprek.

Veen liep al een poosje met het idee rond om iets minder druk te zijn met zijn werk om zo tijd vrij te maken voor iets maatschappelijks. Toen de secretaris van de Wijkraad, Ger Offringa, hem vroeg voor de Wijkraad hoefde hij niet lang na te denken. Na een paar keer kijken werd Veen lid en nam hij plaats in de commissie verkeer en veiligheid. Al na een half jaar nam hij het stokje van de vertrekkende voorzitter over.

Waarom is het werk wat je voor de Wijkraad doet belangrijk voor je?

‘’Ik vind de buurt waar ik woon belangrijk. Het is belangrijk dat mensen uit de wijk hun stem kunnen laten horen richting de lokale politiek en dat ze geïnformeerd zijn over zaken die spelen in de buurt. Goede medezeggenschap begint met goede informatie. Tegelijk is het voor mijzelf ook belangrijk omdat ik goed geïnformeerd word over dingen die spelen in de buurt. Bijvoorbeeld over bouwprojecten zoals de panden naast de Albert Heijn aan de Burgemeester Reigerstraat. Met de Wijkraad praten we mee over diverse onderwerpen en schrijven we adviezen aan de gemeenteraad. Daarvoor hebben we contact met ambtenaren en mensen uit de wijk. Dat is heel leuk.”

Is het lastig om zo snel al voorzitter te zijn?

“In het begin was het wel wennen. Want ik was een relatieve nieuwkomer. Ik miste wat kennis over de mensen en de procedures. Als ik me inhoudelijk goed voorbereidde ging het goed want ik heb vanuit mijn werk veel ervaring met het leiden van een vergadering. Onze vergaderingen zijn openbaar dus iedereen uit de wijk kan zijn zegje doen. Maar de vergadering mag natuurlijk ook niet eindeloos duren.”

Wat is je speerpunt?

“Samenwerken met het wijkbureau en andere partijen die actief zijn in Oost. Als je hetzelfde aandachtsgebied hebt moet je samen om de tafel zitten. Anders wordt er op verschillende plekken over hetzelfde onderwerp gesproken. Bijvoorbeeld als het gaat over verkeer en veiligheid. Mede op ons initiatief zit de Wijkraad dan samen met de wijkagent en mensen van het wijkbureau en ambtenaren van de gemeente om de tafel in een verkeersoverleg.”

Wat gebeurt er met een advies van de Wijkraad?

“Formeel hebben wij geen status anders dan dat we een platform voor burgers zijn om te participeren in hun directe omgeving. Onze adviezen aan het college van b&w zijn dan ook vrijblijvend. Gelukkig neemt het college een goed advies over.”

Heb je een voorbeeld?

“De gemeente had een plan voor een crematorium op de oude begraafplaats Kovelswade. Een groep actieve bewoners uit de wijk was tegen en kwam bij ons voor advies over inspraak. De Wijkraad heeft geluisterd en advies gegeven. Uiteindelijk is het crematorium er niet gekomen.”

Wat vind je belangrijk dat de lezers moeten weten?

“De Wijkbureaus hebben budget voor burgerinitiatieven, het Initiatievenfonds. Helaas worden die niet allemaal aangesproken en blijft er geld over. Bewoners die iets willen organiseren willen we daarop wijzen en eventueel helpen we ze met een aanvraag.”


Naar boven

Vrijwilligers houden Wilhelminapark schoon

26-02-2018 | Tientallen vrijwilligers zetten zich al jaren in om het geliefde Wilhelminapark leefbaar en kwalitatief in goede staat te houden. Een van hen is omwonende Marie-José Brandenburg, die de jaarlijkse ‘winterschoonmaakactie’ organiseert op zaterdag 10 maart.

De winterschoonmaakactie is slechts één van de vele activiteiten die de stichting Wilhelminapark e.o. organiseert. Het parkgebied betreft natuurlijk het Wilhelminapark zelf, maar ook het Hogelandsepark, de Prinsesselaan, het Rosarium, de Emmalaan en de tussengelegen groenstroken.

Andere activiteiten in het parkgebied zijn bijvoorbeeld het ophangen van ‘vangbekers’ aan bomen ter bestrijding van de schadelijke kastanjemineermot, vuil-prikacties op drukke zomerdagen, kroos uit sloten halen, plaatsen van vleermuiskasten en het geven van voorlichting aan bezoekers.

"Het idee achter de winterschoonmaakactie is een soort dieptereiniging van het park. We steken ieder jaar met een grote groep vrijwilligers de handen uit de mouwen op deze schoonmaakdag. Dat is aanvullend op het regulier onderhoud dat de gemeente verzorgt. Met deze grondige schoonmaakactie kunnen we ook vuil verwijderen dat normaal verscholen ligt tussen de bladeren maar in deze tijd van het jaar goed zichtbaar is" vertelt Marie-Jose. "We komen de gekste zaken tegen; van horloges tot slaapzakken en bankstellen."
Zij merkt in de praktijk dat voorlichting helpt: "Het gaat er vooral om dat je mensen bewust maakt van hun gedrag en wat dat doet met het park. We willen dat mensen kunnen genieten van het park zonder schade toe te brengen aan de mooie natuur en het monumentale karakter."


Naar boven

Botanische Tuinen zijn rustpunt vol inspiratie

Gerard van Buiten
Roel Vonk

De eerste sneeuwklokjes bloeien al in de Botanische Tuinen Utrecht, maar de ongeduldige bezoeker moet nog even wachten tot de deuren op 1 maart 2018 weer opengaan. Ook dit jaar is er een interessant jaarprogramma samengesteld met leuke activiteiten voor alle leeftijden en voor ervaren en beginnende tuiniers. Hortulanus Gerard van Buiten en Hoofd Kassen Roel Vonk geven tekst en uitleg.

Van de drukke ochtendspits naar de Uithof, met files van fietsers, auto’s en bussen is binnen in de Botanische Tuinen weinig te merken. Hortulanus Gerard van Buiten is onder andere hoofdverantwoordelijk voor alles wat er in de tuin gebeurt en de schakel tussen de tuin en collectiebeheer, educatie en het onderzoek en onderwijs. Voor hem op tafel in de personeelskantine ligt de folder met het jaarprogramma. Uiteraard staat in de hoek een grote kamerplant, maar die valt in het niet bij de indrukwekkende tropische planten die een paar meter verderop in de kassen bloeien.

