Onderzoek naar Sterrenwijk en Lodewijk Napoleonplantsoen

We hebben onderzocht hoe het gaat met de buurten Sterrenwijk en Lodewijk Napoleonplantsoen. Wat gaat er goed en wat kan er beter?

We deden onderzoek naar 11 buurten in de stad. Bij deze buurten viel namelijk op dat de cijfers over de buurt anders waren dan de cijfers voor de hele stad. Dit hebben we besproken met bewoners en mensen die in de wijk werken, zoals medewerkers van de politie, de zorg, de woningcorporaties en de gemeente. Zodat we beter begrijpen waar de verschillen vandaan komen. De resultaten van het onderzoek en de gesprekken noemen we het buurtprofiel. Hieronder leest u een samenvatting van de buurtprofielen van Sterrenwijk en Lodewijk Napoleonplantsoen.

Buurtprofiel Sterrenwijk

Wat gaat er goed

  • Bewoners van Sterrenwijk zijn over het algemeen blij met hun buurt. Het ligt dicht bij de stad, er staan ruimte huizen en de buurt wordt steeds groener.
  • Het is een buurt met een sterk groepsgevoel. De identiteit van Sterrenwijk blijft ook na het vertrek van oude bewoners nog in stand.
  • Bewoners zijn blij met het buurthuis Sterrenzicht. Het is het middelpunt van de buurt.

Wat kan er beter

  • Er zijn te weinig woningen voor ouderen, terwijl veel bewoners graag in de wijk willen blijven wonen. - Relatief veel ouderen geven aan zich eenzaam te voelen.
  • Er zijn relatief veel burenruzies en meldingen van geweld in Sterrenwijk. Dit komt deels door de veranderende samenstelling van de buurt. Kinderen en jongeren groeien gemiddeld vaker op in een situatie die kwetsbaar kan zijn. Bijvoorbeeld in een eenoudergezin of in een gezin met een laag inkomen.
  • Bewoners in Sterrenwijk zijn ontevreden over de kwaliteit van de openbare ruimte in hun buurt. Ook is er te weinig groen, en het groen dat er wel is wordt niet genoeg onderhouden.

Buurtprofiel Lodewijk Napoleonplantsoen

Wat gaat er goed

  • Bewoners zijn over het algemeen tevreden over hun buurt. Het is groen, de stad is dichtbij en in de directe omgeving zijn winkels en scholen.

Wat kan er beter

  • Bewoners ervaren soms overlast. Van elkaar door de gehorigheid van de woningen, van verkeer en bezoekers van het park.
  • Er is weinig contact tussen bewoners van de verschillende woonblokken en tussen bewoners van huur- en koopwoningen. Doordat er in de buurt weinig voorzieningen zijn, zijn er weinig mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.
  • Bewoners maken relatief vaak melding van (zwerf)afval. Ook is op bepaalde plekken jongerenoverlast en drugsoverlast.

Lees het hele buurtprofiel

Wilt u het hele buurtprofiel lezen? U kunt het buurtprofiel per e-mail opvragen via oost@utrecht.nl.

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eva Oosters
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag