Wijken Inzoomen op de buurten in Oost

Naast het benoemen van speerpunten voor Oost hebben we ook ingezoomd om buurtniveau. De resultaten van de online bewoners enquête uit juni 2017 zijn omgezet praatplaten van de wijk Oost en alle dertien buurten en besproken tijdens de Buurtenparade-bijeenkomst in november 2017.

Achtergronddocumenten

Bekijk het Mijlpalenoverzicht (pdf, 1,6 MB) overzicht in welke tijdspanne we wat gedaan hebben om de wijkopgave te maken

Bekijk de Omgevingskaart  (pdf, 1,6 MB) overzicht van meewerkende partners in oost

Bekijk de Speerpunten voor Oost (pdf, 77 kB) kort overzicht van de speerpunten

Bekijk de Wijkopgave Oost  2018/2019 (pdf, 640 kB) verslag hoe de Wijkopgave Oost gemaakt is

Sterke en zwakke punten per buurt (praatplaten)

Op de ‘praatplaten’ staat wat bewoners sterke en zwakke punten vinden van hun buurt.

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

 

Wijkwethouder

Anke Klein
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Uw mening