Het jaarthema is in samenwerking met de andere botanische tuinen van Nederland vastgesteld en luidt: Plant & Eter: Van oerknol tot turbobiet. Dit thema heeft alles te maken met de rol van planten in het wereldvoedselvraagstuk. “Verzilting, het zout worden van de bodem, is een probleem van Zeeland tot de Mekong-delta in Vietnam. Suikerbiet stamt bijvoorbeeld af van de zeebiet, maar is in de loop van de eeuwen zouttolerantie kwijtgeraakt en groeit dus niet meer goed op verzilte grond”, legt Van Buiten uit. “Als we die kwaliteiten kunnen terugbrengen in deze gewassen, kan grond die nu ongeschikt is voor landbouw gebruikt worden voor voedselproductie.”

Alles over eetbare planten valt dus dit jaar te ontdekken in de tuin. Zo is er een expositie rondom het jaarthema, kun je een ‘eetbare route’ lopen en met kinderen een leuke speurtocht doen. Ook zijn er verschillende workshops. Op 10 en 11 maart is bijvoorbeeld het voorjaarsweekend Tuinplezier met allerlei lezingen over kruiden, bijvoorbeeld voor medicinaal gebruik of het zetten van thee.Hoofd Kassen Roel Vonk praat de bezoekers dan bij over specerijen en tropische kruiden. Het enthousiasme van Vonk voor zijn vak is duidelijk te merken. “In de Botanische Tuinen leer ik elke dag weer nieuwe dingen over tropische planten. Dat is erg bijzonder. Ik heb hiervoor lang als hovenier gewerkt. Op een gegeven moment raakte ik uitgekeken op het werken met dezelfde planten in dezelfde soort tuinen. Daarom heb ik er voor gekozen om hier te werken.”

Van Buiten maakte al jong kennis met het vak van tuinier. Zijn vader verzorgde het onderhoud van een buitenplaats van een landgoed aan de Vecht en had zelf een grote tuin. “Ik zag hoe een tuin kan opbloeien als je er veel tijd en energie in steekt en besloot daarom hovenier te worden. Uiteindelijk miste ik in het hoveniersvak ook de uitdaging, die ik in de Botanische tuinen wel heb gevonden.”

De Botanische Tuinen zijn een populaire attractie voor (groot)ouders met kinderen. “10 jaar geleden hebben we een vlindertuin aangelegd en heffen we geen entree meer voor kinderen tot 12 jaar. Dat trekt veel jonge bezoekers“, zegt Vonk. Vanaf juni tot half september zijn er weer volop vlinders te zien in de Vlinderkas. Ook liefhebbers van bijen komen aan hun trekken tijdens de Bijendag op 7 juli. Daar kunnen bezoekers kijken naar honingslingeren en allerlei bijzondere producten kopen.

Tuinliefhebbers kunnen verschillende workshops volgen over het aanleggen van tuinen of planten kopen tijdens de rotsplantendag. “Rotsplanten zijn ideaal voor een kleine tuin of balkon. Ik heb een keer op mijn balkon in bakken tachtig verschillende soorten gekweekt”, zegt van Buiten. “Tijdens de Rotsplantendag zijn er rondleidingen door de rotstuin, die met 3.000 soorten de grootste van Europa is.”

Om de vraag of de ervaren hoveniers thuis ook een indrukwekkende tuin hebben, moet het tweetal hard lachen. “Door mijn ervaring als hovenier heb ik geleerd dat je de natuur ook haar gang moet laten gaan. Meer organisch denken en niet te veel corrigeren. Een tuin moet een plek zijn waar je je fijn voelt”, zegt Vonk. Van Buiten knikt instemmend. “Ik vrees dat het toch een beetje het klassieke verhaal is van de schilder waarbij de verf thuis afbladdert”, zegt Van Buiten. “Een keer per jaar snoei ik flink en verder laat ik mijn tuin verder het werk doen.”

Voor meer informatie over het  jaarprogramma www.uu.nl/botanischetuinen
Bezoekers met een Museumjaarkaart hebben gratis toegang evenals houders van de Vriendenkaart.

Naar boven

Buurtfeest brengt reuring in Rijnsweerd

apres-ski feest, blije mensen met Tiroler kleding

20-02-2018 | Snowboards en ski’s van buurtbewoners staan geparkeerd in een houten rek. Vuurkorven, een feesttent vol in skikledij gehulde buren en een dj maken het straatfeest compleet. Alleen de sneeuw en de bergen ontbreken, maar dat drukt de pret zeker niet op de vierde editie van het buurtfeest aan de Liviuslaan in Rijnsweerd op zaterdagavond 10 februari.

Buurtbewoners Brigitte de Lyon en Christel Gerritsen, beiden dragen een witte bontmuts, organiseren het feest samen met hun partners Andy en Björn. “Wij dragen graag onze Dirndl en zochten dus een excuus om die te kunnen dragen”, grapt Brigitte. “Er wonen in deze wijk veel oudere mensen die niet zo vaak buiten komen, zijn soms wat op zichzelf. Zo kunnen de bewoners uit deze buurt, jong en oud, elkaar beter leren kennen”, legt Brigitte het idee achter hun buurtfeest uit.

Contact leggen

Christel woonde een paar jaar geleden nog in een andere wijk, en daar was meer onderling contact tussen de buurtbewoners. Daarom besloot ze samen met Brigitte, Andy en Björn dit feest te organiseren. Het Tiroler- of après-skithema past mooi bij de tijd van het jaar. Elk jaar is er een variant. Komend jaar vieren ze hun jubileum.” Wij merken dat het voor buurtgenoten laagdrempeliger is om contact te maken met elkaar op een gezellig feest, en elkaar daarna op straat makkelijker aanspreken”, zegt Christel.

Bedankbrief

Dat het straatfeest succesvol is, blijkt wel uit de reacties die de organisatie ontvangt. De dames horen in de buurt dat mensen onderling meer contact hebben. Als er wat is helpen mensen elkaar. Maar er zijn ook persoonlijker bedankjes. “We hebben vorig jaar na afloop bijvoorbeeld een leuke bedankbrief gekregen van een buurtbewoner. Daarin schrijft hij dat “er reuring is gekomen in een vroeger zo stille buurt en dat het feest daaraan een bijdrage levert”, vertelt Christel trots.

Björn loopt ondertussen met een dienblad vol schnaps het feestgedruis in. “We gaan straks ook karaoke zingen en dansen”, vertellen de dames enthousiast. Het maakt niet uit dat er flink wat geluid geproduceerd wordt, want de hele buurt is uitgelopen voor deze jaarlijkse happening. Een stuk of vijftig buurtbewoners staan gehuld in skipak op straat. Uit de boxen klinken moderne hits maar ook klassiekers zoals ‘Ich bin wie Du’, liedjes die iedereen kent.

Bijdrage uit initiatievenfonds

De organisatie verzorgt de glühwein en de schnaps. Verder nemen alle buurtbewoners wat te eten en te drinken mee. Verder zorgt de organisatie voor de aankleding van het feest. Daarvoor vragen ze een bijdrage aan uit het initiatievenfonds. Daar kan dan een wc, een statafel en dergelijke voor worden gehuurd. Maar de meeste kosten dragen ze zelf, wat ze er graag voor over hebben. De bewoners uit de buurt staan druk met elkaar te kletsen. Jong en oud door elkaar heen. “Dit is waarvoor we het doen”, zegt Christel tevreden.


Naar boven

Festival brengt bewoners bij elkaar

05-04-2018 |8 april gaat het dak van het University College eraf tijdens het festival Live in Oost. Negentien zeer verschillende bands treden dan op.

Op het bandjesfestival Live in Oost kan echt iedereen terecht: rockliefhebbers, countryfanaten, fans van singer-songwriters, in alle leeftijden, van jong tot oud. “Het is echt een festival voor iedereen”, benadrukken Rob Jacobs en Marleen de Bruyn van Cultuur in Oost. Deze stichting organiseert ieder jaar twee culturele evenementen die de bewoners van Utrecht Oost dichterbij elkaar brengen. Het bekendste evenement is het Korenfestival, waar vorig jaar 2500 bezoekers op afkwamen. “Oost is een leuke en gemixte buurt waar veel cultuurliefhebbers wonen”, zegt Jacobs. “Zo kwamen we ook op het idee van een bandjesfestival.” Bovendien is medeorganisator De Bruyn zelf ook actief als zangeres van de band Woodsister&Bro, die ook optreedt op het festival.

Live in Oost vindt plaats in het University College aan de Prins Hendriklaan, een bijzondere locatie. “Bezoekers hebben ook meteen de gelegenheid om een kijkje te nemen in dit bijzondere gebouw”, zegt Jacobs. “Dat vinden ze meestal erg bijzonder. Ook de studenten van het University College zijn natuurlijk zeer welkom. De sfeer is open en iedereen kan in en uit lopen. Het festival vindt plaats in drie zalen. Dus als je de muziek in de ene zaal minder leuk vind, dan kun je snel naar de andere lopen.”

Het organiseren van het festival is een logistieke operatie, met het regelen van de bands, apparatuur, locatie en natuurlijk de promotie. “We moeten bijvoorbeeld duizenden folders laten drukken en verspreiden. Daarnaast hebben we zelf ook veel bands benaderd”, zegt De Bruyn. “Ze vinden het allemaal erg leuk om op te komen treden. Er is nu zelfs een wachtlijst van tien bands.” Het is de eerste keer dat de stichting nu een bandjesfestival organiseert. “Dat is spannend ja. Vorig jaar hadden we een filmfestival georganiseerd en dat was qua bezoekersaantallen wat minder dan het Korenfestival. Daar treden dan bijvoorbeeld ook koren op van soms zeventig mensen. Als die allemaal iemand meenemen dan is de zaal snel gevuld. Bij bandjes is dat toch anders.”

De toegang van het festival is gratis. Bezoekers kunnen wel een vrijwillige bijdrage doen.

Het festival kreeg dit jaar nog subsidie van de gemeente en enkele andere fondsen. Vanaf volgend jaar staat de financiering onder druk. “Hiervoor zoeken we nog sponsoren uit het bedrijfsleven. Een aantal bedrijven heeft zich al gemeld, maar we hopen op meer”, zegt Jacobs. Hij zet zich, net als De Bruyn onbezoldigd in voor Cultuur in Oost. “Waarom ik dit doe? Het is ontzettend leuk om samen iets te organiseren voor de buurt. Op de evenementen kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten. Ik heb er echt ontzettend veel plezier in en dat is natuurlijk ook belangrijk.”

Voor het programma en aanvullende informatie kijk op Cultuur in Oost  of de Facebookpagina.


Naar boven

Bettina van Santen, adviseur architectuurhistorie bij de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht

Wat houdt je functie in?

“Ik houd me bezig met gebouwen én gebieden uit de periode van ca 1800 tot en met nu. Het gaat vooral om monumenten (gemeentelijk of rijks) en samen met mijn collega’s van Erfgoed beoordeel ik verbouwingsplannen en hoe daarin omgegaan wordt met de monumentale waarden.  Daarnaast adviseer ik vaak bij allerlei stedenbouwkundige en ruimtelijke projecten. Mijn rol is om de geschiedenis en de karakteristiek van zo’n buurt of plek naar voren te brengen. Ik ben natuurlijk maar één van vele betrokkenen in zo’n proces. Er zijn gemeentelijke diensten zoals verkeer, stedenbouw en milieu die allemaal wat in te brengen hebben. Maar natuurlijk ook eigenaren en bewoners, de ontwikkelaar, de politiek, enzovoorts. Maar het is belangrijk om te beseffen dat elke plek al een geschiedenis heeft en het is zaak om daar zorgvuldig een volgend hoofdstuk aan toe te voegen. Niet alles hoeft te blijven zoals het is, maar je moet je wel bewust zijn wáár en waarmee je bezig gaat, vind ik.”

Hoe ben je hier terecht gekomen en wat vind je leuk aan je werk?

“Na een studie Kunstgeschiedenis kreeg ik 1988 een werkervaringstraject bij de toenmalige afdeling Monumenten. Al snel werd het een tijdelijk contract om gebouwen en wijken uit de periode 1850-1940 in kaart te brengen. Sinds 1996 ben ik in vaste dienst en ondertussen houd ik me ook volop bezig met alles wat na 1940 is gebouwd.
Naast het reguliere werk kwam er op een gegeven moment de kans om te schrijven over die geschiedenis van Utrechtse wijken, gebouwen en mensen. En zo ben ik boeken en artikelen gaan schrijven over allerlei Utrechtse historische onderwerpen. Ik schrijf als hobby en náást het werk, niet in plaats van. Maar juist die combinatie maakt dat het werken in deze stad me nog meer plezier geeft, want al die kennis is leuk om te delen.”

