Wijken Maliebaan 59-61: gemengd wonen project jongeren

Aan de Maliebaan 59-61 komt een gemengd wonen project voor jongeren. In dit project gaan jongeren die uitstromen uit de jeugdhulp samen wonen met andere jongeren. In totaal komen er ruim 20 jongeren te wonen. We verwachten dat zij er gaan wonen vóór eind 2021.

Over het gemengd wonen project

In dit project zijn voor 5 jaar kamers beschikbaar. De kamers zijn voor jongeren die uitstromen uit de jeugdhulp en voor andere jongeren (medebewoners). Jongeren die uitstromen uit jeugdhulp hebben bijvoorbeeld in een pleeggezin gewoond. Ze kunnen nu zelfstandig gaan wonen. De uitstromers kunnen aansluiten bij het sociale netwerk van de medebewoners. Zo kunnen zij hun plekje vinden in de samenleving. Medebewoners helpen de jongeren door goede buren en huisgenoten te zijn.

Utrecht wil een stad zijn waar iedereen kan wonen. Dat kan als er ook voldoende woningen zijn voor mensen die meer ondersteuning nodig hebben om op eigen benen te staan. We zoeken samen met partners naar oplossingen voor het weinige woningaanbod voor deze doelgroepen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor gemengd wonen projecten met betrokken bewoners (‘goede buren’). Dit gebouw aan de Maliebaan is zo’n project.

Wie voert het project uit?

We hebben gezocht naar een partij die dit huisvestingsproject uit kan voeren. Na een aanbestedingsprocedure hebben wij Stichting Sociaal Vastgoedbeheer Utrecht gekozen. Zij starten dit najaar met het klaarmaken van het gebouw voor huisvesting. Zodra dit klaar is beginnen zij met de verhuur.

Beheerder

Een belangrijk onderdeel van dit project is de beheerder. Hij of zij is aanwezig in het gebouw om jongeren te ondersteunen in het zelfstandig wonen. De beheerder verbindt hen met gezamenlijke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden van de grote tuin bij dit gebouw. Deze beheerder is in dienst van Stichting Sociaal Vastgoedbeheer Utrecht en is ook het aanspreekpunt voor de buurt.

Hulp en contact Jeugd en gezin

E-mail

jeugd@utrecht.nl 

Telefoon

14 030