Wijken Wijkopgave Oost

Samen met bewoners, ondernemers en organisaties maken we plannen voor de wijk. We bepalen wat we belangrijk vinden en wat we samen gaan doen. We leggen de plannen vast in de wijkopgave. Elk jaar werken we de wijkopgave bij.

Verschil wijkopgave en omgevingsvisie

 • In de omgevingsvisie staat het gemeentelijke beleid over de leefomgeving voor de lange termijn.
 • In de wijkopgave staat welke onderwerpen de komende jaren aandacht krijgen in de wijk en in de buurten. Alle ontwikkelingen in de wijk passen binnen de omgevingsvisie.

  Aandachtspunten voor de wijk per onderwerp

  Hieronder staan de aandachtspunten van bewoners, ondernemers en professionals. Om fijn te wonen, werken en recreëren in Oost.

  Verkeer & parkeren

  • Uitbreiden fiets-/wandelpaden
  • Aanpakken 2-wielen-op-stoep parkeren
  • Omzetten 50-km/u-straten naar snelheidsregiem 30 met bijpassende inrichting
  • Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte
  • Realiseren meer fietsparkeerplekken

  Welzijn en Zorg

  • Stimuleren burencontact voor meer woonplezier + verminderen eenzaamheid
  • Aandacht vragen voor overmatig alcohol+drugsgebruik (en overlast daarvan)

  Wonen

  • Voorkomen en verminderen overlast woningsplitsing en omzetting
  • Bevorderen doorstroming woningen door voorlichting en faciliteren verhuizing naar kleinere woningen
  • Inzetten op brede samenstelling woningvoorraad
  • Meer woningen levensloopbestendig maken
  • Faciliteren groepswonen (ouderen)

  Economie

  • Faciliteren ondernemers bij het aantrekkelijk en (auto) bereikbaar houden van winkelgebieden
  • Behouden goede balans leefbaarheid/levendigheid in straten met veel winkels en horeca
  • Bereikbaar houden winkel-/horecagebieden tijdens herinrichting
  • Behouden historisch karakter panden bij verbouwing naar winkel of horecazaak

  Groen en recreatie

  • Verbinden groengebieden door steen/asfalt waar mogelijk door groen te vervangen
  • Stimuleren aanleg groene daken openbare gebouwen
  • Bevorderen inzet ecologisch maaibeheer
  • Inzetten op multifunctionele speelplekken; stimuleren beweging en ontmoeting

  Aandachtspunten voor de buurten

  • Verminderen overlast woningsplitsing en omzetting (geluid+fietsen)
  • Omzetten parkeerplekken auto naar fiets (met draagvlak)
  • Stimuleren zelfbeheerder Tivolituin
  • Onderzoeken betere inrichting Biltstraat
  • Versterken groene verbindingsstructuur Oost
  • Stimuleren vergroening
  • Toevoegen fietsparkeren
  • Ondersteunen bewonersplatform in oprichting
  • Voorlichten over hulp bij schulden
  • Stimuleren vergroening
  • Ondersteunen activiteiten voor verbeteren sociale samenhang en aanpak eenzaamheid
  • Participeren in integrale aanpak jongerenoverlast + drank- en drugsgebruik
  • Stimuleren vergroening
  • Aanpak jeugdgroep(en) en preventie
  • Ondersteunen vergroenings-/ontmoetingsinitiatieven
  • Leefbaar houden omgeving met komst 800 extra woningen bij De Kwekerij
  • Verbeteren verkeerscirculatie Diakonessenhuis
  • Aanpakken overlast door alcohol- en drugsgebruik
  • Leefbaar houden park en omgeving bij drukke dagen
  • Realisatie groene verbindingen
  • Verminderen overlast woningsplitsing en omzetting (geluid+fietsen)
  • Verbeteren verkeersveiligheid Prinsesselaan/Museumlaan
  • Toevoegen fietsparkeren
  • Verkennen mogelijkheid ontmoetingsplek tegen eenzaamheid ouderen
  • Uitbreiden fietsverbindingen naar USP
  • Invoeren betaald parkeren
  • Voorlichten studenten over hulp bij stressklachten
  • Inzetten op verminderen woninginbraak, samen met politie
  • Verbeteren wandelpaden waaronder Botanische tuin-Rijnsweerd en Platolaan-USP
  • Verbeteren bereikbaarheid (nooddiensten)
  • Stimuleren vergroening (bijvoorbeeld Hobbemalaan en bij Antoniushof)
  • Verminderen overlast woningsplitsing en omzetting (geluid+fietsen)
  • Verbeteren toegankelijkheid stoepen, herinrichting Jan van Scorelstraat gewenst
  • Faciliteren komst daghoreca
  • Stimuleren vergroening
  • Uitbreiden Jaagpad Krommerijn
  • Onderzoeken mogelijkheden voor toevoegen woningen
  • Verminderen auto-inbraken
  • Verbeteren sociale cohesie: buurtaanpak
  • Verminderen verloop woningen
  • Stimuleren recreatief gebruik groen
  • Meer ruimte bieden aan recreatieve sport naast verenigingsport
  • Uitwerken visie Maarschalkerweerd
  • Realiseren fietsbrug over Kromme Rijn
  • Creëren veiligere oversteek kruising Herculeslaan/Laan van Maarschalkerweerd/Weg tot de Wetenschap

  Wijk Oost in cijfers

  32.600 inwoners:

  • 13% 0-17 jaar
  • 25% 18-24 jaar
  • 52% 25-64 jaar
  • 10% 65 jaar of ouder

  13.800 woningen:

  • 71% alleenstaand
  • 15% samenwonend
  • 11% stel met kind(eren)
  • 3% eenoudergezin

  13 buurten:

  • Buiten Wittevrouwen
  • Oudwijk
  • Wilhelminapark en omgeving
  • Rijnsweerd
  • Utrecht Science Park
  • Maarschalkerweerd
  • Galgenwaard
  • Schildersbuurt
  • Abstede
  • Sterrenwijk
  • Rubenslaan een omgeving
  • Lodewijk Napoleonplantsoen
  • Watervogelbuurt

  Hulp en contact Wijkbureau Oost

  Telefoon

  14 030

  E-mail

  oost@utrecht.nl

   

  Wijkwethouder

  Anke Klein
  Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

  Bezoekadres

  F.C. Dondersstraat 1

  Postadres

  Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

  Openingstijden

  9.00 - 17.00 uur