Wat doe je zoal in Oost? / Wat speelt er?

“Oost heeft veel monumenten en monumentale gebieden en parken uit de 19e en 20e eeuw. Het is inspannend om die bijzondere gebieden, parken en gebouwen goed te behouden en te beheren. Nieuwe ontwikkelingen hoef je niet per se tegen te houden – als dat al kan – maar hoe zorg je dat het niet ten koste gaat van wat zo bijzonder is. Denk aan de grote druk van de bezoekers en evenementen in het Wilhelminapark of de wens om het verkeer juist wel of juist niet van de Maliebaan af te halen. En de grote druk op de woningmarkt die zich uit in veel verbouwingen. Er zijn veel verschillende belangen en bijkomende emoties. Hoe maak je goede keuzes, waar je ook in de toekomst geen spijt van gaat krijgen?”


Naar boven

Adviseur Evenementenbeleid Anne Arendsen over ‘locatieprofielen’

Anne Arendsen

“Bij het evenementenbeleid gaat het om het profileren van de stad, waarbij we tegelijkertijd een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid bewaken”. Aan het woord is Anne Arendsen, beleidsadviseur Evenementenbeleid. Zij werkt aan het opstellen van zogenoemde’ locatieprofielen’ voor alle ruim 40 evenementenlocaties in Utrecht. Er is gestart met de locatieprofielen voor het Griftpark, park Lepelenburg, Lucas Bolwerk en de Maliebaan (en 4 locaties in Leidsche Rijn).

“Het idee van de locatieprofielen is dat we voor iedere locatie goed in beeld hebben wat de richtlijnen voor passend gebruik zijn. Dan kan een evenementenorganisator vooraf op de website zelf al kijken welke locaties passen bij zijn evenement en weten omwonenden ook wat zij kunnen verwachten”, licht Anne toe.

Een locatieprofiel bestaat uit een combinatie van feitelijke informatie over de locatie (bijvoorbeeld: plein/park, oppervlakte, inrichting) en een beschrijving van passend gebruik, gebaseerd op onder andere ecologisch onderzoek en adviezen van geluidsexperts.
“Als gemeente verzamelen we alle informatie en uitgangspunten voor het passend gebruik van de locatie. Het gaat echt om maatwerk, waarbij we alle informatie zorgvuldig afwegen”.

“Zodra we een concept locatieprofiel hebben opgesteld, met een beeld van passend gebruik van de locatie, gaan we met direct omwonenden, betrokken bewoners/zelfbeheerders van een evenementenlocatie en organisatoren hierover in gesprek. Het is wel belangrijk dat mensen weten hoeveel beïnvloedingsruimte zij nog hebben. We zoeken naar passend gebruik van de locatie voor evenementen, met oog voor alle belangen en een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid".

"Aanscherpingen en aanpassingen zijn zeker mogelijk, maar het is niet zo dat bewoners evenementen kunnen tegenhouden op een locatie waarvan uit (ecologisch/geluids-) onderzoek blijkt dat ze daar heel goed passen. Uiteraard kijken we ook goed naar spreiding van evenementen over de stad en over het kalenderjaar, zodat de lusten en lasten evenredig worden verdeeld”.

De eerste 8 locatieprofielen worden dit kwartaal opgesteld. Naar verwachting worden nog voor de zomer van 2018 de eerste bijeenkomsten over deze evenementenlocaties georganiseerd.

Bekijk informatie over (het opstellen van) locatieprofielen


Naar boven

Buitengewoon opsporingsambtenaar Zahier Kishun

Zahier Kishun

Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) Zahier Kishun vertelt over zijn werk in Oost: “Kortgezegd zorgen wij voor het handhaven van de openbare orde; een veilige en schone leefomgeving. Wij werken daarbij samen met de politie, jongerenwerk, het Buurtteam, Wijkbureau Oost en andere partners. Ook zorgen we voor de afhandeling van meldingen; denk aan parkeeroverlast, zwerf- en grofvuil, jeugdoverlast en dergelijke. Soms is er sprake van strafbare feiten zoals wildplassen, loslopende honden, niet opruimen van hondenpoep en openbaar dronkenschap. Dan maken we een proces-verbaal op.”

Het leuke aan het werk vindt Zahier het contact met bewoners. “Ik help mensen graag en wil wat voor de maatschappij betekenen. Als wijk-boa ben ik een aanspreekpunt voor de bewoners als zij problemen ervaren in de wijk of advies nodig hebben.” Over de wijk Oost is Zahier ook positief: “Ik vind Utrecht-Oost een mooie wijk met een rustige, gezonde sfeer en mooie plekken zoals stadion Galgenwaard en het Wilhelminapark. Ook wonen er veel aardige, behulpzame mensen. Het is mooi om te zien hoe de bewoners in Oost zoveel voor elkaar willen betekenen.”


Naar boven

Buitengewoon opsporingsambtenaar Marc Rompelberg

Foto van Marc Rompelberg

Voormalig Defensie-medewerker Marc Rompelberg is sinds kort Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) in Oost. Zijn nieuwe baan bevalt Marc goed: “interessant, uitdagend werk”. Hij is graag op straat en fietst bewust wat langzamer op zijn mountainbike, waardoor hij goed kan zien hoe het gaat in de wijk. Hij merkt dat hij juist daardoor snel aangesproken wordt door bewoners. Dat hoort bij zijn werk; contacten leggen in de wijk tussen bewoners en wat Marc 'ketenpartners' noemt; politie, wijkbureau, Jellinek, JoU jongerenwerk en vakcollega's. Hij wil er mede voor zorgen dat de neuzen van de ketenpartners en zijn eigen organisatie dezelfde kant op staan, van elkaar weten wie wat doet; ook dat is een onderdeel van zijn werk.
 
Daarnaast hoort het afhandelen van klachten van bewoners bij zijn werk. "Dat zijn er zeker 5 á 6 per dag, bijvoorbeeld over (fout)parkeren. Goed contact met bewoners is daarbij van belang." Het valt Marc op dat bewoners in Oost heel divers zijn maar dat vindt hij ook een van de aantrekkelijke kanten van de wijk. Bij het werken met jongeren in de wijk komt zijn ervaring als vader van drie puberkinderen van pas. Dat heeft er vast aan bijgedragen dat Marc in zijn eerste twee werkweken al contact heeft kunnen leggen met de jongeren in de Tivolituin.
 
Een voor hem nieuw en prettig onderdeel van zijn werk als opsporingsambtenaar is de mogelijkheid om oplossingen aan te dragen voor problemen die hij buiten signaleert. Dit geeft Marc, naast de vele al genoemde voordelen van het werken in Oost, veel voldoening.


Naar boven

Projectleider Anne-Marie Zwanink over ‘Slim wonen’

Anne-Marie Zwanink

“Slim Wonen is gezond en veilig wonen en werken met steeds meer schone energie, en op termijn, zonder aardgas”, vertelt Anne-Marie Zwanink, projectleider Wijkaanpak Slim Wonen. Afgelopen juni was er een bijeenkomst in Oost, en in 2018 volgt een volgende inloopavond. De precieze datum volgt.

“De inloopavonden over ‘Slim wonen’ zijn breder dan energie alleen omdat we toewerken naar een gezond en duurzaam klimaat voor iedereen. De transitie naar slim wonen gaat niet alleen over energie, het heeft ook te maken met wat ‘thuis’ is. Je voelt je thuis in een huis dat comfortabel is - warm in de winter en koel in de zomer -, goede luchtkwaliteit heeft in en rond het huis, een veilige buurt waar bewoners contact met elkaar hebben. Mensen geven aan dat dit belangrijke aspecten zijn aan het thuisgevoel. Als mensen zich thuis voelen in hun huis en hun wijk dan zijn ze eerder bereid te investeren in het verduurzamen van hun huis en bij te dragen aan een leuke en gezonde buurt waar mensen naar elkaar omkijken.”

“We werken bij Slim Wonen sinds twee jaar volgens de Wijkaanpak. Dat houdt in dat we de wijk ingaan en in samenwerking met het wijkbureau actieve bewoners, organisaties en ondernemers in kaart brengen die geïnteresseerd zijn in gezond, leefbaar en duurzaam wonen in de wijk. Met de Wijkaanpak Slim Wonen werken we aan de netwerkopbouw in de wijken. Zo kunnen bewoners, initiatieven, organisaties en ondernemers elkaar vinden en inspireren om aan de slag te gaan met slimmer wonen.”

Wat doet de gemeente Utrecht op het gebied van Slim wonen?

De gemeente werkt samen met inwoners, organisaties en ondernemingen samen aan de ambitie klimaatneutraal te zijn in 2030. Dat wil zeggen dat de stad zoveel mogelijk energie bespaart, energie opwekt met duurzame energiebronnen, bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens, en dat energie afkomstig van niet-duurzaam energiebronnen, zoals aardgas, worden vervangen. Ook wil de gemeente dat er in Utrecht zo min mogelijk opgewekte energie onnodig verloren gaat.

Ook het komend jaar worden er in alle Utrechtse wijken inloopavonden rond Slim Wonen georganiseerd in samenwerking met netwerken uit de wijk. Zo zorgen we ervoor dat het bewoners echt interessant wordt om te komen. We sluiten aan bij bestaande initiatieven en projecten zoals bijvoorbeeld EnergieU, en de bijna tachtig Utrechtse energie-ambassadeurs. Degenen die in de wijk wonen waar op dat moment een Slim Wonen inloopbijeenkomst is zijn op de avonden aanwezig zijn en vertellen over wat zij aan hun huis hebben gedaan om te verduurzamen. Maar ook over Zonnig030, de Bespaarbieb en nog veel meer activiteiten die EnergieU en de energieambassadeurs  ontwikkelen.

Buurtstroom: ook voor mensen zonder eigen geschikt dak is zonne-energie beschikbaar. En Utrecht Natuurlijk: groen en natuur in de wijk is belangrijk voor duurzaam en gezond leven in de Utrechtse wijken. Ook dat is slim wonen. We zetten succesvolle wijkinitiatieven in het zonnetje omdat die onmisbaar zijn voor de leefbaar- en duurzaamheid van de wijk. We kijken altijd uit naar mogelijkheden om elkaar te versterken, we zijn samen slimmer dan alleen.

Slim wonen Oost

Bij de inloopavond Slim Wonen Oost gingen enthousiaste bewoners van het initiatief Energieke Buren in gesprek met bezoekers over de mogelijkheden om samen met buren zonnepanelen en/of vloer- en dakisolatie te kopen. De Energieke Buren doen van tevoren onderzoek en sluiten een gunstige deal met een betrouwbare lokale leverancier tegen een gunstige prijs. Vervolgens houden ze bewonersavonden waarin ze buren in Oost informeren over het aanbod van Energieke Buren. Door hun voorwerk wordt de beslissing om te gaan verduurzamen voor inwoners een stuk makkelijker. De Energieke Buren gaan in 2018 verder met hun project en ze onderzoeken of ze ook een bijdrage kunnen leveren aan buurten in andere delen van Utrecht.

Slim Wonen wordt georganiseerd door de gemeente Utrecht, in samenwerking met lokale netwerken.


Naar boven

Harten voor sport: Wat brengt u in beweging?

voetballende kinderen

‘Het hoofddoel van Harten voor Sport? Zoveel mogelijk kinderen en volwassenen aan het bewegen krijgen, vooral de kwetsbare bewoners.’ Aan het woord is Linda Vermeer, beweegmakelaar jeugd en volwassenen bij Harten voor Sport. Samen met collega Patrick Bruggeman, beweegmakelaar onderwijs en sport, zet zij zich onder meer in voor de wijk Utrecht-Oost. In Oost gaat het eigenlijk best goed, vinden ze allebei. ‘Maar het kan altijd beter.’
 
Regelmatig sporten is goed voor je gezondheid. Maar de stichting Harten voor Sport heeft meer beweegredenen: ‘Het kan een sociaal effect hebben’, zegt Linda, die zelf graag fietst. ‘Wie in beweging komt, leert vaak vanzelf andere mensen kennen. Daarom vinden we dat kopje koffie na een activiteit ook zo belangrijk.’ In Oost sporten mensen al best veel. ‘Maar het kan altijd beter, bijvoorbeeld in buurten als Napoleonplantsoen en Sterrenwijk. ’ Patrick (doet aan voetbal en fitness) merkt dat kinderen tegenwoordig lastiger te motiveren zijn om regelmatig te sporten: ‘Vroeger moesten ouders hun kinderen rond etenstijd zo’n beetje naar binnen trekken. Nu zitten veel kinderen al binnen, achter de Playstation.’

Persoonlijk bewegingsadvies

Om kinderen en volwassenen tot bewegen te stimuleren, speelt Harten voor Sport zoveel mogelijk in op vragen van bewoners zelf, vertelt Linda : ‘We zoeken actief contact met bewoners. Welke signalen zijn er en hoe zorgen we ervoor dat een beweegactiviteit aansluit bij de behoefte uit de wijk? Je kunt ons en onze samenwerkingspartners regelmatig vinden bij wijkactiviteiten.’ Zo kunnen wijkbewoners op 17 oktober aanstaande weer terecht bij Academie Instituut Fysiotherapie Plus voor een gratis fitheidstest. ‘Daar ontdek je hoe je er conditioneel voor staat. Na afloop krijg je van de fysiotherapeut een persoonlijk bewegingsadvies mee. En met mij kun je in gesprek over welke beweegactiviteit je wilt gaan doen. Wij kennen vooral de ‘laagdrempelige’ beweegaanbieders en kunnen zo een passend advies geven.’

Beweegmaatjes

De eerste stap is voor veel mensen de moeilijkste. Dat weet ook Linda: ‘Voor een steuntje in de rug kun je daarom via ons een beweegmaatje zoeken. Dat is een vrijwilliger die het leuk vindt om samen wat te ondernemen, zoals wandelen, fietsen of zwemmen. Onze campagne voor beweegmaatjes leverde onverwacht veel reacties op van studenten. Ontzettend leuk om te merken dat ook die doelgroep gewoon graag iets doet voor een ander.’

Eigen ideeën welkom

Harten voor Sport helpt Utrechters bij het vinden of beoefenen van een sport of beweegactiviteit én bij het organiseren ervan. Wijkbewoners met eigen ideeën - hoe laagdrempelig ook - zijn dus altijd welkom. ‘We denken met je mee en kunnen je op gang helpen met een financiële bijdrage, bijvoorbeeld voor de huur van een gymzaaltje’, vertelt Linda. Doel is dat zo’n initiatief uiteindelijk op eigen benen kan staan. ‘Een aantal bewoners in Oost wilde een wandelgroep oprichten. Ik ben met hen in gesprek gegaan: wat hebben jullie nodig, wat kunnen wij betekenen? Inmiddels is het een flinke wandelclub, die elke week op pad gaat.’

Kinderen

Harten voor Sport richt zich ook op kinderen. Patrick: ‘In Oost organiseert met name onze buurtsportcoach activiteiten voor kinderen, op pleintjes en in speeltuinen, zoals De Bloesem. Daarnaast organiseert sportspeeltuin Abstede sportclinics met verschillende sportaanbieders uit de wijk. Zo proberen we samen kinderen te enthousiasmeren om te gaan sporten.’ Als beweegmakelaar zoekt Patrick ook de verbinding tussen basisscholen en sportverenigingen. ‘Voor gymlessen of sportdagen hebben scholen soms behoefte aan aanbieders van specifieke sporten. Ik kan daarin een verbindende schakel zijn.’ Bekend voorbeeld van samenwerking tussen scholen en sportverenigingen is het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi bij Sporting’70. ‘Dat is echt een happening’, weet Patrick.

Drempels wegnemen

Op weg naar lidmaatschap van een sportvereniging lopen kinderen soms tegen drempels aan, merkt Patrick: ‘Een vereniging kan te duur zijn of buiten hun vertrouwde omgeving, of er is een wachtlijst. Zulke drempels probeer ik naar beneden te krijgen.’ In een aantal wijken zijn daarom buurtsportclubs opgericht. Kinderen kunnen daar voor een klein bedrag wekelijks sporten: ‘Samen met verenigingen zorgen we voor een trainer en locatie.’ Oost heeft nu geen buurtsportclub. Maar wat niet is, kan nog komen: ‘Samen met de buurtsportcoaches zoek ik altijd naar manieren om kinderen aan het sporten te krijgen. Want eigenlijk moet ieder kind regelmatig kunnen sporten.’

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij www.hartenvoorsport.nl.

Sportstad-utrecht.nl

Zoekt u een beweegmaatje of wilt u weten waar Utrecht allemaal beweegt? Kijk dan eens op de nieuwe website www.sportstad-utrecht.nl. Uiteindelijk zal deze een compleet overzicht geven van het sportaanbod van Utrecht en omstreken - van sportverenigingen tot laagdrempelige beweegaanbieders. En wie zelf een sportieve activiteit onder de aandacht wil brengen, kan daar natuurlijk ook terecht.


 

 

Robin Izelaar: “Cultuur is een manier om met elkaar samen te leven”

Robin Izelaar

Wie scherp is heeft ze al gezien, de gekleurde shirts met ‘Lekker divers!’ erop. Onder leiding van sociaal makelaar Robin Izelaar viert Utrecht Oost in oktober de diversiteit. Maar wat houdt dat precies in en hoe divers is Oost eigenlijk? Tijd voor een gesprek met de projectleider over verschillende culturen in de wijk.

Wat is cultuur volgens jou?

Ik ben zelf geboren en getogen in Rotterdam. Daar zat ik op een middelbare school met 36 nationaliteiten. Ik was 1 van de 3 Nederlandse jongeren in de klas. Snel denk je aan nationaliteiten als je het hebt over culturen, maar een cultuur is een manier om met elkaar samen te leven. Het heeft te maken met gedrag en normen en waarden, niet over waar je vandaan komt. Dat heb ik wel geleerd in de klas. Daar creëerden we onze eigen cultuur en dat werkte prima. Je leert van andere culturen en kan er je eigen mee vormen. In de straat, in de klas, op je werk, bij de hobbyclub. In de wijk.

Hoe ben je op het idee gekomen om diversiteit te vieren?

We hebben met Vooruit dit jaar gekozen voor diversiteit als terugkerend thema in ons werk. Al snel merkten we dat we zelf al heel divers zijn en heel divers werken. Het één is niet beter dan het ander en ieder heeft zijn eigen kracht. We vonden ons eigenlijk wel 'lekker divers'. Toen we daarna door de 'lekker divers'-bril naar onze wijken keken bleek dat we al heel veel dingen samen al heel goed doen, en dat mag best gevierd worden. 

In vergelijking met andere wijken lijkt Oost niet zo divers. Hoe gaat het er eigenlijk aan toe qua diversiteit?

Hahaha! Dat lijkt misschien zo, maar diversiteit is niet alleen iets wat je kunt zien. Het is overal. Het gaat erom dat we verder zoeken dan wat we kunnen zien om elkaar te leren kennen en samen te leven. Dat zoeken proberen we met 'lekker divers' gewoon iets makkelijker te maken. Als iemand die nauwelijks Nederlands kan, zich inschrijft voor computerles, en iemand die niet goed weet hoe hij om moet gaan met mensen uit andere culturen, de kans heeft om bij de Arabische les te gaan kijken, dan hebben ze volgens mij al een 'lekker divers' stap gemaakt, al voordat ze daadwerkelijk gegaan zijn. In Oost staan mensen best voor elkaar open hoor, vooral als zij met elkaar in contact worden gebracht.

Wat gaan jullie doen?

We gaan activiteiten en initiatieven die iets met diversiteit (willen) doen in onze wijken eens positieve aandacht geven. Dat is het. Wijkbewoners komen het programma binnenkort tegen in de wijk. Daarin wordt iedereen uitgenodigd om mee te doen, mee te lezen, mee te eten, mee te kijken, mee te praten, enzovoort. Er zit vast iets voor je bij... Gewoon om te zijn wie je bent.  


Naar boven

“We zijn blij met de kritisch betrokken bewoners in Oost”

Bart Mellama

Zelf houdt hij van krentenboompjes en sierkersen, maar Bart Mellema is van alle markten thuis als het om bomen gaat. Als Senior Adviseur Cultuurtechniek gaat hij over het onderhoud en de aanplant van gemeentelijke bomen, waaronder de 16.000 bomen in Oost. Een druk bestaan met de huidige essentakziekte, die ook de Utrechtse bomen treft.

Waar is de afdeling Stedelijk Groen en Bomen verantwoordelijk voor?

Onze afdeling is verantwoordelijk voor het stedelijk bomen -en groenbeheer. In de praktijk voert ons team de boomveiligheidscontroles uit en eventueel nadere onderzoeken als er een vermoeden is dat er iets aan de hand is met de bomen. Verder is het beheer van de landgoederen een onderdeel van ons werk.

Op je visitekaartje staat Senior Adviseur Cultuurtechniek. Wat is cultuurtechniek en hoe ben je hier terecht gekomen?

Cultuurtechniek is het in cultuur brengen van het land en water. Tegenwoordig zijn ook het wegbeheer en rioolbeheer onderdeel van onze groep, dus klopt de naam niet helemaal meer.
Ik heb Tuin- en Landschapsinrichting gestudeerd in Velp, dus de groene basis zit erin, maar net als autorijden leer je het vak pas echt als je er ook echt in werkt. Ik heb veel van mijn collega’s hier geleerd.
In het begin bij de gemeente Utrecht was ik beheerder van het groenbeheersysteem, maar door reorganisaties heb ik de kans gekregen om me nog breder bezig te houden met groen. Nu maak ik het investeringsprogramma voor het verbeteren en vervangen van bomen in groen, en beantwoord ik vragen uit de gemeenteraad en het college van Burgemeesters en Wethouders.

Wat is het bomenbeleid in Utrecht?

Ons doel is om een divers bomenbestand te creëren dat oud kan worden, bestand is tegen ziektes en plagen en de leefbaarheid in de stad vergroot, ook als de klimaatverandering doorzet. Dit geeft wel uitdagingen, omdat de stad steeds dichter bevolkt wordt en de ruimte beperkt is. Door bomen een goede start te geven met voldoende ruimte om te groeien, moet dat lukken. Ook veel diverse soorten bomen aanplanten is belangrijk om bij ziektes niet veel bomen tegelijk kwijt te raken.

Onder welke voorwaarden worden bomen gekapt?
Als bomen onveilig worden of aan het einde van hun levensduur zijn, worden de bomen gekapt, maar ook als bomen niet passen in een nieuw te ontwikkelen gebied, gebeurt het wel eens dat gezonde bomen verdwijnen. In dat laatste geval wordt er eerst gekeken of de boom nog verplant kan worden naar een andere plek. In ieder geval moet je een vergunning aanvragen als je gemeentelijke bomen wilt kappen of verplanten die dikker zijn dan 15 centimeter en binnen de bebouwde kom staan.

Hoe komen bomen aan het einde van hun levensduur?

Bomen kunnen verschillende ziektes hebben. Veel van hen zijn redelijk onschuldig en tasten weinig bomen aan. Anderen zijn wel ernstig. Bijvoorbeeld de essentaksterfte is een ziekte die snel om zich heen grijpt en veel bomen aantast. Dat is best zonde, omdat de es de meest voorkomende boom in Utrecht is. Vijftien procent van de bomen is een es en de verwachting is dat meer dan tachtig procent van de bomen het niet gaat overleven.
Op dit moment zijn we bezig om alle essen te bekijken. Zijn ze ziek en in welke mate? We hopen dat er voor de toekomst nog voldoende essen in de stad blijven staan die wel goed tegen de ziekte bestand zijn.

En hoeveel nieuwe bomen komen erbij?

In Oost zijn er tussen 2011 en 2016 zo’n 1500 bomen bijgekomen (nieuwe aanplant min de gekapte bomen), dus een groei van ongeveer 300 bomen per jaar, maar dat kan per jaar verschillen. In heel Oost staan ongeveer 16.000 gemeentelijke bomen. De meest voorkomende soorten zijn de gewone es (bijna 1900), de zomereik (bijna 1500) en de Hollandse linde (bijna 1400). Oost heeft in totaal meer dan 200 verschillende soorten en variëteiten.

Wat valt je verder op in Oost?

Oost is bijzonder door de oude wijken en de vele oude bomen, zoals langs de singels en in het Wilhelminapark. Dit vraagt extra zorgvuldigheid bij het onderhoud van de bomen. Maar ook het mooie, natuurlijke park Bloeyendael vind ik heel bijzonder.We zijn ook blij dat bewoners in Oost zo betrokken zijn bij de bomen, dan weet je dat je werk kritisch wordt bekeken, maar ook wordt gewaardeerd.

Wat is jouw lievelingsboom?

Mijn lievelingsboom in Oost is, heel afgezaagd, de rode beuk op de Emmalaan. Als er een boom is die mooi natuurlijk heeft kunnen groeien is die het wel. Jammer dat de boom langzaam aan het aftakelen is, maar dat is ook de natuur en het is goed om te zien dat we de boom zo lang mogelijk in leven proberen te houden.
Verder houd ik erg van bloeiende bomen met mooie herfstkleuren, zoals krentenboompjes en sierkersen.Naar boven

Even voorstellen: Andy Wernsen, beheerder Podium Oost

afbeelding van Arne Wernsen

‘Podium Oost is een plek van rust. Veilig, warm en vertrouwd’
In deze serie gaan we in gesprek met iemand die zich inzet voor de wijk. Deze keer een interview met Andy Wernsen, de nieuwe beheerder van Podium Oost. Hij regelt onder andere de verhuur van de ruimtes en ondersteunt de vrijwilligers bij hun werkzaamheden.

Paspoort

  • Naam: Andy Wernsen
  • Afkomstig uit: Haarlem
  • Achtergrond: uit de verfhandel
  • Band met Utrecht: vorig jaar kreeg hij een vriendinnetje in Utrecht. Al snel gingen ze samenwonen.
  • Woont in: Buiten-Wittevrouwen, in een oud huisje wat hij samen met zijn vriendin aan het renoveren is.
  • Werkzaam bij: Podium Oost, sinds 1 april
  • Typisch Andy: ‘Toen ik naar Utrecht verhuisde nam ik alleen wat kleren en een fiets mee. Dat is inmiddels alweer maanden geleden. Het grappige is, ik heb eigenlijk nog niets gemist.’

Activiteiten van Podium Oost

Podium Oost biedt veel verschillende activiteiten: van dans tot yoga en van mindfulness tot klaverjassen. De Muziekfabriek (muzieklessen voor jong en oud) en Andante (opvang voor demente senioren) zijn in het pand gevestigd. Zelf organiseren ze ook van alles zoals: boekbesprekingen, lezingen en theaterproducties. Iedere eerste maandag en donderdag van de maand kun je aanschuiven en samen eten met andere mensen uit de wijk.

Belangrijk in de wijk

‘Ik kom uit de handel. Waar ik werkte moest alles gisteren al af. Ik wilde niet meer zo jagen en besloot dat het tijd werd voor iets anders. Wat ik nu doe heeft zoveel meer inhoud. Het bevalt me hier echt goed. Mensen zijn hier aangenaam, ontspannen en aardig. Een verademing. Podium Oost is een plek van rust. Veilig, warm en vertrouwd.’

‘Jarenlang werkte ik als vrijwilliger bij de Patronaat, zeg maar het Tivoli van Haarlem. Daarnaast heb ik een achtergrond in sociale pedagogiek. Mijn commerciële vaardigheden kan ik toepassen in de verhuur van de ruimtes. Het sociale aspect komt terug in de omgang met de vrijwilligers. Voor hen is het ook een dagbesteding en moet het net zo leuk zijn om hier te werken als voor bezoekers om hier te komen. Iedere dag lopen er zo’n 100 tot 150 mensen naar binnen, waarvan veel mensen dagelijks. Dat laat zien hoe belangrijk we zijn in de wijk.’

Helemaal thuis

‘Dingen die ik leuk vind aan Utrecht? Sowieso Tivoli Vredenburg. Ik ben gek op muziek. De festivalletjes in de parken en de kermis op de Maliebaan vind ik ook erg gezellig. Ik hou van dat kneuterige. Utrecht is echt een studentenstad, heel anders dan Haarlem. Deze stad bruist meer in de avonduren. Hoewel ik Haarlem soms mis voel ik me hier thuis, zeker in Oost.’

Vriend van Podium Oost

‘Ons grootste toekomstplan is dat we willen verbouwen. Het aanbod overstijgt de ruimte op het moment. Ik vind het jammer dat ik steeds vaker nee moet verkopen als iemand hier iets wil organiseren, simpelweg omdat we vol zitten. Niet alleen willen we een verdieping bovenop het pand, ook willen we graag verduurzamen. Uiteraard hebben we hier budget voor nodig. De campagne Vriend van Podium Oost moet hierbij helpen. We stelden mensen de vraag: moet Podium Oost blijven? Vrijwel iedereen die we het vragen vindt van wel. Zo ook een aantal bekende Utrechters. Daarvan hebben we affiches laten drukken en opgehangen in de stad. We krijgen er veel leuke reacties op.’

Door vriend te worden steun je Podium Oost en komt de renovatie steeds een stukje dichterbij. Op die manier creëren we draagvlak in de buurt. Ook vriend worden van Podium Oost? Meld je aan.

Tekst: Laura Stassen


Naar boven

Even voorstellen: Jaap Toet

Jaap Toet

Jaap Toet werkt sinds begin 2016 als adviseur gezonde leefomgeving bij Volksgezondheid voor de wijk Noordoost en tijdelijk voor Oost.

"Samen met mijn collega’s adviseer ik over de gezondheid bij ruimtelijke plannen binnen de gemeente Utrecht. Het is belangrijk om gezondheid mee te nemen in de ruimtelijke plannen in Utrecht zodat het voor (toekomstige) bewoners gezonder en prettiger wordt om in Utrecht te wonen.

Ik ben van origine epidemioloog en heb in 2015 de overstap naar de advisering over de gezonde leefomgeving gemaakt. Onder een gezonde leefomgeving verstaan we een omgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is. In de praktijk betekent dit dat we over de volgende thema’s adviseren: schoon en veilig, voldoende groen en water, klimaatverandering, gezonde en duurzame woningen, aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte, voldoende aanbod van voorzieningen, ruimte voor ontmoeting, goede bereikbaarheid, stimuleren van bewegen, spelen en sporten, bewonersparticipatie, luchtkwaliteit, geluidsniveau en straling en geur."

Wie een vraag heeft over een van deze thema’s in de wijken Oost en Noordoost kan daarvoor bij Jaap terecht. Voor vragen en klachten over milieu en gezondheid kunt u ook terecht bij de GGD regio Utrecht.


Naar boven

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Volg ons

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Koningslaan

Hier liggen mijn voetstappen te drogen
in de zon, hechten herinneringen
nog aan  muren van het huis dat eens
mijn thuis was, toen ik nieuw begon.

Nog kaatst de echo op de gevel van
zoveel pas ontdekte vrijheid en zoveel
vriendschap op weg naar morgen
en de overvolle, oeverloze tijd.

Nog fluisteren de bomen in het park
over het broze van de lente en het
ongeduld van later en het klateren
van stemmen vroeger en vandaag.